DNU

:
juni 2015

Behandlings- og sengeafsnit N1 har fået orange som den gennemgående identitets­skabende farve. Bygningshøjderne veksler og danner store gårdrum mod nord.

Når man kommer op i højden af N1 er udsigten fra sengestuer, opholdsrum og gangzoner imponerende. Udsigt til N1 med orange facadeelementer.

Sengepanelet, leveret af Duelco A/S, er en kundetilpasset løsning, modificeret til DNU.

Gangzonerne er præget af lys og luftighed takket være store vinduespartier og glasvægge og glasdøre.

En sengestue på øverste etage indrettet med bl.a. møblement i askelaminat fra Nygaard-Design A/S. En indbygget gæsteseng/sofa kan tages i brug uden nogen anstrengelser og støj.

previous next

Det Nye Hospital i Aarhus vokser i højden

Fra at være et toplans hospital på Skejby mark, begynder et helt nyt og stort hospital at tegne en ny silhuet i landskabet

Byggefakta

DNU
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus
Danmark

Bygherre:
Region Midtjylland
Bygherrerådgiver:
Rådgivergruppen DNU I/S
Arkitekt:
Rådgivergruppen DNU I/S
Hovedentreprenør:
MT Højgaard A/S, Bravida Danmark A/S, Jakon A/S
Ingeniør:
Rådgivergruppen DNU I/S
Andre aktører:
Deko Loft + Væg P/S, Hunter Douglas Architectural Projects Scandinavia ApS, Ribe Jernindustri A/S
Areal:
29950 kvm.
Byggesum: 
500 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2012 - juni 2015

Skejby Sygehus er omdøbt til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, også kaldet DNU. Det er et samlet hospitalskompleks bestående af det eksisterende Skejby Sygehus på 160.000 kvm og de mange kommende tilbygninger, der tilsammen udgør 250.000 kvm (ikke medregnet psykiatrisk afd.). Aarhus’ øvrige hospitaler (inklusiv psykiatrisk) bliver gradvist flyttet ud til DNU og hospitalskomplekset bliver både universitetshospital og regionshospital for 1,2 mio. borgere i Region Midtjylland.

Opførelsen af DNU omfatter ikke kun hospitalsbyggeri, men også en ny infrastruktur med ca. 2,5 km ringvej og flere nye hovedadgangsveje. Derudover bliver der opført parkeringshus og heliport. Byggepladsen beskæftiger i øjeblikket op mod 1.200 håndværkere, og når byggeriet står færdigt bliver DNU byens største arbejdsplads.

Genkendelighed

Det eksisterende Skejby Sygehus er kendetegnet ved at være en ‘flad’ bygningsstruktur i to etager i røde tegl med mange lokale indgange og fine gårdrum. Med udvidelsen af sygehuset har Rådgivergruppen DNU I/S måttet ændre på den struktur ved at bygge i højden og anvende andre materialer end tegl. Byggeriet er tænkt som en by med kvarterer, gader, pladser og torve og på mange måder således, at man nemt orienterer sig og bliver mødt med en menneskelig skala. N1, som er første bygning, der færdiggøres har på facaden og i indretningen farven orange, der er en stor hjælp for borgerne, der ikke er hjemmevant i hospitalskomplekset. Bygningerne er opført i beton hvor betonelementfirmaet Contiga Tinglev A/S har leveret 3.000 kvm huldæk, 21.000 kvm betonvægge og 700 ton bjælker og søjler.

Flotte facadeløsninger

N1 er bygningsmæssigt forbundet via nabobygningen N2 (blå farve) med en ‘sengebro’ i glas og tilsammen udgør de to bygningsafsnit en ryg, med parallelt liggende fløje ud fra i skiftende etagehøjde. De to nederste etager er opført i tegl som det eksisterende hospitalsbyggeri og giver derved en fin horisontal sammenhæng. Her er placeret akut forskning, ambulatorier til Ortopædi og Geriatri, Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro. Disse etager er altså meget aktive i dagtimerne. Teknikken er ikke gemt i kælderen men på en mellemetage, som også er forbundet med Logistikgangen (http://www.byggeplads.dk/byggeri/hospital/dnu). Herover følger fire etager med sengestuer, som dermed er placeret mere uforstyrret. Efter basen i røde tegl følger et andet udtryk med hvide betonfacader. Vinduer er placeret i lodrette og vandrette bånd, der i højere grad tegner den store skala og tilsammen tydeliggør den enkelte bygningskrop. Ved de fire øverste vinduesbånd er de glatte, hvide betonfacader erstattet af beton med et bølgerelief.

Til alle 917 vinduer i N1 er der anvendt udvendig solafskærmning. Firmaet bag, Hunter Douglas Architectural Projects Scandinavia, har været involveret i projektet fra start og rådgivet om solafskærmningsløsningen. De motoriserede, udvendige persienner er af typen Hunter Douglas EL 80 AS. De kan begrænse sollyset, så kun 10 % transmitteres gennem vinduet. Persiennerne kan styres manuelt indefra men er også tilsluttet Hunter Douglas Automatik, som er skræddersyet til DNU. Automatikken giver optimale muligheder for tilpasning af persiennerne, da sensorer for vind og sol styrer behovet.

Hjemlighed

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 3

Forsyningsanlæg

Aquatarium

Det lærende vandværk

Offentlige kontorer

Billund Rådhus

Rådhus for børn og andre borgere

Bolig

Bispehaven

Atriumhuset

Pengeinstitut

BKS

Et topsikret kontantcenter

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Trivsel i uderummet

Uddannelsescenter

CBS - Graduate House

Fra privathospital til kandidathus

Hospital

DNU

Det Nye Hospital i Aarhus vokser i højden

Kulturcenter

Dokk1

Bibliotek sammenbinder byens flader

Bolig

Egedalsvænge

Farveforvandlet boligblokke

Skole

Faaborg Sundskole

Indskolingen med det grønne multirum

Parkeringshus

Glostrup Hospital

Cirkulær parkering i grøn beklædning

Distributionscenter

GLS Aalborg

Bygningen er som én stor maskine

Hospital

Gudenå Hospice

Hospice med åbne øjne

Bolig

Hørning Parken

Skulpturer i det grønne

Uddannelsescenter

Kolding HF & VUC

Det gyldne videns-tempel

Forlystelsescenter

Korsbæk på Bakken

Matador-byen bliver genskabt

Bolig

Krøyers Plads

Havnens huse - før og nu

Kontorhus

Pakhuset

Flerbrugerhus på Langelinie

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Vonsildhave

Plejeboliger med hjemligt præg og indbygget tryghed

Bolig

Præstemarken

Renovering efter en stram og effektiv plan

Shoppingcenter

Rosengårdcentret

Modens triumf i Lilla gade

Sundhedscenter

Sundhedscenter Kolding

Et imødekommende hus med sundhed i centrum

Bolig

Vapnagaard

Facadeflirt i Vapnagaard