Rahbek Hus II

:
juni 2019
Rahbek Hus II - gårdmiljø

Byggeriet er stilmæssigt inspireret af både Carlsbergs gamle industribyggerier og det nærliggende Frederiksberg. Brugen af keramiske fliser ses flere steder i Carlsberg Byen.

Rahbek Hus II - murværk

Der er arbejdet flot med detaljeringen af Rahbek Hus II. Standerskifter, recesmurværk og partier med tilbageliggende fuger er med til at give fint spil i facaderne.

Rahbek Hus II - facade

Området bliver stort set bilfrit, så børn kan trygt færdes på gaden. Byggeriets hovedfacade vender ud mod Constantin Hansens Vej, der går vinkelret på Rahbeks Allé.

Rahbek Hus II - tagterrasse

Rahbek Hus II er et ret komplekst byggeri, der går fra tre til fem plan. De tilbagetrukne taghuse giver plads til pæne tagterrasser til både rækkehuse og penthouselejlighederne.

previous next

Opdateret klassicisme

Høje stik over vinduespartierne, hvor murværket står tilbagetrukket i standerskifter, er med til at give Rahbek Hus II karakter

Byggefakta

Rahbek Hus II
Thorvald Bindesbølls Plads 10-24
1799 København V
Danmark

Bygherre:
Carlsberg Byen P/S
Arkitekt:
Praksis Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
HHM A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Andre aktører:
1:1 Landskab, Bad Element ApS, Kåbe Mattan AB
Areal:
6800 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
juni 2017 - maj 2019

Boligbyggeriet Rahbek Hus II ligger i det nordøstlige hjørne af Carlsberg Byen. De 56 ejerboliger er så populære, at potentielle købere lå i telt i flere dage for at blive skrevet op til en bolig, da salget åbnede i sensommeren 2017. Nu, knap to år senere, er huset færdigbygget, og boligerne indflytningsklare.

Rahbek Hus II ligger i forlængelse af Rahbek Hus I ud til Constantin Hansens Gade og Thorvald Bindesbølls Plads og lige nord for de eftertragtede rækkehuse i Humleby. Begge byggerier er lavet af samme team, nemlig Praksis Arkitekter, HHM A/S som totalentreprenør og Niras på ingeniørsiden.

Carlsberg Byen var indtil for få år siden et lukket industriområde, hvor mange af de oprindelige byggerier er fine eksempler på dansk kvalitetsbyggeri fra sidste halvdel af 1800-tallet og frem. En af de nærmeste naboer til Rahbek Hus II er således Halmlageret, der er tegnet af arkitekten Tyge Hvass og opført i 1949. Det karakteristiske røde teglbyggeri med det buede tag fungerede oprindeligt som tapperi, men blev senere omdannet til halmlager til Carlsbergs mange bryggerheste. Det meste af bygningen bliver nu indrettet til kulturelle formål.

Masterplanen for det nye Carlsberg er tegnet af arkitektfirmaet Entasis, og den vandt førsteprisen som verdens bedste masterplan på World Architecture Festival i 2009. Inspireret af de kvaliteter man finder i mange historiske bymidter, skal de nye bæredygtige byggerier spille sammen med de fredede eller bevaringsværdige oprindelige byggerier i området. Det er tanken, at bydelen med boliger, erhverv, campusområde, kulturinstitutioner, skoler, butikker og meget mere skal stå færdig i 2024. De planlagte 3.100 nye boliger kommer til at udgøre omkring halvdelen af de i alt 600.000 planlagte etagekvadratmeter nyt byggeri.

Hvis der er et materiale, som karakteriserer de oprindelige byggerier på Carlsberg, så er det netop teglene og de fint detaljerede facader. Mange af de nye byggerier er derfor også opført med teglfacader med fine murdetaljer inspireret af de gamle huse.

Klassiske facader

Rahbek Hus I ligger helt ud til Rahbeks Allé og er i sit udtryk stærkt inspireret af de omkringliggende, klassiske frederiksbergske boligbyggerier. Huset har en pudset base, der står i to toner af gråt med tilbagetrukne murpartier. De øvre facader står med en blanding af blankmur, standerskifter i stikkene og pudsede partier i sandfarvet omkring vinduerne. Resultatet er en art opdateret klassicisme, som trækker tråde til de nærliggende gamle byggerier både på Carlsbergs område og udenfor.

Rahbek Hus II benytter nogle af de samme virkemidler, men er ikke helt så direkte i sin brug af klassicistiske elementer. Huset har en lav pudset sokkel, mens facaderne står i blankmur af lyse sten iblandet enkelte mørkere sten. Sokkeletagen træder dog tydeligt frem, idet den er muret op med dybt tilbageliggende fuger, hvilket giver en kraftig reliefvirkning i murværket. Begge typer murværk er udført med et almindeligt ½-stensforbandt.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 3

Offentlige kontorer

Byens Hus

Samlende servicecenter i glas og tegl

Bolig

Cortex Park Vest 5 og 9

Dansende boligblokke med grønne kiler

Hospital

Dansk Gigthospital

Det lysner for gigthospitalet

Bolig

Den Grønne Fatning

Forskelligheden længe leve!

Domicil

Foss Innovation Centre II

En tvilling på Foss Allé

Bolig

Fælledkanten

Leg med tegl

Bolig

Kanalkanten og Nordkajen

Vandkant til leje

Hotel og konference

Legoland Castle Hotel

Hotel med eventyrværelser

Domicil

Mascot International

Transparent vartegn med logo-geometri

Domicil

Moe II

Udbygning med blød kube

Bolig

Morelgrenen og Mirabellegrenen

Skarpt og organisk klyngeboligbyggeri

Butik

NHG 24

I et københavnsk palazzo

Bolig

Organistens Hus og Laxness Hus

Kirken med sit tårn

Bolig

Rahbek Hus II

Opdateret klassicisme

Bolig og kontor

Riffelsyndikatet

Riffelsyndikatet blev til boliger og butik

Kulturcenter

Ungdomsøen

Renovering med patina