Arla Innovation Centre

:
juni 2017
Arla Innovation Centre - facade

A.S. Facader A/S har leveret facaderne til kontordelen af huset. Stikfalskassetter i kobber er udført med stor præcision, og resultatet er en holdbar og elegant facade.

Arla Innovation Centre - mejeri og kontor

Arla Innovation Centre er tegnet af Rambøll Danmark. Funktionerne forsøgsmejeri og kontor er visuelt adskilt som to sammensatte bygningskroppe, men indvendigt tæt forbundet.

Arla Innovation Centre - atrium

Det centrale atrium i Arla Innovation Centre er lodret forbundet med ovenlys, trapper og et vandelement, mens de kurvede og transparente former virker som en centrifugalkraft i rummet.

Arla Innovation Centre - branddør

– Vi har de seneste år arbejdet intenst med udvikling og test af branddøre og er langt fremme på området. Derfor kan vi byde ind på store og komplekse løsninger som den aktuelle til Arlas Innovationscenter, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System A/S.

Arla Innovation Centre - ståldør

I260-C rustfri ståldør. Døren er testet fra begge sider og som 2-fløjet dør.

Arla Innovation Centre - siddemøbel

Med et enkelt greb har Formsprog designet et siddemøbel, som også er disk og mødested, og som giver meget identitet til Arla Innovation Centre.

Arla Innovation Centre - kontor

Fra mejeristernes kontorområde, er der direkte indkig til pilot plant. Der er ikke langt fra tanke til handling.

Arla Innovation Centre - multimøbel

Som et andet centrum i huset, ud over Formsprogs siddemøbeldesign, kan man også samles omkring et smukt multimøbel i underetagen ud for kantinen.

previous next

Mødet mellem natur og tanke

Kvierne græsser omkring Arla Innovation Centre og minder om, at det hele starter med mælk. Bygningen ligger i det åbne landskab, men samtidig i et absolut centrum for innovation og vækst

Byggefakta

Arla Innovation Centre
Agro Food Park 19
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Arla Foods amba
Totalrådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Rambøll Danmark A/S
Hovedentreprenør:
Jørgen Friis Poulsen A/S
Ingeniør:
Rambøll – Arkitektur & Byudvikling
Andre aktører:
A.S. Facader
Areal:
10000 kvm.
Byggesum: 
270 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2015 - december 2016

Arla Foods nye Innovation Centre er placeret ved Agro Food Park i det nordlige Aarhus. Agro Food Park udgør en samling af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med innovation inden for landbrug og fødevarer. Vækstcentret åbnede i 2009 og beskæftiger over 1.000 medarbejdere fra nær og fjern.

Flere af Arlas medarbejdere fra hovedkontoret i Viby J er flyttet til det nye Innovations Centre AIC, da de er beskæftiget med R & D. Arla Innovation Centre er et globalt centrum for Arlas innovation- og produktudvikling, og gæster og medarbejdere fra hele verden kommer til det imødekommende hus. Ud over Agro Food Park ligger det nye center tæt på Aarhus Universitetshospital og trafikalt tilgængeligt, særligt når Letbanen åbner senere på året.

To bygningskroppe i én

Innovation spænder over mange ting for Arla. Her udvikles strategier, markedsføring, emballage og ikke mindst nye produkter til hele verden. Bygningen er sammensat af en kontordel, en laboratoriedel samt et forsøgsmejeri (pilot plant). Udefra signalerer bygningen klart de to vigtige funktioner: kontor/laboratorier samt mejeri. Kontordelen har store vinduespartier og tydelige markeringer af etagerne. Vinduer og kobberbeklædning er horisontalt orienteret. Mejeridelen er relativt lukket og fremstår mere industriel med en betonfacade, vinduerne er som store slidser, der bryder fladen. De to bygningsdele griber ind i hinanden og i fællesskab optager de terrænet i bygningen.

Vedholdende rådgivere

Rambølls arkitekter i Aarhus har været totalrådgivere og står dermed også bag designet af Arlas nyeste bygning. Forud for ibrugtagningen af bygningen har projektet været igennem en lang proces, og de første skitser blev tegnet i 2012.

Tegnestuen hed på det tidspunkt Sahl Arkitekter, der også står bag Arlas hovedsæde i Viby J, som stod færdigt i 2010. I 2016 blev Sahl Arkitekter opkøbt af Rambøll og repræsenterer nu Rambølls vestlige arkitektafdeling. Rambøll Danmark har desuden stået for alle ingeniørdisciplinerne. Projektet er udført i tæt samarbejde med Global Facilities/Arla Foods med Director Hardy Kjærgaard som ansvarlig.

Husets bærende idé har fra start taget udgangspunkt i sammenstillingen af minimejeriet og kontorbygningen. Her møder industribyggeri og administrationsbyggeri hinanden og danner ramme for mødet mellem forskeren og mejeristen. Det har derfor været en rød tråd gennem udviklingen af byggeriet, at der er en visuel kontakt mellem kontorbygningen og minimejeriet. Den industrielle bygning i beton er også synlig indenfor og minder således den besøgende om de to bygningskroppes forskelligartede funktioner.

Transparens

I praksis har det været en udfordring at kombinere de meget komplekse funktioner, uden at det er gået ud over de arkitektoniske visioner og det almene arbejdsmiljø. Funktioner som mejeri, kontor og laboratorium kan meget nemt forstyrre eller “forurene” hinanden med støj, vibrationer, lugt og snavs. Da bygningen, ud over de nævnte funktioner, også skal rumme et stort antal besøgende, uden at disse forstyrrer mejeristernes og forskernes daglige arbejde, har rådgiverne haft en stor opgave i at eliminere diverse gener funktionerne imellem. Det er lykkedes ved at udforme en særdeles åben og transparent bygning til gavn for medarbejdernes samhørighed og dermed innovationsmiljøet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 3

Bolig

Amerika Have

Amerika Plads har kastet anker

Forskningscenter

Arla Innovation Centre

Mødet mellem natur og tanke

Domicil

Axel Towers

Det runde Danmark

Butikscenter

Bauhaus, Valby

Selvbyggertemplet i Valby

Børneinstitution

Børnebyen Vandværket, bygning B

En lille landsby for børn midt i byen

Bolig

Frederikskaj 2

Sydhavnens nye skønhed

Skole

Katrinedals Skole

Skolen som campus

Bolig

Kubehusene

Byggeklodser supersize

Bolig

Lottrupgården, CeresByen

Kompakt, urban boligkarré med levende profil 

Domicil

Nordea A/S

Nordea City

Bolig

Nordre Havnepromenade

Luksuslejligheder stævner ud i fjorden

Bolig

Ternevænget

Lavt boligbyggeri med lebensraum

Museum

Tirpitz

Under sandet

Bolig

Valdemarsgade/Sonnesgade

Fleksible bylejligheder med udsigt

Boliger

Østerbro Brygge, etape 2

Fra hashklub til grønt brokvarter