Vejdirektoratet

:
januar 2009
De skiferbeklædte facader giver et levende udtryk, der ændres med vejret. Kongebro Natursten A/S har leveret skiferpladerne. Vinduespartierne er leveret af Jyske Glas facader ApS.
I nybyggeriet, op til den eksisterende fløj, er der indføjet en gårdhave, hvor mødelokalerne er samlet i et træskrin. Oven på skrinet ligger en tagterrasse med udekøkken.
Kontorarealerne er struktureret omkring en central gangzone, der flyder sammen med de åbne kontorer mod gårdhaven og støder op til cellekontorerne mod yderfacaden. Ege contract a/s har leveret tæpper i kontorområdet.
Foyeren er meget fint udformet og detaljeret, med skranke i træ og en elegant trappe i stål, leveret af Richard Thomsen A/S.
Mødelokalerne er samlet i træskrinet, centralt mellem nybyggeri og de eksisterende fløje. Med glasvægge og døre fra DEKO loft + væg p/s opleves mødeboksen som meget transparent og luftig.
previous next

Rummeligt og slidstærkt vejdomicil

Vejdirektoratets nye udvidelse i Skanderborg byder på både slidstærk arkitektur og materialevalg

Byggefakta

Vejdirektoratet
Nørskovvej 3
8660 Skanderborg
Danmark

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Bygherrerådgiver:
Friis & Moltke A/S, Korsbæk & Partnere KS
Arkitekt:
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Alectia A/S
Andre aktører:
Vibeke Rønnow ApS
Areal:
4500 kvm.
Byggesum: 
58 mio. kr.

Vejdirektoratets afdeling i Østjylland ligger centralt placeret i forhold til det område det dækker. Nu skal afdelingen også varetage de tidligere amtsveje, efter omlægningen fra amter til regioner. Vejcentret har mange typer opgaver, bl.a. trafiksikkerhed, vedligehold og information til bilister. Under vejcentret hører nu Vejdirektoratet og Vejteknisk Institut.

Ny sammenhæng

Opgaven for arkitekterne var ikke blot at lave en tilbygning, men også at skabe en ny sammenhæng mellem de 2 eksisterende fløje og en nybygning med hovedindgang. Resultatet er et enkelt greb, hvor et samlende ankomsttorv giver en fin modtagelse og en let orientering mellem de forskellige afdelinger. Tilbygningen lægger sig foran den ene eksisterende fløj, hvor imellem der er skabt et meget fint gårdmiljø. Derved er der sikret funktionel og visuel kontakt mellem det eksisterende byggeri og tilbygningen. Sammenhængen til den anden fløj er skabt med en gangbro til den nye hovedindgang. I det hele taget er der opstået en meget fin bevægelse rundt i byggeriet, hvor funktionerne er fint fordelt. Inde i gårdrummet, oven på garageanlægget, ligger en fin gårdhave med en mødeboks i træ. Den ligger meget centralt for medarbejderne i hele vejcentret.

Vinduespartier i samklang

Den to etagers kontorbygning er bygget oven på en høj sokkel, hvor kældergaragen ligger. Soklen i beton med tilslag af strandsten er et element fra de eksisterende fløje og optager også let det faldende terræn. Vinduespartierne afspejler husets indre struktur. Vinduesbånd med individuel solafskærmning til cellekontorerne, afbrudt af et stort parti ved en fælles opholdszone, er indrammet i zink. For enden af gangarealerne er der tilføjet en balkon, der meget elegant bliver en del af et vertikalt element af facaden. Glaspartiet ved indgangen og karnapperne er fra Jyske Glas facader A/S – et tysk alufacadesystem kaldt Hueck. Byggeriet er opført som et traditionelt betonhus med en facadebeklædning. Elementerne er fra Dan-Element A/S, mens bjælker er fra Spæncom A/S. 3M Montage har monteret false til vinduerne på elementerne.

Foyer med stil

Ved den nye indgang er der gjort meget ud af skabe nogle lyse og lette rumligheder. Rummet er dobbelthøjt med en langsgående gangbro, der med en fin trappe forbinder etagerne. Trappen er i sortmalet stål med trin i naturskifer, ligesom gulvet i foyeren er af skifer. En flot måde at skabe en sammenhæng mellem inde og ude. Richard Thomsen A/S har leveret trappen, bærende stål i gangbroer, mødeboks og værn ved f.eks. balkonerne i facaden.

Skranken i foyeren er meget fint detaljeret med lodrette trælister, der refererer til mødeboksen i gårdrummet, der også kaldes træskrinet med sine lodrette trælister, dog i lidt større dimensioner. Fra foyeren ser man ned i køregården og gårdhaven med træskrinet på niveau med foyeren. Gårdhaven er belagt med skifer og indrettet med bænke, der tænkes anvendt til pauser og mindre møder. Oven på den organisk formede mødeboks er der indrettet en tagterrasse med udekøkken for medarbejderne.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2008 nr. 4

Butikscenter

Butikscenter Frederikshavn

Cirkelformet handelspejlemærke

Hospital

Danske privathospitaler

Elegant og udfordrende i hvidt

Domicil

De Gule Sider

Gennemlyst domicil i hightech look

Kontorhus

Erhvervstårne

Kubistiske fodboldtårne

Bolig

Essex Waterfront

Fra torskerogn til eksklusive lejligheder

Butikscenter

IDEmøbler, Sønderborg

Møbelsignaler i to etager

Pengeinstitut

Jyske Bank, Silkeborg

Jyske Bank investerer i smuk arkitektur

Domicil

Keflico

Trægrossist med identitet

Domicil

Kennedy Centret

Familievenlig øjenklinik

Kontorhus

KLP kontorhus

KLP-kontorhus version 2.0

Domicil

Läntmannen Cerealia

Tvillingetårne til mel

Bolig

Lindholm

Forskellighed gennem facader

Skole

Lisbjergskolen

Skoleeksempel på dynamisk arkitektur

Produktionsanlæg

LogoPaint

Strømlinet kontorlandskab i glas

Kulturcenter

Ordrup Multihal

Lærings- og bevægelseshuset

Butikscenter

Rosengårdcentret

Udvidelse på skrå

Skole

Stenhus Gymnasium & HF

Studentereksamen i renovering

Distributionscenter

SuperGros

Grandios tørvareterminal

Domicil

Vejdirektoratet

Rummeligt og slidstærkt vejdomicil

Skole

Vejle Handelsskole

Handelsskole i tidens ånd

Plejecenter og genoptræning

Vejlefjord

Sanatoriet folder sig ud

Domicil

Vestas R&D Center

Værktøjskasse for vindkraft

Bolig

VM Bjerget

Vertikalt villakvarter

Bolig

Ørestadshuset

Monolit med variation