Plejehjemmet Lindegården

:
juni 2012

Hvidt facadepuds og paneler af lærketræ binder byggeriet sammen til en helhed.

Forbindelsestunellen mellem de to gamle blokke får nu ovenlys.

previous next

En plads i ældre­institutionernes superliga

Renoveringen og udvidelsen af Lindegården har været Hernings Kommunes største byggeopgave og et lærerigt byggeri for totalentreprenør og samarbejdspartnere

Byggefakta

Plejehjemmet Lindegården
Lindegårdsvej 3-5
7400 Herning
Danmark

Bygherre:
Herning Kommune
Bygherrerådgiver:
Herning Kommunes kommunale ejendomme
Arkitekt:
Friis & Moltke A/S
Totalentreprenør:
C.C. Contractor A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Siedle Nordic
Areal:
8727 kvm.
Byggesum: 
185 mio. kr.
Byggeperiode:
marts 2008 - marts 2012

Da Lindegården i Herning blev indviet i 1971, repræsenterede det med sine to kvadratiske blokke det mest moderne inden for dansk plejehjemsbyggeri. Knap 40 år senere havde krav og standarder flyttet sig så meget, at centrets 101 ældreboliger fik det røde kort af Arbejdstilsynet.

Her i foråret 2012 har Lindegården atter gjort sig fortjent til en plads i ældreinstitutionernes superliga. En omfattende udvidelse har mere end fordoblet det bebyggede areal, og de gamle bygninger er blevet bygget om til større og tidssvarende boenheder. Udvidelsen omfatter tre nye blokke med henholdsvis almindelige plejeboliger, et demensafsnit samt et videnscenter for sygdommen Huntingtons Chorea med tilknyttede boliger.

Største byggeprojekt

Projektet har været næsten fem år undervejs. Det bunder i en byrådsbeslutning fra 2006 om at imødekomme kritikken af i alt cirka 240 kommunale plejehjemsboliger gennem renoveringer og nybyggerier. Lindegårdens modernisering er således det største enkeltprojekt, Herning Kommune nogensinde har sat i værk.

En konkurrence med fem prækvalificerede entreprenørvirksomheder blev i januar 2008 vundet af C. C. Contractor A/S, der havde engageret Friis & Moltke A/S, Århus og Herning-afdelingen af Rambøll A/S som henholdsvis arkitekt og ingeniør. Undervejs har totalentreprenør og rådgivere deltaget i workshops med brugerne, i dette tilfælde Lindegårdens personale.

– Det har været afgørende for resultatet at udvikle et samspil mellem de involverede og have en forståelse for, at plejehjemmet har skullet fungere, mens vi byggede. Der har som altid ved offentlige byggerier været en økonomisk ramme, som ikke kunne overskrides. Det har i mange situationer gjort det nødvendigt at finde og udvikle løsninger, hvor man har fået mest muligt for pengene. Og da processen har strakt sig over flere år, har vi flere gange oplevet, at der undervejs er kommet nye løsninger på markedet, som har givet os alternative muligheder, fortæller projektleder Bent Brodde, C. C. Contractor A/S.

Ensartet udtryk

Også arkitekten har måttet tilpasse projektet til ønsker og økonomi, men det er lykkedes at fastholde grundideen med selvstændige bygninger i en åben parkbebyggelse. Husene har en kantet struktur, der danner større og mindre, skærmede udendørs opholdszoner med stedvise lange kig gennem bebyggelsen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2012 nr. 2

Hospital

Aarhus Universitetshospital

Sygehusbyggeri i øjenhøjde

Forskningscenter

Agro Food Park

Videnspark smukt plantet i mulden

Bolig

Amalieparken

Populære punkthuse

Butikscenter

Center Nord Silkeborg

Bynære butikker med bagfacader

Domicil

HK Østjylland

Moderne HK-domicil med vrid

Uddannelsescenter

Ingeniørhøjskolen Aarhus

Lineær arkitektur i farver

Skole

Nørrebro Park Skole

Unikt samspil mellem fortid og fremtid

Zoologisk have

Odense Zoo

Blandt savannens dyr

Sundhedscenter

Opnørgården

Sundhedshus med rødder i 1800-tallet

Plejecenter og genoptræning

Plejehjemmet Lindegården

En plads i ældre­institutionernes superliga

Plejecenter og genoptræning

Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatri med et menneskeligt ansigt

Bolig

Randkløvehuse

Tryghed ved gadekæret

Domicil

Science Center Skejby

Fra trykkeri til medico-hus

Butikscenter

Silvan Odense

Byggemarked med højt til loftet

Bolig

Skovbrynet

Asymmetrisk idyl i skovbrynet

Sport

Valby Vandkulturhus

Legeplads for vandhunde

Bolig

Venøgade

Venøgades boligboom