Nexus CPH

:
december 2018
Nexus CPH - strøg

Det grønne strøg kommer til at indgå som en del af et offentligt stisystem fra Sydhavnen. Strøget med de overhængte gangbroer giver dramatisk effekt til arkitekturen af Arkitema Architects K/S.

Nexus CPH - facade

Nexus CPH ligger strategisk ved den sydvestlige indkørsel til København med nærhed og udsigt til Hovedbanegårdens skinnenet. Ganske apropos lejerne Banedanmark og Trafikstyrelsen.

Nexus CPH - parkering

Nexus CPH har to parkeringsetager under jord med plads til 350 biler og 1640 cykler. Adgangen til p-arealerne sker gennem et ADK-styret bomsystem fra Swarco Danmark A/S.

Nexus CPH - lameller

Facaderne mod det grønne strøg præges af gyldne, perforerede lodret stående lameller, der er en del af facadeentreprisen fra Fjelsø Entreprise.

Nexus CPH - atrium

Gulvløsningerne i hele huset er monteret og leveret af Linotol A/S som PUR-kompositioner i en lys grå tone. Den fugefri PUR blev valgt på levetid samt nem rengøring og vedligehold.

Nexus CPH - fællesområder

Mens der er PUR-belægninger på etagerne 1.-7. er der i parterrets mødecenter, kantine og andre fællesområder udført gulve med naturstensfliser af typen Bergwalder. Det er også en løsning fra svenske Linotol A/S.

Nexus CPH - gangbroer

Gangbroerne i stål og gylden-tonet aluminium er et flot bidrag og er realiseret af den udførende luknings- og facadeentreprenør, Fjelsø Entreprise A/S. Broerne er udført i præfabrikation.

previous next

Knudepunktet ved byens port

Hovedstaden har fået en ny og monumental domicilbygning, der huser ikke færre end fem statslige styrelser og direktorater. Arkitekturen spejler, at herfra styres samfundets aorta

Byggefakta

Nexus CPH
Carsten Niebuhrsgade 45
1577 København V
Danmark

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
Bygherrerådgiver:
Spark
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Areal:
41000 kvm.
P-anlæg:
20000
Byggesum: 
1.100 mio. kr.
Byggeperiode:
marts 2016 - november 2018

Nexus CPH er det uundgåelige hus.

Enhver, der ankommer til København fra sydvest, vil se Nexus CPH som porten til den moderne metropolis. Nexus CPH ligger med adresse på Carsten Niebuhrsgade lige ud til Kalvebod Bryge, vis-a-vis storcentret Fisketorvet. Uanset om man færdes med tog, bil eller umotoriserede transportmidler, er dette nye hus et karakterfuldt pejlemærke, et monument over vor tids byudvikling. Det ansvar har Arkitema taget på sig med et udtryk, der er både robust og transparent, historisk og moderne, nok enormt i volumen, men raffineret i detaljen.

Faktisk er Nexus CPH et netværkshus. Deraf navnet, der kommer fra latin og betyder ”forbindelse” eller ”knudepunkt”. I dette tilfælde knudepunktet for planlægningen af Danmarks trafik, byggeri og energiforsyning. Ret vigtige sager, som centraladministrationen da også har ment nok fortjente de bedste rammer.

Dem kan man eftersøge ad flere veje: talentfulde rådgivere. Tjek. En erfaren totalentreprenør. Tjek. En sublim beliggenhed. Tjek. Og hvad så mere? Ja, da der er tale om fire offentlige bygherrer, blev det hurtigt planen at organisere et OPP-projekt, Offentlig Privat Partnerskab. I et OPP-projekt er projektering, etablering, drift, vedligehold og finansiering samlet i en enkelt kontrakt.

– Samarbejdsformen forventes at være til fordel for både totaløkonomien og energieffektiviteten. Der er tale om et af de største OPP-projekter i Danmark til dato, lyder det fra Bygningsstyrelsen, som er bygherre sammen med totalentreprenøren, A. Enggaard A/S i OPP Kalvebod Brygge P/S. Det blev således konsortiet, bestående af entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, Nordea Pension Danmark Ejendomsselskab A/S, Arkitema Architects K/S og Moe A/S, der vandt den 20-årige OPP-kontrakt på byggeriet.

– Det er en organisationsform i byggeriet, man bør forvente sig meget af, siger partner i Arkitema Architects K/S og ansvarshavende arkitekt på Nexus CPH, Glenn Elmbæk. Årsagen er, at de traditionelt skarpe skel mellem udførende, investor og lejer forsvinder, når parterne i OPP-samarbejdet tager fælles ansvar for ikke bare projektering, levering og udførelse af ejendommen, men også for driften af den over de følgende to årtier.

– Det betyder, at de projekterendes valg af materialer og løsninger ud fra en helhedsbetragtning med inklusion af bæredygtighed og levetid er mindre udsat for udskiftning af totalentreprenøren ud fra økonomiske betragtninger, som ikke altid har de lange briller på, forklarer Glenn Elmbæk. I OPP-driftsprojektet har de udførende selv et medansvar for driften og får dermed hånden på kogepladen, konkluderer arkitekten.

Skarpt og robust

Og i det hus, der efter 32 måneder nu står færdigt på adressen, er der dokumentation og illustration at hente, som materialiserer de fint formulerede visioner og ideer. Nexus CPH er et byggeri i et af de mest sejlivede materialer, nemlig tegl, og er karakteriseret ved et skarpt og robust udtryk udadtil. Byggeriet gennemskæres af et grønt parkstrøg, der deler bebyggelsen i to primære dele. Mod parkstrøget trapper facaderne ned mod terræn og sikrer en menneskelig skala og optimale dagslysforhold. I kontrast og med stor udspænding opleves facaderne fra parkstrøget som lette og transparente glasfacader med en høj detaljeringsgrad, varme farver og et livligt miljø. Det smukt beplantede landskabsstrøg opfordrer til ophold og tilbyder et levende miljø med bl.a. en café og adgang til og fra ejendommens kantineområde.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 6

Skole

Grøndalsvængets Skole

Røddernes skole

Bolig

Havnefronten Horsens etape 1

Punkthuse med fjordkig

Sport

Herning Isstadion

Isstadion med mere komfort

Bolig

Krøyer Hus

I bryggerens ånd

Domicil

Nexus CPH

Knudepunktet ved byens port

Bolig

Risskov Engpark

Tegl skaber homogen helhed

Uddannelsescenter

Roskilde Festival Højskole

Farveflirt i Rockmagnetens kreative midtpunkt

Bolig

Rylevej

Facadeleg i rækkehuse

Shoppingcenter

Salling Rooftop

Urban bypark med skywalk

Forskningscenter

Skou-bygningen, Aarhus Universitet

Biomedicinske bygningslænger i gule tegl

Bolig

Sophieholmen

Funkislook med kig til sundet

Bolig

Vølunden

Fokus på fællesskabi Holbæk-boliger