Den Grønne Fatning

:
juli 2019
Den Grønne Fatning - altaner

Mange bygningstypologier er i spil, bl.a. højhuset, men også karreer, længe- og rækkehuse er opført i Den Grønne Fatning, hvor bæredygtighed er i centrum.

Den Grønne Fatning - badeværelse

Det var tidsbesparende at montere præfabrikerede badeværelser i form af kabiner fra Badelement A/S. Kabinerne ankommer fuldt udstyrede til byggepladsen, også med de hårde hvidevarer.

Den Grønne Fatning - ventilation

Ventilationsløsningerne er baseret på teknologi fra Exhausto, som har leveret både centrale aggregater og enkeltstående emhætter som denne 145 AER ”Stripe”.

Den Grønne Fatning - gårdrum

Den Grønne Fatning er en helt ny bydel i Herlev, opført af Enemærke & Petersen A/S efter et projekt af Mangor & Nagel A/S. Gårdrummene er forskellige og stemningsfyldte.

previous next

Forskelligheden længe leve!

Forstaden Herlev er ikke så kendt for heftigt ekspanderende boligkvarterer; men nu er den udvikling måske ved at vende. Det tyder 244 nye – og meget forskellige – boliger på

Byggefakta

Den Grønne Fatning
Hørkær 17-19
2730 Herlev
Danmark

Bygherre:
Boligforeningen 3B, Elf Developement
Bygherrerådgiver:
Wissenberg A/S
Arkitekt:
Mangor & Nagel A/S
Totalentreprenør:
Enemærke & Petersen A/S
Ingeniør:
Norconsult A/S
Andre aktører:
Bad Element ApS, Exhausto
Areal:
27000 kvm.
Byggesum: 
363 mio. kr.
Byggeperiode:
marts 2017 - maj 2019

Det hele er sket i løbet af godt to år. Det er i sig selv en præstation. I begyndelsen af 2017 lå der på Hørkær i Herlev og på matriklerne 17 og 19 bare en tom grund. Legendariske Nordisk Glødelampe Industri var for nogle år siden lukket, og produktionen samlet i Aabenraa. Nu lå her nogle tusinde kvm bynær jord og ventede.

Det fangede opmærksomheden hos det almene boligselskab Boligforeningen 3B, som sammen med det private udviklingsselskab ELF Development undfangede en plan: En blanding af ejer- og lejerboliger – nogle også egnede som studieboliger – med en appel til et bredt marked af boligsøgende. Et projekt fra Mangor & Nagel A/S har nu skabt virkelighed ud af den vision og leveret 244 boliger i den bredest tænkelige variation.

Mellem bygningerne er spændende landskabelige byrum. Bygningerne er varierede både i højde og facadeudtryk, så der bliver skabt et rart og let aflæseligt byrum omkring bygningerne.

Lejlighederne i projektet varierer fra små ungdomsboliger til femværelseslejligheder til familierne. Lejlighederne har det til fælles, at de alle er lyse og moderne. Køkkenet er i dem alle centralt og i forbindelse med opholdsrum, så der er basis for fællesskab, socialt samvær og til at være sammen både før, under og efter måltiderne. Alle lejligheder har adgang til altaner eller tagterrasser, så der er mulighed for at komme lidt udenfor i lys og luft, selv om man er hjemme.

Friarealerne mellem de meget forskelligt artikulerede bygninger med et helt program af facadetyper har lige så varierede landskabelige træk. Mod fortove og veje er valgt grønne elementer og linjer, der understreger det stringente kvadratiske formsprog i bygningerne. Helt modsat er der i gårdrummene mellem bygningerne valgt bløde former i kontrast til bygningernes rette linjer. Fire gårdrum har udgangspunkt i klassiske danske landskabstypologier: heden, overdrevet, strandengen og fælleden. Forskelligheden betyder, at enhederne får hver sin karakter og sit særkende. Derudover er der så også integreret en løsning for lokal afledning af regnvand i landskabsplanen.

Ventilation

Det er et betingelsesløst fokus for byggeriet af de tilsyneladende meget forskellige ejendomme, at de har fællestræk: En høj kvalitet af materialer, gennemgående temaer af træ og glas og ikke mindst, at de anvendte teknologier i alle bygninger og boliger skal være bæredygtige og energibevidste.

Til dem hører f.eks. valget af ventilationsteknologi fra Exhausto A/S: Et større program fra Exhaustos VEX-program af luftbehandlingsaggregater med modstrømsvekslere, der har en meget høj temperaturvirkningsgrad med trinløst regulerbare EC-motorer med et lavt energiforbrug. VEX 340H anbefales til boligventilation, hvor de adskilte luftveje fjerner risikoen for fugt- og lugtoverførsel via ventilationssystemet. VEX 350-370 er en serie af aggregater, der kan klare luftmængder helt op til 9.200 kbm/t.

Fra Exhausto kommer også boligernes gennemgående emfang-løsninger, der er baseret på ESL 145AER med tilnavnet ”Stripe”. Det er en udtræksemhætte, der er beregnet til indbygning i overskab. 145 AER har en aluminiumsfront, der kan udskiftes med en hvid dækplade, om det ønskes.

De nemme løsninger

Stripe er nem at rengøre, da afdækningspladen af glas sammen med filtret kan rengøres i opvaskemaskinen. Emhætten har et elektrisk betjent spjæld med timerfunktion og – i miljøsammenhæng vigtigt – den har et meget lavt lydniveau.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 3

Offentlige kontorer

Byens Hus

Samlende servicecenter i glas og tegl

Bolig

Cortex Park Vest 5 og 9

Dansende boligblokke med grønne kiler

Hospital

Dansk Gigthospital

Det lysner for gigthospitalet

Bolig

Den Grønne Fatning

Forskelligheden længe leve!

Domicil

Foss Innovation Centre II

En tvilling på Foss Allé

Bolig

Fælledkanten

Leg med tegl

Bolig

Kanalkanten og Nordkajen

Vandkant til leje

Hotel og konference

Legoland Castle Hotel

Hotel med eventyrværelser

Domicil

Mascot International

Transparent vartegn med logo-geometri

Domicil

Moe II

Udbygning med blød kube

Bolig

Morelgrenen og Mirabellegrenen

Skarpt og organisk klyngeboligbyggeri

Butik

NHG 24

I et københavnsk palazzo

Bolig

Organistens Hus og Laxness Hus

Kirken med sit tårn

Bolig

Rahbek Hus II

Opdateret klassicisme

Bolig og kontor

Riffelsyndikatet

Riffelsyndikatet blev til boliger og butik

Kulturcenter

Ungdomsøen

Renovering med patina