Danske Andelskassers Bank

:
juni 2009

Den sorte bygning er forlænget tre meter ud mod frontfacaden. Til venstre det oprindelige hvid/røde byggeri.

Auditoriet med Woodfloor-parket og Dampa-lofter kan opdeles i to. Gulv og loft er en del af Herluf Lund A/S’ entreprise.

Arkaden med den oprindelige ydermur, hvor der nu er ophængt Texona-akustikpaneler fra Saint-Gobain Ecophon.

Arkaden med receptionskranke. I baggrunden den Gustaf-beklædte indgang til auditoriet – med isatte egefinerede døre fra Swedoor-Jutlandia.

previous next

Finanscentrum i landsby

Andelskassernes hovedsæde udvider med ny kursus- og kantinefløj og en totalrenovering, der adskiller husets hovedfunktioner

Byggefakta

Danske Andelskassers Bank
Baneskellet 1
8830 Tjele
Danmark

Bygherre:
Danske Andelskassers Bank
Arkitekt:
KPF Arkitekter A/S
Ingeniør:
Viborg Ingeniørerne A/S
Areal:
6300 kvm.
Byggesum: 
65 mio. kr.

Udvidelser medfører ikke nødvendigvis spredning over et større areal. Når det gælder Danske Andelskassers Banks hovedsæde i landsbyen Hammershøj mellem Viborg og Randers, er det lykkedes at skabe en fysisk koncentration af funktionerne samtidig med en 45 procents forøgelse af etagearealet.

Danske Andelskassers Bank (DAB) fungerer som investerings- og engrosbank for en række andelsbaserede pengeinstitutter landet over og har ca. 100 medarbejdere. Den er også stedet, hvor andelskassernes medarbejdere året rundt deltager i kursusforløb og efteruddannelse. Alt dette kræver plads, og hovedsædet har gennemgået en udvidelse hvert 10. år siden 1979/80, hvor første del af domicilet skød op langs Hammershøjs hovedgade.

KPF Arkitekter for fjerde gang

Den aktuelle udvidelse er dermed fjerde skud på stammen. I alle tilfælde har KPF Arkitekter i Viborg stået for udformningen. Opgaven denne gang var dels en renovering af de eksisterende overflader og dels projektering af en ny fløj, der primært skulle rumme kursusfaciliteter, kantine, direktionskontorer og et bankafsnit til store erhvervskunder.

- Bygherren så gerne, at det nye slog fra og adskilte sig fra det oprindelige, der gennemgående er holdt i landsbystil med hvidt vandskuret murværk, kobber og tegltag. Vi har tilføjet nogle relativt enkle bygninger med sorte rygge på to sider og vinduesbånd mod nord, fortæller projektleder Flemming Nauntofte, KPF Arkitekter.

Hovedindgangen er flyttet til den østlige ende, hvor der er etableret ny parkeringsplads på et ryddet areal, hvor banken forinden havde opkøbt tre ældre villaer. Den gamle dels østfacade er blevet udvidet med tre meter i bredden i begge etager. Herved er det også blevet muligt at give denne del til venstre for den nye hovedindgang et facadeudtryk med sort granit, Reynobond-plader fra Vink A/S og vinduesbånd, som matcher den nye dels langside. Facaden hælder svagt udad og spejler sig i vandbassiner.

Arkade samler og adskiller

Oprindeligt havde DAB forestillet sig udvidelsen placeret på den nye p-plads, men det ville have givet store interne afstande og et meget langstrakt byggeri. I stedet fandt arkitekten plads til at tilføje en ny fløj mod nord langs bagsiden af de oprindelige bygninger og indkapsle den oprindelige bagfacade i en glasklædt arkade, der på tre niveauer skyder sig gennem hele bebyggelsen.

- Arkaden binder på én gang de to bygningsdele sammen og skaber en adskillelse mellem funktioner, der i det daglige ikke har meget med hinanden at gøre. Nu er hele administrationen og investeringsdelen blevet samlet i de oprindelige bygninger, hvor samtlige overflader er udskiftet eller shinet op. Kursisterne koncentreres i den nye del, hvor der i stuetagen er undervisnings- og mødelokaler, kantine for hele huset og et dobbelthøjt auditorium, som med en foldevæg kan opdeles i to, fortæller Flemming Nauntofte.

Fagentreprise

Byggeriet er udført i fagentreprise med deltagelse af en række indbudte, lokale virksomheder. Således har tømrerfirmaet Herluf Lund A/S reelt haft en storentreprise, der ud over snedker-/tømrerdelen har omfattet granitfacader, glas-/alufacader, tagdækning, trappe og værn samt trægulve. Der er lagt 1.100 kvm Woodfloor-mosaikparket i eg med lyddæmpning i undervisningslokaler og kontorer med parketmestrene i Silkeborg som underentreprenør.

Ved indgangen til auditoriet har Herluf Lund A/S opsat Gustafs paneler og matchende døre i natureg som en del af en større dørleverance fra Swedoor-Jutlandia A/S.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2009 nr. 2

Bolig

A/B AST + Solbjerg

Trendy tagbolig på tørreloftet

Hospital

Ålborg Sygehus Nord

Nyindrettet sygehus med fokus på fleksibilitet

Bolig

Alderstrøst II

Nænsom modernitet i historiske rammer

Bolig

Charlottegården

Boligblokke i ny stil

Bolig

Cubis House

Boliger i enkel helhed

Domicil

Danske Andelskassers Bank

Finanscentrum i landsby

Bolig

Egholm

Overflødighedshorn af facader

Bolig

Esplanadeparken

Moderne funiks ved Brøndby Strand

Produktionsanlæg

Fiberline Composites

Unik industriel arkitektur

Skole

Herlufsholm Skole

Tempus Mutatio Est

Butik

Inhouse

Fiskefabrikken blev fancy bolighus

Bolig

Kanalens Kvarter

Kanalens Kvarter skifter ham

Kontorhus

Kanalstræde

Holbæks bedste udsigt

Kontorhus

Kolding Åpark

Energivenligt kontorhus med legende linjer

Kontorhus

Kromann Reumert, Kalkbrænderihavnen

Fin tilføjelse til Kalkbrænderihavnen

Kirke

Lyng Kirke

Lyng Kirke i ny pragt

Domicil

Max Bank

Fra fattiggård til finanshus

Lufthavn

Nytorv

Nyt torv til shopping

Produktionsanlæg

Rexam

Effektivitet på dåse

Butikscenter

RO's Torv

Et hus fuld af oplevelser

Bolig

Teglbakken

Punkthuse med udsigt

Bolig

Æbleplantagen

Asymmetriske rækkehuse i hjertet af Slagelse