Moe II

:
juli 2019
Moe II - trappe

Den nye tilbygning er forbundet til den oprindelige bygning med en glasmellembygning, der indeholder en åben trappe. Der er indgang fra kantinen i plan to, men etagerne er i øvrigt forskudt en halv etage fra hovedbygningen.

Moe II - p-dækket

Byggeriet indbefatter en udvidelse af p-dækket på 1.100 kvm. Dækket fungerer som delvis overdækning af busholdepladsen, mens selve kontorhuset starter på niveau to.

Moe II - facade

Tilbygningen til Moe ses til højre i billedet. Facaderne er baseret på et aluminiums­facadesystem. Brystningerne er beklædt med sorte skærmtegl. Facaderne er udført af firmaet AS Facader.

previous next

Udbygning med blød kube

Tilbygningen til Moes hovedkvarter ved Buddinge Station ser enkel og legende let ud, men en kompliceret byggegrund har givet anledning til mange overvejelser

Byggefakta

Moe
Buddingevej 272
2860 Søborg
Danmark

Bygherre:
Pension Danmark A/S
Bygherrerådgiver:
MOE A/S
Arkitekt:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Totalentreprenør:
Jørgen Friis Poulsen A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Areal:
3550 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
april 2017 - april 2019

Det rådgivende ingeniørfirma Moe kunne i 2013 indvie deres nye domicil ved Buddinge Station i Gladsaxe, men da Moe er i vækst, besluttede man allerede i 2015 at benytte sig af muligheden i lejekontrakten med udlejeren Pension Danmark for at opføre en tilbygning. Det oprindelige byggeri omfatter 7.500 kvm kontorer, 4.000 kvm dagligvarebutik, 4.000 kvm parkeringsdæk samt 8.000 kvm parkeringskælder.

Med det nye byggeri tilføjes 3.550 kvm kontor med plads til 264 arbejdspladser og 1.100 kvm parkeringsdæk. Jørgen Friis Poulsen A/S har været totalentreprenør på det nye byggeri, mens udvidelsen ligesom det oprindelige hus er tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects. Moe har selv været ingeniører på projektet.

Forskudte planer

Moe har en markant placering i området klods op ad Buddinge S-station og busstation og lige ud til den befærdede Buddingevej, der er en del af O3. Den kommende letbane kommer til at løbe parallelt med Buddingevej, lige overfor Moe. Mod syd ligger PETs fæstningsagtige hovedkvarter og mod øst et boligkvarter med lave bebyggelser. Løsningen på denne komplicerede placering blev i sin tid et stringent, men også åbent byggeri med afrundede hjørner, der ikke ligner noget andet i området. Byggeriets facader er nogenlunde ens med det resultat, at bygningen henvender sig ligeværdigt mod alle fire verdenshjørner.

Husets base står i rå beton og rummer dagligvarebutik og op- og nedkørsler til parkeringspladserne. På taget af dagligvarebutikken er der parkeringsdæk, og selve kontorhuset starter derfor først i andensalsniveau.

Huset er nærmest kvadratisk i grundplan, men med en kompleks indre struktur, der kun antydes af de vandrette forskydninger i facaderne og af en dyb, vertikal spalte i både nord- og sydfacaden mellem de to bygningskroppe.

Rundt om det centrale atrium ligger etagerne på åbne balkoner, men husets to halvdele er forskudt en halv etage i forhold til hinanden. Det har givet mulighed for en høj ”stueetage”, der rummer bl.a. kantine og mødefaciliteter. Den halve etages forskydning op gennem etagerne giver et dynamisk hus med spændende kig fra alle arbejdspladser.

Tanken var at skabe en åben og dynamisk arbejdsplads, hvor man bevæger sig rundt i huset via trapper mellem de forskellige niveauer. Forskydningen kan også aflæses i facaderne i de to halvdele af huset. Vinduesbåndene kører hele vejen rundt om bygningen, mens brystningerne er beklædt med sorte skærmtegl.

Kompleks opgave

Den nye tilbygning hviler på en udbygning af p-dækket i førstesals højde mod nord. Tilbygningen ligger som en selvstændig, let kileformet bygningskrop mod nordvest. Den er forbundet til hovedbygningen med et bygningshøjt trapperum/atrium.
– Vi har brugt samme princip i tilbygningen som i den oprindelige bygning Moe I, hvor bygningerne er adskilt af en vertikal samling i glas, og hvor etagerne forskyder sig fra hinanden. Vi har tegnet den nye bygning med den samme arkitektur, så det nye og det gamle fremstår som en helhed. Den nye bygning bruger samme hovedindgang som den gamle, og man skal gennem receptionsområdet og kantinen på niveau to for at komme ind i den nye bygning. Glasmellembygningen indeholder elevator og en trappe, der fører op til kontoretagerne. Der er et åbnet glasværn på hver etage ud mod atrium,  så der er visuel forbindelse mellem de to bygninger og mellem de forskudte etager, forklarer sagsarkitekt Jakob Johnsen fra Schmidt Hammer Lassen Architects.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 3

Offentlige kontorer

Byens Hus

Samlende servicecenter i glas og tegl

Bolig

Cortex Park Vest 5 og 9

Dansende boligblokke med grønne kiler

Hospital

Dansk Gigthospital

Det lysner for gigthospitalet

Bolig

Den Grønne Fatning

Forskelligheden længe leve!

Domicil

Foss Innovation Centre II

En tvilling på Foss Allé

Bolig

Fælledkanten

Leg med tegl

Bolig

Kanalkanten og Nordkajen

Vandkant til leje

Hotel og konference

Legoland Castle Hotel

Hotel med eventyrværelser

Domicil

Mascot International

Transparent vartegn med logo-geometri

Domicil

Moe II

Udbygning med blød kube

Bolig

Morelgrenen og Mirabellegrenen

Skarpt og organisk klyngeboligbyggeri

Butik

NHG 24

I et københavnsk palazzo

Bolig

Organistens Hus og Laxness Hus

Kirken med sit tårn

Bolig

Rahbek Hus II

Opdateret klassicisme

Bolig og kontor

Riffelsyndikatet

Riffelsyndikatet blev til boliger og butik

Kulturcenter

Ungdomsøen

Renovering med patina