Skagens Museum

:
marts 2016
Skagens Museum - Tilbygning

Kontraster mødes på Skagens Museum. Ulrik Plesners klassiske museumsbygning fra 1928 og Friis & Moltkes skiferbeklædte tilbygning fra 2016.

Skagens Museum - Udstillingssalen

Udstillingssalen i Plesner­bygningen er blevet forlænget efter Ulrik Plesners tegning fra 1930. Men gangbroen i glas er en hilsen fra de nye arkitekter, Friis & Moltke.

Skagens Museum - Udstillingssalen i skiferbygningen

I modsætning til de klassiske Plesnersale er den nye udstillingssal i skiferbygningen næsten blottet for arkitektur. Her kan der til gengæld udstilles lysfølsomme værker.

previous next

Skarp kontrast sagt med skifer

Skagens Museum har fået gennem­gribende renovering og markant tilbygning i tre længer med skifer

Byggefakta

Skagens Museum
Brøndumsvej 2
9990 Skagen
Danmark

Bygherre:
Skagens Museum
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Friis & Moltke A/S
Hovedentreprenør:
Trigon A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Andre aktører:
Møller & Grønborg
Areal:
3600 kvm.
Byggesum: 
65 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2014 - Februar 2016

Skagens Museum genåbnede for publikum den 13. februar med en tæt salonophængning af 454 af skagensmalernes mest kendte værker. Museet ønsker med udstillingen at give sine gæster et indblik i den succesrige kunstnerkoloni, der opstod i Skagen i slutningen af 1800-tallet, og hvis arv museet i dag opbevarer, udstiller og formidler.

Forud for genåbningen af Skagens Museum er gået en langstrakt proces med planlægning, gennemgribende renovering og nybygning. Det har i en årrække stået klart, at arkitekt Ulrik Ples­ners smukke museumsbygning fra 1928 var blevet for lille og slet ikke levede op til de krav til bl.a. sikkerhed og opbevaring, der i dag stilles til et kunstmuseum.

I 2012 blev arkitektfirmaet Friis & Moltke valgt til at forestå udvidelsen og renoveringen af Skagens Museum. Friis & Moltke tog udgangspunkt i det eksisterende museums funktion og beliggenhed i Skagens historiske bymidte.­ Tilbygningen er et moderne bygningsværk i et nutidigt formsprog, men som i dimensioner og udformning respektfuldt relaterer sig til de historiske omgivelser. Samtidig er museet blevet mere synligt med det formål at forstærke dets identitet.

Respekt og kontrast

– Vi har i bestyrelsen og ledelsen ønsket at bevare den historie og den sjæl, der knytter sig til Skag­ens Museum og Ulrik Plesners klassiske museumsbygning. Men ligesom han af respekt for byen og arkitekturen valgte at bygge i sin tids stil, så var vi også helt enige om, at vi ville bygge noget, der signalerede 2016, fortæller Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Museum.

Dermed udgør den nye tilbygning en skarp kontrast – både til den knap 100 år gamle Plesnerbygning og til de omkringliggende ca. 200 år gamle, gule længehuse med røde tegltage.

– Men det spændende er, at Friis & Moltkes arkitektur også taler til de gamle bygninger. F.eks. er vores nybygning sat sammen af tre længer, hvis bredde er hentet fra de små længehuse. Nybygning­ens højde er hentet fra Plesnerbygningen, og det samme er dens taghældning. Også i valget af byggematerialer er der en kommunikation med Plesner. Han benyttede det samme materiale på både facade og tag – nemlig tegl – og på samme måde har Friis & Moltke valgt en skiferbeklædning til både taget og facaden på vores nye tilbygning. Skifer er ligesom tegl et naturmateriale, og så giver det en superflot kontrast mellem den gamle og den nye bygning, siger Lisette Vind Ebbesen.

Op af skuffen

Samtidig med at Skagens Museum havde brug for mere plads, var den gamle museumsbygning også slidt. En bygningsanalyse viste ganske vist, at bygningen generelt havde det godt, men gulvet kunne f.eks. ikke længere slibes ned, og væggene var fyldt med huller efter mange års skiftende udstillinger. Så der var brug for en gennemgrib­ende renovering.

– Vi har ved samme lejlighed også forlænget Plesners bygning ned i haven. To år efter indvielsen – i 1930 – lavede han en tegning til udvidelse af museet, og den har ligget i vores skuffer lige siden. Nu havde vi endelig finansieringen til at realisere udvidelsen, så vi lagde tegningen foran Friis & Moltke, og de var fuldstændigt sikre på, at det skulle vi gøre. Det er lidt af en gåsehudshistorie. Der stod næsten en sokkel og blinkede til os, siger Lisette Vind Ebbesen.

Udvidelsen er lavet 90 pct. efter Ulrik Plesners tegning, men Friis & Moltke har også sat deres fingeraftryk med en gangbro i glas hen over den forlængede udstillingssal.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 1

Parkeringshus

Bispebjerg Hospital Parkeringshus

Nyt vartegn for Bispebjerg Hospital

Bolig

Ceres Byen

Urbane boliger i teglets tegn

Distributionscenter

Copenhagen Markets

Grønttorvet samlet under et meget stort tag

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU-N4)

Moderne akutafsnit i tilpasset knopskydning

Bolig

Domea, Godsbanegade

Moderne fortolkning af industriarkitektur

Sport

Gentofte Sportspark

Sporten bag sort skakfacade

Bolig

Havnehusene

Væksthuse tegner Havnehusenes profil

Bolig

Løget Høj

Renoveret ud af ghettoliste

Forskningscenter

Pharma Science Center

Modsætningernes møde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Samsøvej

Cirkulære plejeboliger til demente

Domicil

Semco Maritime

Den hvide forpost i storm og stille

Museum

Skagens Museum

Skarp kontrast sagt med skifer

Hospital

Sygehus Vendsyssel - Facaderenovering

Spektakulær dobbelt glasfacade

Bolig

Søhusene

Boligblokke i tre etager forvandlet til etplansrækkehuse

Bolig

Søndervangen

Renovering med blikfang