Søndervangen

:
marts 2016
Søndervangen - Facade

Søndervangen består af fire dobbeltblokke, der med renoveringen har fået et helt nyt ydre. Bag facaden ligger ekstra isolering, der sammen med en række andre tiltag reducerer beboernes varmeregning.

Søndervangen - Altaner

Nye altaner og nye vinduer giver mere dagslys til boligerne. Altanerne er lukkede til den ene side for at skabe privathed og er ellers lukkede med glassider. Et fint element i den omfattende renovering.

previous next

Renovering med blikfang

Boligbebyggelsen Søndervangen i Viby J har fået en omfattende energirenovering, og samtidig er der skabt 48 særlige tilgængelighedsboliger

Byggefakta

Søndervangen
Søndervangen 37-66
8260 Viby J
Danmark

Bygherre:
Alboa - Almen Boligorganisation Aarhus
Totalrådgiver:
D.A.I. Arkitekter Ingeniører A/S
Arkitekt:
Sahl Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Dansk Boligbyg as
Ingeniør:
D.A.I. Arkitekter Ingeniører A/S
Andre aktører:
Arkplan Byplan & Landskabsarkitekter
Areal:
12000 kvm.
Byggesum: 
93 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2014 - januar 2016

Listen over udførte forandringer og forbedringer ved de otte boligblokke i Viby J er lang. Udefra opleves bebyggelsen revitaliseret med sine smukke nye facader med nye altaner, men også bag murene er der gennemført omfattende renovering. Alt sammen mens beboerne har boet i deres lejligheder. Aalsrode Tømrerfirma A/S har udført tømrerentreprise på udvendige arbejder og har dermed stået for de visuelle forandringer på facaderne. Facaderne er efterisoleret med 200 mm isolering og beklædt med nye, mørke skærmtegl. Desuden er alle vinduer skiftet. Aalsrode har desuden stået for glaslukning af de udvidede altaner, der i høj grad er med til at præge renoveringens arkitektur.

Niveaufrihed

De i alt 156 lejligheder, fordelt i otte blokke, er blevet til 144 nye lejligheder, heraf 48 med fokus på tilgængelighed, bl.a. ved etablering af elevatorer. Disse boliger er total­renoverede og ombygget i en grad, så beboerne har været gen­huset under byggearbejdet. Terræn­­et omkring de otte blokke er desuden blevet bearbejdet således, at alle beboere har niveaufri adgang til opgange. Ligesom belægninger og haveanlæg også er blevet opdateret. I samtlige lejligheder er der etableret mekanisk, balanceret ventilation, der har givet mærkbare forbedringer på boligernes indeklima. Endelig er der på eksisterende faldstammer udført strømpeforing.

Åben skurvogn

Undervejs i renoveringsprocessen har der været en tæt dialog med beboerne. Ud over infoaftener, nyhedsbreve og hjemmeside har de rådgivende parter også stået til rådighed i ‘åben skurvogn’. Her har beboerne undervejs haft mulighed for at få svar på spørgsmål i for­bind­else med renoveringen. Arkitekt hos Sahl Arkitekter Søren Rasmussen har deltaget gennem projektering og udførelse og har oplevet nogle meget engagerende beboere, der undervejs har ydet en stor indsats og gjort forløbet til en interessant proces.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 1

Parkeringshus

Bispebjerg Hospital Parkeringshus

Nyt vartegn for Bispebjerg Hospital

Bolig

Ceres Byen

Urbane boliger i teglets tegn

Distributionscenter

Copenhagen Markets

Grønttorvet samlet under et meget stort tag

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU-N4)

Moderne akutafsnit i tilpasset knopskydning

Bolig

Domea, Godsbanegade

Moderne fortolkning af industriarkitektur

Sport

Gentofte Sportspark

Sporten bag sort skakfacade

Bolig

Havnehusene

Væksthuse tegner Havnehusenes profil

Bolig

Løget Høj

Renoveret ud af ghettoliste

Forskningscenter

Pharma Science Center

Modsætningernes møde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Samsøvej

Cirkulære plejeboliger til demente

Domicil

Semco Maritime

Den hvide forpost i storm og stille

Museum

Skagens Museum

Skarp kontrast sagt med skifer

Hospital

Sygehus Vendsyssel - Facaderenovering

Spektakulær dobbelt glasfacade

Bolig

Søhusene

Boligblokke i tre etager forvandlet til etplansrækkehuse

Bolig

Søndervangen

Renovering med blikfang