VM Bjerget

:
oktober 2008

Villakvarteret ligger som en beboet skrænt over parkeringsrummet og stiger til en højde på 34 m i det nordvestlige hjørne.

Bygningen er bygget helt til skel, hvormed nogle lejlighed er blevet beskåret på særegne måder, der skaber nogle spændende rummeligheder.

Et udsnit af verdens største fysiske afbildning, 46 procent af de 1.200 aluminiumsplader er gennemhullet for at ventilere parkeringshuset. Pladerne er monteret på et stålskelet leveret af HB Trapper og Stål A/S, som også har leveret den trappe, der løber på indersiden af væggen, en oplagt mulighed til en mindre bjergbestigning.

Hver etage har sin farve på indvendig facade og forbindelsesgang, og bygningen er tegnet, så man på hver etage kun kan se sit eget niveaus farve.

I det store køkken-alrum er det muligt at indbygge skydevægge, hvis man ønsker et ekstra værelse. Og på den store terrasse vil man kunne nyde sin morgenmad med udsigt til Malmø.

Parkeringsrummet er en grafisk eksplosion. Gulvet er fyldt med hajtænder, pile og afmærkninger af båse. Væggene er dækkede af farvede facadeplader og trappetårnene er udenpå malet med spændende kunst og indeni med farver, der i bunden flyder ud på vejbanen for at advare gående.

Kunstneren Victor Ash har lavet en række spændende vægmalerier på de tre trappetårne, med en særlig vietnamesisk fernis, der ikke dækker fuldstændig, sådan at den rå beton spiller sammen med værket.

Et imponerende indslag er den skrå elevator, der fører dig til bjergets top. Danmarks første af slagsen, som vil føre brugeren forbi en farvestrålende palette af facadeplader, som er speciellakerede, og går fra græsgrønne nuancer i stuetagen til himmelblå og hvid i toppen.

previous next

Vertikalt villakvarter

Det, der skulle være et parkeringshus til beboerne i VM-husene, er i Bjarke Ingels og Jakob Langes hænder blevet til VM Bjerget - et moderne ligusterhækkvarter som tag over en katedrallignende carport

Byggefakta

VM Bjerget
Ørestads Boulevard 55
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Høpfner Partners ApS, Dansk Olie Kompagni A/S
Arkitekt:
Bjarke Ingels Group A/S
Ingeniør:
Moe & Brødsgaard A/S
Areal:
8395 kvm.
Byggesum: 
250 mio. kr.

Oprindeligt var planen, at de skulle etablere boliger og et parkeringshus ved siden af hinanden, men som tegnestuen har det for vanen, mente de hos BIG, at det kunne gøres anderledes. Helt anderledes.

- Fra salget af VM-husene havde vi lært, at det var lejlighederne, der vendte ud mod Øresund, der solgte bedst. Så hvorfor ikke lave en bygning, hvor alle lejligheder havde denne udsigt?, spørger Jakob Lange fra tegnestuen.

Privat uderum

Svaret blev at bygge et parkeringshus og bruge dette som et fundament for skrånende tag af lejligheder i 11 niveauer på diagonalen, dalende mod øst.

- Vi ville gerne skabe et intimt privat uderum i disse lejligheder inspireret af Jørn Utzons L-formede Kingohuse. Derfor har vi forskudt lejlighederne i forhold til hinanden, hvormed vi skaber en fremskudt have, som egentlig ligger på toppen af underboens tag, siger Jacob Lange.

På grund af tagets hældning er udsynet til naboer minimalt, og derfor virker de 110 kvm beboelse og 90 kvm udeareal som en tiltalende parcel-oase for det moderne bymenneske.

- I virkeligheden er det her en ekstrem moderne udgave af alt hvad danskheden indebærer; ligusterhække, der omkranser små haver og et lille lokalsamfund, alt sammen terrasserende op af et fundament til parkering, fortsætter Jakob Lange.

Lejligheder sat på spidsen

At sætte 80 lejligheder på spidsen af over 30 m høje søjler, og samtidig få plads til 480 biler i bugen under disse, er ikke business as usual i dansk byggeri, men den opgave hjalp projektchef og ingeniør Svend Blem Sørensen dem med:

- Vi byggede det grundlæggende grid op omkring ramperne, som skulle være brede nok til et ensrettet spor med skråparkering på begge sider, ca. 10 m, et spænd der er normalt ved p-hus byggeri, men helt ekstremt for en boligbebyggelse. Det svarer til at lægge en traditionel villa på 100 kvm med en ligeså stor have på en søjle med et tværsnit på 80x80 cm – de svæver.

Søjlerne bliver stabiliseret for de vandrette kræfter af de 8 trappetårne, der er funderet 10 m nede i jorden. DS Elcobyg A/S har leveret betonsøjler med knaster til dæk, med en uhyre præcision, og selvom der næsten ikke har været to ens elementer, er leverancen gennemført med en minimal fejlmargen. Spæncom A/S har leveret skrådæk, bjælker og huldæk, Spanmax 27 og 22 og enkelte 32.

Facaden er stabiliseret af enorme H-profiler af stål i 50 cm højde, leveret af DS Stålkonstruktion, som i alt har leveret 350 tons stål i op til 20 meters længde. Leverancen har bestået af H- og firkant-profiler, samt gangbroer, alt monteret af PH Montage A/S.

For at håndtere den store forskel i temperaturudviklingen mellem parkeringshus og boliger er hele byggeriet delt i 5 dele af 20 m på diagonalen af dilatationsfuger, som betyder, at bygningens dele kan arbejde uafhængigt af hinanden.

Blomstrende skrænt

Når regnvandet falder på det over 7.000 kvm store tagareal bliver det ført ned i et 100 kubikmeter stort reservoir under jorden mellem M-huset og VM Bjerget, hvorfra det atter bliver pumpet ud i alle 80 haver, som gødes en enkelt gang årligt med nogle specielle gødningskugler. Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg ApS har stået for etableringen af dette system og styringen af det.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2008 nr. 4

Butikscenter

Butikscenter Frederikshavn

Cirkelformet handelspejlemærke

Hospital

Danske privathospitaler

Elegant og udfordrende i hvidt

Domicil

De Gule Sider

Gennemlyst domicil i hightech look

Kontorhus

Erhvervstårne

Kubistiske fodboldtårne

Bolig

Essex Waterfront

Fra torskerogn til eksklusive lejligheder

Butikscenter

IDEmøbler, Sønderborg

Møbelsignaler i to etager

Pengeinstitut

Jyske Bank, Silkeborg

Jyske Bank investerer i smuk arkitektur

Domicil

Keflico

Trægrossist med identitet

Domicil

Kennedy Centret

Familievenlig øjenklinik

Kontorhus

KLP kontorhus

KLP-kontorhus version 2.0

Domicil

Läntmannen Cerealia

Tvillingetårne til mel

Bolig

Lindholm

Forskellighed gennem facader

Skole

Lisbjergskolen

Skoleeksempel på dynamisk arkitektur

Produktionsanlæg

LogoPaint

Strømlinet kontorlandskab i glas

Kulturcenter

Ordrup Multihal

Lærings- og bevægelseshuset

Butikscenter

Rosengårdcentret

Udvidelse på skrå

Skole

Stenhus Gymnasium & HF

Studentereksamen i renovering

Distributionscenter

SuperGros

Grandios tørvareterminal

Domicil

Vejdirektoratet

Rummeligt og slidstærkt vejdomicil

Skole

Vejle Handelsskole

Handelsskole i tidens ånd

Plejecenter og genoptræning

Vejlefjord

Sanatoriet folder sig ud

Domicil

Vestas R&D Center

Værktøjskasse for vindkraft

Bolig

VM Bjerget

Vertikalt villakvarter

Bolig

Ørestadshuset

Monolit med variation