Torvehallerne KBH

:
december 2011

Torvehallerne KBH er tegnet af Arkitekturværkstedet ApS. Med enkle virkemidler indrammer hallerne livet på torvet med glas, stål og zink. Jeudan A/S er drifts- og bygherre.

Torvehallerne KBH åbnede 2. september 2011 under stor publikums bevågenhed. Hallerne er allerede kendt for de mere eksotiske specialiteter og høj kvalitet. Arkitektur og indretning er en ramme om det myldrende torveliv.

ClickFals® fra Corus ByggeSystemer blev valgt som det zinktag, der integrerede sig mest autentisk i det historiske bybillede. ClickFals har brede baner og rejste false.

Thors Design er producent af et program af byrumsinventar til pladsen mellem de to haller. Inventaret fremstilles af tropisk træsorter fra DSB's lukkede færgelejer i Korsør og Nyborg.

Dansk Skraldesug har etableret en løsning til behandling af affald, der er baseret på underjordiske containere og kompression. Fyldte containere hæves op i terræn med lift.

AE Stålmontage har været entreprenøren bag tagbeklædningen på bærende stål af de norske tagmoduler Lett Tak.

De enkelte stader i torvehallerne kan lukkes af med sikringsgardiner af typen Safe Roller 1000 fra Alux A/S. Gardinet yder samme sikkerhed som et gitter, men er lettere og mere elegant.

Søjle- og stagsystemet i hallerne er en del af den bærende statik. Omkring hver søjle er fire stadepladser anbragt i en gruppe. Ingeniørprojektet er udført af Ai-gruppen as. Fugearbejdet ved bl.a. stadernes klinker og fliser er udført af Camillo ApS.

previous next

Tagdækket torveliv

Sider

Byggefakta

Torvehallerne KBH
Frederiksborggade 21
1360 København K
Danmark

Bygherre:
Jeudan A/S
Arkitekt:
Arkitekturværkstedet ApS
Totalentreprenør:
Jeudan Servicepartner A/S
Ingeniør:
Ai-gruppen A/S
Andre aktører:
Jeld-Wen
Areal:
10500 kvm.
Byggesum: 
85 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2010 - september 2011

Råt og direkte

En vigtig tilføjelse er det, at grunden under Israels Plads er dannet af opfyld, hvorfor både haller og cafébygning er funderet på 16 m lange betonpæle. I alt 400 pæle blev rammet ned som en del af råhusentreprisen, oplyser totalentreprenøren Jeudan Service­partner. Ai-gruppen forestod hele ingeniørprojektet, inklusive installationsarbejderne, som også omfatter opvarmning af hallerne til ca. 15 grader i vinterhalvåret. Det foregår med indblæsning fra synlige systemer, ligesom al rørføring og ventilationsgrej er udført, så aluminium, stål og andre tekniske overflader bidrager til oplevelsen af miljøet i Torvehallerne KBH: Det er råt, direkte og uden omsvøb. Hvad, man ser, er hvad, man får.

- Og det er sådan set også recepten for indkøbsoplevelsen, tilføjer Hans Peter Hagens.

Ærlighed og kærlighed.

Bygherren

Ingeniørerne fra Ai-gruppen leverede også beregningerne til bæredygtighedstiltag som regnvandsopsamling til toiletskyl, naturlig ventilation og brandventilation gennem facadernes mobile portsektioner og tagets rytterlys samt beregning af bygningernes lavest mulige energiforbrug.

Overordnet styres den udvikling af Københavns Kommune, der er ejer af Israels Plads. Men i et OPP-projekt (Offentlig-Privat Partnerskab) har det i hele udviklingsfasen været kommunens ønske at samarbejde med en privat byg- og driftsherre. Den hidtidige var i efteråret 2008 kuldsejlet i finanskrisens brusende kølvand. Samarbejdspartneren skulle ikke alene opføre Torvehallerne KBH, men også drive dem på den lejede plads – det skulle ske i henhold til en kontrakt med 50 års løbetid. Ingen synes bedre skikket til netop den opgavebeskrivelse end netop det ejendomsselskab, der ikke bare på trods af konjunkturer og almen pessimisme stadig sejlede med vinden i ryggen, men som også kunne tilbyde totalentreprisen til sit eget byggeselskab med stor ekspertise og egenproduktion i både bolig- og erhvervsbyggeri.

Med Ai-gruppens ingeniørberegninger og Arkitekturværkstedets tegninger i hånden trådte det ejendomsselskab i begyndelsen af 2009 ind på banen i rollen som ny bygherre. Det var Jeudan A/S.

Egenproduktion

At Jeudan, Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomhed, også er en vigtig aktør på byggemarkedet var færre måske vidende om. Jeudan Servicepartner, totalentreprenør bag Torvehallerne KBH, beskæftiger aktuelt omkring 350 i en bred vifte af håndværksfag. Det betyder, at Jeudan Servicepartner i modsætning til de traditionelle totalentreprenører kan løfte majoriteten af byggesagens opgaver i egenproduktion. I denne sag er der en samarbejdspartner på stål, beton og glas i råhuset. Det er NCC Construction Danmark A/S. Da Jeudan trådte ind i sagen i begyndelsen af 2009, førte en professionel analyse til en del ændringer i projektet, og Jeudan introducerede hurtigt en professionel rådgiver med indsigt i detailhandelens udfordringer. I planlægningen og opførelsen af byggeriet spiller logistikken en afgørende rolle: Hvordan bevæger kunderne sig? Hvordan kommer varerne frem til de enkelte stader? Hvordan er de trafikale forhold?

Ikke mindst de sidste var en betydelig faktor i byggeperioden; byggegrundens beliggenhed giver svære adgangsforhold, og udstrakte hensyn skulle tages til de bynære omgivelser.

- Udfordringer, som vi har haft store glæde af at imødekomme, vurderer projektleder Henrik Skov Johansen fra Jeudan Servicepartner.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 4

Domicil

Blue Water Shipping

Tilbage til rødderne

Ungdomsbolig

Camp Logos Delta

Fra Alpha til Delta

Uddannelsescenter

Campus Randers

Skulpturelt byggeri indrammer ny plads

Uddannelsescenter

Campus Skejby

Terrasseret campus

Skole

Det Lille Univers

Moduler til de små

Plejecenter og genoptræning

Digterparken

Etageinstitution på skovbund

Kontorhus

Hauser Plads

Altovasen på Hauser Plads

Skole

Herningsholm Gymnasium

Gymnasiets grønne linje

Skole

IBC Fredericia

En længe af lærdom

Sport

Idrætshal, Brøndby

Idræt i rødt

Uddannelsescenter

IT-hjørnet, IT Katrinebjerg

IT-center med rummelig kontrast

Kontorhus

Karberghus

Kontrastrig modernisme

Domicil

PR Electronics

Produktiv knopskydning

Bolig

Skelagergårdene

Gårdmiljøer i ny forklædning

Bolig og butik

Søborg Hovedgade

Forberedt for udeliv

Skole

Tornbjerg Gymnasium

Ny rummelig positur

Butik

Torvehallerne KBH

Tagdækket torveliv

Uddannelsescenter

UCR Roskilde - Slagteriskolen

Frit udsyn til faglig stolthed