Aarhus Universitetshospital

:
juni 2012

Udvidelsen af sygehuset til ny intensiv + RCV-afdeling er udført som en forlængelse af tre eksisterende, parallelle fløje. Arkitekturen er derfor i høj grad tro mod det 30 år gamle sygehus.

Ganglinjerne er gennemgående langs med fløjene og ender ved facaden i store vinduer. Linoleumsgulvet er her i et mønster af to farver og er leveret og udført af Jul. Nielsen Entreprise A/S.

Overvågningen af intensiv-patienterne foregår i et funktionelt og lyst miljø takket været ovenlys og en kunstig belysning af høj kvalitet.

På børneintensiv er der samlet 8 intensiv-stuer omkring overvågningsrummet i midten. Skydedøre med glas sikrer høj grad af fleksibilitet og lyse rum.

Her en af de nye stuer til RCV patienter. De fremstår lyse og venlige med al moderne udstyr. Loftliftene er meget diskrete og funktionelle med sikre løft af alle patienter. Loftliftene er leveret af Ergolet A/S. Sengepanelet er leveret af Duelco A/S.

En fin detalje i murværket mod gaden er disse hul-sten, der giver dagslys til trapperummet bag, uden at facaden får et markant nyt udtryk.

previous next

Sygehusbyggeri i øjenhøjde

Mens byggemodningen er i gang på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, er der allerede opført flere bygninger i fase 0, blandt andet en udvidelse af intensivafdelingen og Respirations Center Vest

Byggefakta

Aarhus Universitetshospital
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Aarhus Universitetshospital Skejby
Bygherrerådgiver:
Rådgivergruppen DNU I/S
Arkitekt:
Rådgivergruppen DNU I/S
Hovedentreprenør:
Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Hustømrerne A/S, H.S. Hansens Fabrikker A/S, Bravida Danmark A/S
Ingeniør:
Rådgivergruppen DNU I/S
Andre aktører:
Schneider Electric Buildings Denmark A/S, Dampa ApS
Areal:
4500 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
september 2009 - december 2011

Udformningen af den store udvidelse af Aarhus Universitetshospital og den medfølgende lukning af byens to andre sygehus blev fastlagt i 2007, da en stærk rådgivergruppe vandt konkurrencen om den markante udvidelse af sygehuset, oprindelig tegnet af Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S for mere end 30 år siden.

De nye 216.000 kvm sygehus har mange af de samme kvaliteter som det eksisterende. Byggeriet tager fortsat udgangspunkt i den menneskelige skala og bygger videre på den solide struktur, som sygehuset har i dag. Men der planlægges også et centrum, Forum, i udvidelsen, som vil give byens største arbejdsplads en flot identitet. I forbindelse med nybyggeriet kræves en del renovering, ombygning og funktionsændringer af den eksisterende bygningsmasse for at sikre en succesfuld integration mellem eksisterende og nyt.

Nybyggeri indpasset

Fase 0 omfatter flere byggeprojekter som alle er indpasset i helheden. Et nyt byggeri til stråleterapi er afsluttet og afslører lidt af den kommende sygehus-arkitektur. Et nyt familiehus fra Tryg Fonden er tæt på indvielsesdagen - det ligger lidt på afstand af selve sygehuset. Om- og tilbygningen af intensiv og RCV er også en del af fase 0, men har været undervejs før konkurrencen blev afgjort. Denne tilbygning er foretaget inden for de nuværende fysiske rammer og er udført med respekt for det eksisterende byggeri.

Taget som en rolig flade uden installationer er også fastholdt som på resten af byggeriet. Matchende teglsten er fundet og øvrige eksteriør-detaljer er meget tro mod helheden. Tre fløje i to plan (+ kælder) er forlænget ud mod gaden og fremstår som en homogen facade med små fortanninger og fine tegldetaljer. Der opstår en fin rytme i vinduesrækken, der lige skifter takt ved ganglinjens større vindue og hul-murværket ved trapperne, der begrænser indkig men ikke lyset. Indgangen til RCV (Respirations Center Vest) er placeret i fløjens langside og er kun for patienter til RCV.

Endnu et sympatisk træk ved sygehuset: den decentrale indgang giver patienter og pårørende en tryg oplevelse af sygehuset. Respirations Center Vest er afdelingen for patienter med respirator. En nyere afdeling, der er flyttet fra det tidligere Kommune Hospital i Aarhus. En tilsvarende afdeling ligger i København. Her er patienter ofte indlagt med hjælpere på store stuer placeret omkring de to indre gårdrum. Ved ankomst møder man kontorafsnittet, hjælpemiddeldepotet og ambulatoriet, mens sengeafsnittet ligger længere henne ad gangen. Hjælperne har også deres egne faciliteter i nærheden af sengeafsnittet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2012 nr. 2

Hospital

Aarhus Universitetshospital

Sygehusbyggeri i øjenhøjde

Forskningscenter

Agro Food Park

Videnspark smukt plantet i mulden

Bolig

Amalieparken

Populære punkthuse

Butikscenter

Center Nord Silkeborg

Bynære butikker med bagfacader

Domicil

HK Østjylland

Moderne HK-domicil med vrid

Uddannelsescenter

Ingeniørhøjskolen Aarhus

Lineær arkitektur i farver

Skole

Nørrebro Park Skole

Unikt samspil mellem fortid og fremtid

Zoologisk have

Odense Zoo

Blandt savannens dyr

Sundhedscenter

Opnørgården

Sundhedshus med rødder i 1800-tallet

Plejecenter og genoptræning

Plejehjemmet Lindegården

En plads i ældre­institutionernes superliga

Plejecenter og genoptræning

Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatri med et menneskeligt ansigt

Bolig

Randkløvehuse

Tryghed ved gadekæret

Domicil

Science Center Skejby

Fra trykkeri til medico-hus

Butikscenter

Silvan Odense

Byggemarked med højt til loftet

Bolig

Skovbrynet

Asymmetrisk idyl i skovbrynet

Sport

Valby Vandkulturhus

Legeplads for vandhunde

Bolig

Venøgade

Venøgades boligboom