Alssund-kollegiet

:
december 2018
Alssund-kollegiet - søjler

Murværket opdateres med gyldent lakerede søjler, hvis formål er at komplettere og kontrastere teglens robuste tyngde. Især indgangspartiet er markant i søjleskovens indramning.

Alssund-kollegiet - køkken

Der er indrettet praktiske køkkener i de lyse værelser.

Alssund-kollegiet - værelse

De enkelte boliger er moderne og lyst indrettet med store vinduespartier og nordiske materialer. Alssund-kollegiet har 150 boliger i størrelser fra 40 - 50 kvm.

Alssund-kollegiet - murværk

Samspillet mellem facademodulering og murværk er Link Arkitekturs fortjeneste med tegnestuens ambition om at lade den gamle tegl spille en ny rolle.

Alssund-kollegiet - facade

Tegl og skala – Alssundkollegiet ligger som byens afslutning og begyndelse ved havnefronten. Murværket har i samme forståelse et historisk udtryk, men er samtidig innovativt.

previous next

Den evige tegl

Kan man tale om, at byggematerialer har særlige psykologiske egenskaber, indtager murstenen en topplacering i dansk arkitektur. Det viser Sønderborgs nye kollegium

Byggefakta

Alssund-kollegiet
Nørre Havnegade 29-31
6400 Sønderborg
Danmark

Bygherre:
Kollegiernes Kontor i Sønderborg A/B
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Link arkitektur AB, Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S
Totalentreprenør:
Bo Michelsen A/S
Ingeniør:
Sweco Danmark A/S
Areal:
6000 kvm.
Byggesum: 
140 mio. kr.
Byggeperiode:
december 2016 - oktober 2018

En hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. Et hus, der på denne side understøtter sociale fællesskaber, på den anden imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro.

Det var et par af de overskrifter, som Link Arkitektur A/S i samarbejde med arkitekterne Blaavand & Hansson A/S satte på vinderforslaget til et nyt kollegium i Sønderborg.

En facadebeklædning i tegl leverer et gedigent udtryk og skaber sammenhæng til nærhedens kontekst. En skiftevis placering af fællesrum og terrasser på bygningens hjørne forplanter sig til en horisontal underopdeling af facaden, der trækkes frem og tilbage op gennem huset. Ved indgangssituationen er der arbejdet med en gylden lakering af søjlerne, der samtidig forsyner det stoiske teglhus med et ungdommens mod og dristighed.

Placeringen ved Alssund vis-á-vis forsker- og universitetsmiljøet på Alsion kunne ikke være mere velvalgt til netop et kollegium. Men at studerende altid er driftige, ambitiøse og frem for alt vel integrerede unge er ikke nødvendigvis sandt, minder Link Arkitektur om. Som en konsekvens gør kollegieprojektet arkitekturen til ikke bare et samlingspunkt, men også en støtte og inspirationskilde for socialt samvær:

Bygningen er således disponeret, at de fællesaktiverende funktioner og platforme danner en sammenhængende ”fællestrappe” af rumligheder og terrasser. Det er også de terrasser til fælles ophold, som gennembryder bygningens hjørne.

– Det største problem for mange studerende i øjeblikket er manglen på sociale fællesskaber. Med udgangspunkt i en fællesskabsaktiverende strategi har vi derfor bestræbt os på at gøre fællesrum og birum i byggeriet til de studerendes primære steder for ophold, påpeger arkitekt MAA og leder af konkurrenceafdelingen i Link Arkitektur, Niels Bondrup Jensen.

Skala

Skala er et andet hensyn: På ene side skal kollegiebygningen forsvare sin rolle som en betydelig og markant del af arkitekt-ikonet Frank Gehrys masterplan for Sønderborg havn med havnen som ”Urban Square”. På den anden skal den samme havns mægtige dimensioner mildnes med det menneskelige og nære, der står centralt i omgivelserne til inspiration for de unges samvær, ikke bare til festerne, men også i dagens dont.

Opgavens løsning uddyber Link Arkitekturs Niels Bondrup Jensen sådan her:

– Bygningen har fået sit udtryk og sin egenart ved bearbejdningen i flere skalaer. Overordnet er bygningen udlagt som den vinklede teglbygning, der afslutter den oprindelige by mod havnefronten.

Mellemskalaen kommer til udtryk ved fællesarealerne på bygningens hjørne og ved tagterrasserne, der skærer sig ned i bygningsvolumenet og derved introducerer byhusenes sprog i byggeriet.

Klyngedelingen bruges aktivt til at underopdele facaden og derved skabe en tydelig vandret lagdeling, som også ses i de nye byggerier på havnen. Den mindste skala udgøres derfor af de enkelte vinduesåbninger i facaden. Facadekompositionen, der fremstår vilkårlig og giver forskellighed til lejlighederne, signalerer boligbyggeri.

Ensemblespiller

Størst bifald høster Link Arkitektur for sin innovative anvendelse af elementbyggeriet, dette stringente system af kasser, som ofte nok har sat arkitekters fantasi skakmat i skyggen af en stram byggeøkonomi.

Ikke her.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 6

Skole

Grøndalsvængets Skole

Røddernes skole

Bolig

Havnefronten Horsens etape 1

Punkthuse med fjordkig

Sport

Herning Isstadion

Isstadion med mere komfort

Bolig

Krøyer Hus

I bryggerens ånd

Domicil

Nexus CPH

Knudepunktet ved byens port

Bolig

Risskov Engpark

Tegl skaber homogen helhed

Uddannelsescenter

Roskilde Festival Højskole

Farveflirt i Rockmagnetens kreative midtpunkt

Bolig

Rylevej

Facadeleg i rækkehuse

Shoppingcenter

Salling Rooftop

Urban bypark med skywalk

Forskningscenter

Skou-bygningen, Aarhus Universitet

Biomedicinske bygningslænger i gule tegl

Bolig

Sophieholmen

Funkislook med kig til sundet

Bolig

Vølunden

Fokus på fællesskabi Holbæk-boliger