Odinsgaard

:
november 2018
Odinsgaard - tegl

Man har leget med grafiske detaljer i teglfacaderne, såsom forskudte vinduer og felter med mørkere tegl.

Odinsgaard - altaner

Altanerne er med indbyggede depotrum, som samtidig danner afskærmning og kontrast i facaden.

Odinsgaard - punkthuse

To af de fire punkthuse er placeret oven på dagligvarebutikken. Butiksdelen adskiller sig fra de lyse boliger ovenover ved at have en mørkere teglfacade, mens etagerne med lejligheder har lysegrå facader med mørke felter.

Odinsgaard - facade

Når man bevæger sig hen ad Sønderbrogade i hjertet af Horsens by, opleves det nyopførte boligprojekt som respektfuldt passet ind i omgivelserne. Arkitektonisk er der tale om rene, geometriske former og linjer.

previous next

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Sider

Byggefakta

Odinsgaard
Sønderbrogade 34-44
8700 Horsens
Danmark

Bygherre:
Torntoft & Mortensen A/S
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Ginneruparkitekter A/S
Totalentreprenør:
Torntoft & Mortensen A/S
Andre aktører:
Audio-Visuelt Centrum A/S
Areal:
11500 kvm.
Byggesum: 
35 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2017 - september 2018

– Vi har arbejdet med spil og liv i facaderne på boligblokkene via felter med divergerende teglfarve, forskydninger af vinduer og ikke mindst via altanerne med de indbyggede depotrum. Altaner og depotrum skaber desuden afskærmning. Dagligvarebutikken i stueplan har ved standerskift fået tildelt en mørkere tegl end boligdelen ovenover for at markere funktionsforskellen tydeligt, ligesom øverste etage på de tre lysere boligblokke har fået trukket facaden et godt stykke ind hele vejen rundt og har fået en glat beklædning af hvide Steni-plader.

– Naboboligblokken til kirken er en etage lavere end de andre blokke for at nedskalere byggeriet hen mod kirken, og dette punkthus er rent kubeformet, uden den hvide top, som de øvrige blokke har.

Bygningernes stringente geometri spiller meget fint sammen med kirkens spændende bygningskrop og nabobygningerne mod øst og vest. Samtidig med at de fire punkthuse på respektfuld vis indgår i visuelt samspil med kirken, udgør de også en arkitektonisk nyfortolkning af de andre fritliggende etagebygninger vest for grunden, samt af byhusene mod øst med den klassiske, sammenhængende facaderække langs Sønderbrogade.

– Der er skabt åbne rum med lys og luft mellem boligblokkene, så beboerne får et indbydende og behageligt, trygt miljø omkring sig. De to punkthuse nærmest kirken er forsynet med p-kælder, hvor de to andre blokke har dagligvarebutik i stueetagen. Arealmæssigt udgør de 90 almene boliger 8.920 kvm, mens dagligvarebutikken er på omkring 1.000 kvm, og de enkelte boliger varierer i størrelse. Det er lyse og attraktive, moderne lejligheder, fastslår Ole Mortensen.

Odinsgaard har i forvejen mange boliger beliggende på Mimersgade, hvor man i øjeblikket er i gang med en større renoveringsproces, hvor lejligheder slås sammen og elevatorer lægges ind. Dette medfører en reduktion af boligernes antal med 50 lejligheder. Også på Sønderbrogade er der forsvundet 20 af Odinsgaards eksisterende lejligheder, så nettotilvæksten af nærværende projekt med de 90 nye lejligheder på Sønderbrogade løber egentlig kun op i 20 lejligheder, når det kommer til stykket.
– Idéen er til gengæld, at man får skabt nogle bedre og mere moderne, attraktive boliger og et generelt kvalitetsløft af hele kvarteret, lyder det fra Ole Mortensen.

Fælleshus med audiovisuelt udstyr

Ud over nybyggeriet på Sønderbrogade har Andelsboligforeningen Odinsgaard sideløbende haft et stort renoverings- og ombygningsprojekt i gang i Mimersgade. Her er slået lejligheder sammen, flyttet vinduer og terrassedøre i facaden med videre. I forbindelse hermed har Torntoft & Mortensen også været involveret i etableringen af et nyt beboerfælleshus og Odinsgaards administration, samlet i en rød teglstensbygning med facade mod Sønderbrogade, Mimersgade og Spedalsø Torv.

Her er installeret udstyr fra AVC, Audio-Visuelt Centrum A/S, hvorfra Key Account Manager Jesper Mikkelsen fortæller:

– Til aktivitetsrum og fælleslokale har vi leveret en projektorløsning med høj opløsning, samt trådløse mikrofoner til bestående højtaler- og forstærkerløsning på stedet. Til boligforeningens administration har mødelokalet fået installeret Ultrashort Throw projektorløsning på whiteboard-tavle, og kontoret er blevet udstyret med en stor monitor, som man kan koble en pc op på. Til stedets kantine har vi leveret både projektor- og lydløsning til gengivelse af programlyd og med mulighed for at afspille lyd fra mobile enheder, enten via Bluetooth eller via kabel

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala