Copenhagen Markets

:
marts 2016
Copenhagen Markets - Facade
Copenhagen Markets - Luftfoto

Set fra oven får man åbenbaret, hvor stort et byggeri der er tale om. Foto: Dragør Luftfoto.

Copenhagen Markets - Sandwichfacadeelementer

Sandwichfacadeelementerne er holdt i grå nuancer fra meget lys til meget mørk. Men sine steder på alle tre bygninger er der partier, hvor der veksles med grønne farver, hvilket skaber en flot kontrast.

Copenhagen Markets - Ventilation

De tekniske installationer i bygningerne har imponerende dimensioner, ikke mindst ventilationen. Alt samles og styres i store teknikrum, placeret i kælderen.

Copenhagen Markets - Logistiske streger

De logistiske gule streger på gulvene markerer, hvor hovedgader og fællesarealer er placeret. De hvide streger markerer de enkelte lejemål.

Copenhagen Markets - Porte

De store tilkørselsporte falder i øjnene med deres røde farver, hvilket skaber en flot kontrast. Disse porte er placeret, således at alle lejerne i Copenhagen Market har hurtig adgang hertil, når de skal have bragt eller afsendt varer.

Copenhagen Markets - Udsmykning

I bygningen, hvor der i fremtiden skal forhandles blomster, har en lejer entreret med en billedkunstner, der på imponerende vis både har brudt i hvert fald en af betonvæggenes grå ensformighed og samtidig bidrager til at lette tropeplanters eventuelle hjemve.

previous next

Grønttorvet samlet under et meget stort tag

Tre imponerende store haller i udkanten af Taastrup skal i fremtiden rumme, hvad man i generationer har kendt som Københavns Grønttorv

Byggefakta

Copenhagen Markets
Litauen Allé 13
2630 Taastrup
Danmark

Bygherre:
Copenhagen Markets
Bygherrerådgiver:
Holte Projekt A/S
Arkitekt:
Creo Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
KPC København A/S
Ingeniør:
Midtconsult A/S
Areal:
67000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
november 2013 - august 2015

Først og fremmest er det dimensionerne, der falder i øjnene, og som imponerer, når man ankommer til det, der hidtil har været kendt som Københavns Grønttorv, men som i fremtiden skal bære navnet Copenhagen Markets.

Byggeriet blev påbegyndt i 2013 i samarbejde med bygherren Copenhagen Markets A/S i samarbejde med Høje Taastrup Kommune. Sammen fandt man frem til et egnet areal i Taastrups industriområde. En grund på ca. 220.000 kvm beliggende tæt på motorvej, og dermed til-/frakørselsveje, samt jernbanen.

Der blev indgået et samarbejde med KPC København A/S, mens tegningerne til det omfattende byggeri var udarbejdet af Creo Arkitekter A/S.

Planering af grunden

Inden byggeriet overhovedet kunne komme i gang, skulle en meget stor opgave løses.

– Vi skulle slet og ret have planeret grunden, for der var en niveauforskel fra en ene til den anden ende på 11 m, fortæller Martin Reimers fra Copenhagen Markets A/S.

– Så det var utroligt meget jord, der skulle flyttes med. Samtidig blev jorden kalkstabiliseret.

Den omfattende opgave stillede store krav til samarbejdet mellem bygherre og entreprenør. Opgaven, at holde styr på alle tråde og få koordineret indsatsen blandt alle involverede parter i byggeriet, er blevet løftet af bygherrerådgiveren, HolteProjekt A/S, der har adresse i Lyngby. Her har to mand, adm. direktør Ole Pedersen og projekt­leder Poul Andersen, været med fra første færd, lige fra plan­lægning­en af den omfattende planering af grunden, til indretningen af de store lagerhaller.

Opgaven med opmåling af grunden samt beregningen af, hvor meget jord der skulle flyttes, blev løst af Mølbak Landinspektører A/S.

– Vi har forestået opmåling til fladenivellement og beregning af volumemængder i forbindelse med flytning og afgravning af jord, oplyser Morten Søe Kristensen, Mølbak Landinspektører A/S.

– Det var en kompleks opgave, og der var mange faktorer, som spillede ind. Først skulle vi finde ud af, hvor meget muldjord der var på grunden, så dette kunne tages ud af beregningen, idet bygherren kun ville arbejde med rå­jorden. Herefter har vi som en del af arbejdet konstrueret en komplet 3D-model, med skråninger til nabogrunde, hævet terræn til bygninger og vej- og parkeringsanlæg, grøfter og afvandingsanlæg m.m. af hele ejendommen i forhold til de omkringliggende grunde. Flytningen af jordmængderne på den i alt ca. 220.000 kvm store grund er sket ved input af data til maskinstyring til brug for optimering af afgravning og flytning af jorden.

I forbindelse med jordarbejdet har Mølbak Landinspektører etableret og vedligeholdt hovedfikspunktsnettet til brug for jordarbejdet samt opførelsen af bygningerne.

Endelig har Mølbak Landinspektører A/S forestået uvildig kontrol undervejs i projektet samt forestået afsætning og opgørelse af de enkelte lejemål, hvoraf de mindste er på størrelse med en parcelhusgrund.

Omfattende byggeri

Da grunden var planeret, kunne byggeriet af de planlagte to kæmpehaller gå i gang.

To haller på samlet 55.000 kvm placeret ved siden af hinanden, således at der mellem bygninger kunne anlægges en dobbeltrettet tilkørselsvej for kunder.

Den ene hal er beregnet til at rumme handel med primært frugt og grønt samt visse tørvarer.

Set ovenfra ser denne hal ud som en stor, rektangulær bygning med to sidebygninger. Dette dækker reelt over, at bygningen består af tre store sammenbundne haller. Hertil er tilføjet de to mindre sidehaller.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 1

Parkeringshus

Bispebjerg Hospital Parkeringshus

Nyt vartegn for Bispebjerg Hospital

Bolig

Ceres Byen

Urbane boliger i teglets tegn

Distributionscenter

Copenhagen Markets

Grønttorvet samlet under et meget stort tag

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU-N4)

Moderne akutafsnit i tilpasset knopskydning

Bolig

Domea, Godsbanegade

Moderne fortolkning af industriarkitektur

Sport

Gentofte Sportspark

Sporten bag sort skakfacade

Bolig

Havnehusene

Væksthuse tegner Havnehusenes profil

Bolig

Løget Høj

Renoveret ud af ghettoliste

Forskningscenter

Pharma Science Center

Modsætningernes møde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Samsøvej

Cirkulære plejeboliger til demente

Domicil

Semco Maritime

Den hvide forpost i storm og stille

Museum

Skagens Museum

Skarp kontrast sagt med skifer

Hospital

Sygehus Vendsyssel - Facaderenovering

Spektakulær dobbelt glasfacade

Bolig

Søhusene

Boligblokke i tre etager forvandlet til etplansrækkehuse

Bolig

Søndervangen

Renovering med blikfang