Nytorv

:
juni 2009

Udvidelsen af Nytorv er 136 m lang, 6 m høj og 16 m bred. Udvidelsen af Nytorv er koblet på den eksisterende hovedbygning mellem Finger B og C.
I baggrunden ses parkeringstårnet, der guider de fly, som taxier ind på området mellem fingrene.

Fra øverste lag af de færdige, bærende stålkonstruktioner kigger man ud over over flyenes parkeringsområde mellem Finger C og Finger B.
Billedet er taget inden facaden bliver lukket.
Foto: Thy Stål-Byg

Udbygningen af Nytorv hviler på søjler, og det ydre fremstår som en rektangulær kasse med en overflade af sølvfarvede metalplader, afbrudt
af store tonede glaspartier i hver ende og enkelte mindre vinduer.

Nytorv indeholder et stort og bredt gangområde med blokke af butikker på hver side. Markeringen i gulvet til højre viser hvortil den oprindelige bygning gik. Gulvene skal kunne holde til mere end 50.000 passagerer pr. dag og er i ultra slidstærk mørk stavparket i enten Jatoba eller Padouk.

I hver ende af bygningen er områder, som vender ud mod de store glasfacader ud over flyvepladsen, her den ene af områdets spisesteder.

Informationsskranken er udformet som en skråtafskåren cylinderstub med overflade i blank plaslaminat – på bagsiden er præget et verdenskort.

previous next

Nyt torv til shopping

Som led i den stadige udvikling og udbygning af Københavns Lufthavn, i daglig tale ’CPH’, er butiksområdet Nytorv ombygget og udvidet betragteligt i et kompliceret byggeri

Byggefakta

Nytorv
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Danmark

Bygherre:
Københavns Lufthavne A/S
Arkitekt:
Holm & Grut Arkitekter
Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Areal:
5600 kvm.
Byggesum: 
200 mio. kr.

Københavns Lufthavn er med 21,5 mio. passagerer og 347.156 tons fragt årligt en af de største lufthavne i Nordeuropa, og den fungerer som hovedlufthavn for hele Skandinavien. Med omkring 22.000 ansatte i selve Københavns Lufthavne, diverse flyselskaber, butikker, restauranter og mange andre funktioner, er lufthavnen også Danmarks største arbejdsplads.

For at kunne bevare førerposition-en og servicere luftfartselskaber og passagerer bedst muligt, er der konstant projekter med ombygning, tilbygning og nybyggeri i gang på området. Samtidig med projektet omkring Nytorv fik den nærliggende Finger C en større overhaling, der bl.a. omfattede en tilbygningsopgave på syd- og vestsiden af den eksisterende fingerrodsbygning, en ny ankomstetage oven på den eksisterende korridor, og en udvidelse af de eksisterende loungeområder.

Nyt passagerflow

Med byggeprojektet ’Udvidelse af Nytorv’ var ønsket fra Københavns Lufthavne A/S at udvide og ombygge lufthavnens airside-beliggende shoppingfaciliteter, det vil sige de butiksområder, som ligger efter sikkerhedskontrollen i lufthavnens hovedbygning. Projektet skal til dels ses på baggrund af det ændrede passagerflow, der opstår efter åbningen af lufthavnens centrale sikkerhedskontrol. Der er således blevet skabt et passagerflow, hvor alle de lokalt afgående internationale passagerer ledes igennem det eksisterende Nytorv-område.

Som led i byggeprojektet er der skabt et nyt Orientation Square, der sikrer overskuelighed med klare og entydige flows for ankommende og afrejsende passagerer. Der er etableret nye, tidssvarende områder for specialforretninger samt Food og Beverage-områder, der sikrer pause- og opholdsmuligheder med samme dagslys- og udsigtskvaliteter som det eksisterende Nytorv.

Byggeprojektet omfatter ombygning af dele af den eksisterende terminalbygning i og omkring det gamle Nytorv, og det omfatter også en udvidelse af denne med cirka 15 m ud over den nuværende Terminalvej ved flyforpladsen, hvorved det eksisterende shoppingområde tilføres supplerende arealer til forretninger og passagerer.

Indskudte arealer

Der er udført en selvstændig tekniketage i såvel tilbygningen som i dele af den eksisterende terminalbygning. Passagerstrøg og forretninger er udført med 6 meter lofthøjde. På grund af lofthøjden på 6 m er det muligt at etablere en indskudt etage i nogle af forretningerne. Ved de to nye Food and Beverage-områder vil der være mulighed for ophold med udsigt til flyforpladsen. Byggeprojektet omfatter et samlet areal på cirka 4.900 kvm (ekskl. tekniketage), fordelt på cirka 3.050 kvm passagerarealer og cirka 1.850 kvm forretningslejemål. Hertil kommer cirka 550 kvm indskudte arealer til kontorer, personalefaciliteter m.m. samt eventuelt nogle indskudte arealer i nogle af forretningerne.

Af det samlede areal er cirka 2.000 kvm egentlig bygningsmæssig udvidelse udført som elementbyggeri. Passagerarealer og indskudte arealer er udført med fuldt færdige vægge, lofter, gulve, installationer, facader, osv. Forretningslejemål udføres med færdige lejemålsafgrænsninger og hovedinstallationer, mens lejerne selv har forestået den øvrige indretning.

Bærende stålkonstruktioner

Alle de bærende konstruktioner er udført i stål, fortæller direktør Jens Søndergaard fra Thy Stål-Byg A/S, som har stået for hele den del af arbejdet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2009 nr. 2

Bolig

A/B AST + Solbjerg

Trendy tagbolig på tørreloftet

Hospital

Ålborg Sygehus Nord

Nyindrettet sygehus med fokus på fleksibilitet

Bolig

Alderstrøst II

Nænsom modernitet i historiske rammer

Bolig

Charlottegården

Boligblokke i ny stil

Bolig

Cubis House

Boliger i enkel helhed

Domicil

Danske Andelskassers Bank

Finanscentrum i landsby

Bolig

Egholm

Overflødighedshorn af facader

Bolig

Esplanadeparken

Moderne funiks ved Brøndby Strand

Produktionsanlæg

Fiberline Composites

Unik industriel arkitektur

Skole

Herlufsholm Skole

Tempus Mutatio Est

Butik

Inhouse

Fiskefabrikken blev fancy bolighus

Bolig

Kanalens Kvarter

Kanalens Kvarter skifter ham

Kontorhus

Kanalstræde

Holbæks bedste udsigt

Kontorhus

Kolding Åpark

Energivenligt kontorhus med legende linjer

Kontorhus

Kromann Reumert, Kalkbrænderihavnen

Fin tilføjelse til Kalkbrænderihavnen

Kirke

Lyng Kirke

Lyng Kirke i ny pragt

Domicil

Max Bank

Fra fattiggård til finanshus

Lufthavn

Nytorv

Nyt torv til shopping

Produktionsanlæg

Rexam

Effektivitet på dåse

Butikscenter

RO's Torv

Et hus fuld af oplevelser

Bolig

Teglbakken

Punkthuse med udsigt

Bolig

Æbleplantagen

Asymmetriske rækkehuse i hjertet af Slagelse