Semco Maritime

:
marts 2016
Semco Maritime - Front
Semco Maritime - Facade

Bygningen, der ligger helt tæt på kajkanten, har et lille ‘knæk’ på facaden, som føjer dynamik til den stringente arkitektur.

Semco Maritime - Atrium

Det store åbne atrium skaber en visuel forbindelse mellem de mange afdelinger og sikrer optimalt dagslys på alle kontorer.

Semco Maritime - Auditorium

Auditoriet kan deles op ved hjælp af en mobilvæg med enkeltkørende vægelementer fra AB Consult. Elementerne slutter tæt til og giver en lydreduktion, som gør det muligt at holde møder på begge sider uden at blive forstyrret.

Semco Maritime - Trappeparti

Det gennemgående trappeparti i receptionens atrium står som en hvid stålskulptur i rummet.

previous next

Den hvide forpost i storm og stille

Som et monumentalt hvidt fort eller et stort skib lagt til kaj ved den yderste mole ved indsejlingen til Esbjerg ligger Semco Maritimes nybyggede domicil

Byggefakta

Semco Maritime
Esbjerg Brygge
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Pension Danmark A/S
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
GPP Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
NCC Construction Danmark A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Landskab Aarhus ApS
Areal:
15000 kvm.
Byggesum: 
255 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2014 - januar 2016

Når man på en stormfuld dag står i hjørnekontoret på fjerde sal i Semco Maritimes nye, imposante domicil på den yderste kajkant af Esbjerg havn, føler man sig som en kaptajn på broen. Udsigten over indsejlingen, Fanø og Skallingen er intet mindre end imponerende. Container- og supplierbåde fra Nordsøen sejler så tæt forbi, at man næsten kan røre stævnen, og borerigge til reparation i havnebassinet ved siden af trækker tråde til Semco Maritimes opgaver med optimering af bl.a. boreplatforme og -rigge.

Den enestående placering på den kystnære, 18.000 kvm store grund er dog ikke uden udfordring­er. Vand og vind har stillet ekstraordinære krav til materialer og fundering. Byggeriet er funderet på pæle, der rækker 22 m ned gennem havbunden. Kælderen, der er placeret i kote 4, er etableret med en dobbeltbundskonstruktion, og der er installeret pumper i tilfælde af, at der mod forventning skulle trænge vand ind. Uperforerede, vandtætte kældervægge og gennemtænkte kloakløsninger sikrer bygningen mod vand nedefra.

De ublide klimaforhold på vestkysten har ligeledes stillet store krav til facadematerialer, der hovedsagelig består af en kombination af beton og glaspartier i alurammer, der tåler vesterhavs­vinden, saltpåvirkningen og det ekstraordinære sollys, der reflekteres i vandet.

Pensionspenge

Semco Maritimes nye domicil, der samler virksomhedens aktiviteter under ét tag, har Pension Danmark som bygherre, og lejeren har fået et hus, som på alle måder tilgode­ser de specifikke behov. Det er bl.a. realiseret via en byggegruppe med repræsentanter fra Semco Maritime og en række workshops i samspil med bygherrerådgiverne fra COWI og senere med NCC Construction Danmark, der har haft totalentreprisen med rådgivning fra GPP Arkitekter i Aarhus og Rambøll.

– Semco Maritime har fået lige netop det projekt, de har ønsket sig, dvs. en funktionel og fremtidssikret arbejdsplads med plads til godt 700 medarbejdere, og med optimal fokus på funktionalitet, indeklima, høj sikkerhed og bæredygtighed, fortæller regionschef for COWI, Byggeri Vest, Svend Aage Christensen, der har været involveret længe inden, det første spadestik blev taget.

– Hele projektet kunne afleveres en måned før aftalt, og der var stort set ingen mangler. Vi har arbejdet med såkaldte før-afleveringer i tre faser forud for den formelle aflevering, og der har undervejs været fokus på samkøring af de mange forskellige teknis­ke anlæg, forklarer Svend Aage Christensen.

Havet som inspiration

Domicilet er opbygget som en åben struktur, der symboliserer sammenlægningen af fire tidligere adresser til én samlende arbejdsplads. Den arkitektoniske opgave er løst af GPP Arkitekter i Aarhus, der har taget afsæt i den unikke placering med vand til tre sider og masser af dagslys.

– Husets figur er et samlende rektangel med indre gårdrum, der skaber tværgående kontakt mellem husets niveauer og afdelinger, fortæller bygningskonstruktør Claus Hviid Egesbæk fra GPP Arkitekter.

– Huset er tænkt som en by med en central kerne, hvor de enkelte områder har lokale torve og gader ude i områderne. De enkelte afdelinger er placeret som mindre fællesskaber omkring egne fællesfunktioner, der hele tiden er i direkte reference til det samlende atrium, uddyber Claus Hviid Egesbæk.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 1

Parkeringshus

Bispebjerg Hospital Parkeringshus

Nyt vartegn for Bispebjerg Hospital

Bolig

Ceres Byen

Urbane boliger i teglets tegn

Distributionscenter

Copenhagen Markets

Grønttorvet samlet under et meget stort tag

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU-N4)

Moderne akutafsnit i tilpasset knopskydning

Bolig

Domea, Godsbanegade

Moderne fortolkning af industriarkitektur

Sport

Gentofte Sportspark

Sporten bag sort skakfacade

Bolig

Havnehusene

Væksthuse tegner Havnehusenes profil

Bolig

Løget Høj

Renoveret ud af ghettoliste

Forskningscenter

Pharma Science Center

Modsætningernes møde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Samsøvej

Cirkulære plejeboliger til demente

Domicil

Semco Maritime

Den hvide forpost i storm og stille

Museum

Skagens Museum

Skarp kontrast sagt med skifer

Hospital

Sygehus Vendsyssel - Facaderenovering

Spektakulær dobbelt glasfacade

Bolig

Søhusene

Boligblokke i tre etager forvandlet til etplansrækkehuse

Bolig

Søndervangen

Renovering med blikfang