Foss Innovation Centre II

:
juni 2019
Foss Innovation Centre II - gardiner

Inde i bygningen kan indeklimaets temperatur og solindfald reguleres med JM-WR rullegardiner, der styres fra arbejdspladserne. Jyllands Markisefabrik har leveret.

Foss Innovation Centre II - kontor

Bygningens udformning gør den overskuelig og brugervenlig med god plads, der indbyder til kreativitet og videndeling.

Foss Innovation Centre II - marmor

5E Byg A/S har vær­et hoved­entreprenør på udførelsen, der er baseret på bærende beton­elementer, beklædt med travertin af højeste kvalitet fra stenbrud i Tivoli nord for Rom.

Foss Innovation Centre II - atrium

Bygningens proportioner er afsat efter opmålinger fra Tvilum Landinspektørfirma A/S. Arbejdspladsernes kontorer og laboratorier er grupperet omkring det åbne atrium.

Foss Innovation Centre II - haveanlæg

Foss Innovation Centre II ligger i det åbne landskab. I tilgift er der plantet nytte- og prydhave til brug for medarbejdernes rekreation. Projektet er udtænkt af Rambøll Arkitektur og Foss Analytics.

previous next

En tvilling på Foss Allé

Foss A/S er en ikonisk virksomhed i Danmark. Det forpligter: Bygges der, skal det være på det bedst tænkelige niveau. Nøjagtig som alt andet, Foss er forbundet med. Det ses på resultatet

Byggefakta

Foss Innovation Centre II
Foss Allé 1
3400 Hillerød
Danmark

Bygherre:
Foss A/S
Totalrådgiver:
Rambøll – Arkitektur & Byudvikling
Arkitekt:
Rambøll – Arkitektur & Byudvikling
Hovedentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Tvilum Landinspektørfirma A/S
Areal:
10400 kvm.
Byggesum: 
225 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2017 - maj 2019

I Hillerøds sydlige periferi findes et erhvervsområde i rivende udvikling. Det ligger – med historisk respekt – omkring vejene Peder Oxes Allé, opkaldt efter en af de store lensmænd i den danske renæssance, og den tilstødende Jernaldervejen. Her finder man højteknologiske supernovaer som Biogen, Novo Nordisk og Foss Analytics, søjler i samfundet, som gerne viser muskler gennem arkitektur med wauw-faktor.

Det er netop Foss Analytics et godt eksempel på: En kernesund dansk vækstvirksomhed med speciale i analyseteknologi til en boomende fødevareindustri. For syv år siden opførte Foss Analytics sit første hovedsæde her på Foss Allé; nu er en lillebror kommet til og vel at mærke en søskende, der ligner sit ophav så meget, at de kunne være tvillinger.

Med et kreativt hold, anført af Rambøll Arkitektur på tegnestuen og 5E Byg A/S ude på stilladserne, har Foss Analytics nemlig gentaget kunsten fra 2012: At bygge et hus, som ikke stjæler fra eller belaster landskabet, men beriger det.

Foss Innovation Centres to bygninger – I og II – er således placeret på den store og åbne grund i det, der – igen med honnør for historien – hedder Trollesminde Erhvervspark. Den græsgrønne parcels visuelle og rekreative elementer, der gennem topografi og vegetation er ganske mange, er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet. Der er derfor lagt afgørende vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold ude og inde.

Bygningen Foss Innovation Centre II er – ganske som det første – opført som et atriumhus i tre plan med åbninger i facaden, som sikrer udsigten udover landskabet.

Travertin

Bygningens geometri med den karakteristiske rombeform tilpasser sig som udgangspunkt formen på udsigtskilen. Samtidig giver formen hele bygningen en særlig dynamik, idet bygningen, når den passeres, ændrer form og udtryk i både udstrækning og perspektiv.

Og så er der jo huse, der bare er tænkt rigtigt, eller som en af vore bedste arkitekter, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole Jan Søndergaard, engang formulerede det: – Der findes ikke flere svar på, hvordan et hus bør bygges på grunden. Der findes et.

Det er det, som arkitekterne kalder ”genius loci”, et udtryk for stedets ånd, oprindeligt formuleret af arkitekturkunstens stamfader, romeren Vitruvius (75-25 f.v.t.). I tilfældet Foss Innovation Centre handler det om terrænets fald og den mulighed, der her bydes for så at sige at få bygningen til at skyde sig ind i grunden og derefter løfte sig fra den – som en vegetation. Et andet billede på denne særlige arkitektur handler om overfladernes omhyggeligt udvalgte travertin-beklædning fra et brud i Tivoli nordøst for Rom og om den omhyggelige modulering af rytmen i vekselvirkningen mellem lukket og åbent, natursten og glas. Med de værdier som afsæt kan bygningerne synes som smykker, ædle sten, der er placeret af en kæmpes hånd i det blødt svungne landskab.

Mange laboratorier

I den mere praktiske afdeling påpeger hovedentreprenøren, 5E Byg A/S, at de to afdelinger af Foss Innovation Centre faktisk ikke er ens. Den netop opførte skulle løse et problem med overbelastning af det eksisterende hus pga. vækst i virksomheden; så udvidelsen er forbeholdt laboratorier og kontorer, mens basisfunktioner som kantine og auditorier kun findes i Foss I.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 3

Offentlige kontorer

Byens Hus

Samlende servicecenter i glas og tegl

Bolig

Cortex Park Vest 5 og 9

Dansende boligblokke med grønne kiler

Hospital

Dansk Gigthospital

Det lysner for gigthospitalet

Bolig

Den Grønne Fatning

Forskelligheden længe leve!

Domicil

Foss Innovation Centre II

En tvilling på Foss Allé

Bolig

Fælledkanten

Leg med tegl

Bolig

Kanalkanten og Nordkajen

Vandkant til leje

Hotel og konference

Legoland Castle Hotel

Hotel med eventyrværelser

Domicil

Mascot International

Transparent vartegn med logo-geometri

Domicil

Moe II

Udbygning med blød kube

Bolig

Morelgrenen og Mirabellegrenen

Skarpt og organisk klyngeboligbyggeri

Butik

NHG 24

I et københavnsk palazzo

Bolig

Organistens Hus og Laxness Hus

Kirken med sit tårn

Bolig

Rahbek Hus II

Opdateret klassicisme

Bolig og kontor

Riffelsyndikatet

Riffelsyndikatet blev til boliger og butik

Kulturcenter

Ungdomsøen

Renovering med patina