Ceres Byen

:
marts 2016

Ceres Corner er kendetegnet ved at være et udpræget urbant boligbyggeri opført med teglsten og mange altaner. Bebyggelsen trapper ned fra syv etager og har samtidigt nogle andre fine, rumlige variationer i facaden.

Ceres Byen - Gårdporte

Indgangen til boligerne foregår gennem porte til gården, hvor tydelige indgangspartier og opgange leder til boligen. Arkitektonisk fungerer gårdsiden af bygningen meget helstøbt og dog dynamisk med de mange variationer.

Ceres Byen - Søjler

Ud over tegl, træ og glas er der også anvendt beton til dekorative søjler ved portene og plinte, der giver en naturlig afstand og dermed privathed til boligerne i stueetagen.

Ceres Byen - Indgangspartier

Omkring indgangspartierne er der anvendt træ, der signalerer mere menneskelig skala og dermed markerer indgangssituationerne.

previous next

Urbane boliger i teglets tegn

Ceres Corner er et levende boligbyggeri i Ceres Byen, hvor altanerne er med til at give markante visuelle forskydninger i facaden

Byggefakta

Ceres Byen
Dollerupvej 3
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
A. Enggaard A/S
Arkitekt:
C.F. Møller Danmark A/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Viggo Madsen A/S
Areal:
8975 kvm.
Byggesum: 
108 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2014 - november 2015

Hvor det tidligere Ceres-bryggeri optog en stor grund i det centrale Aarhus, begynder en ny bydel at tage form. I sommeren 2015 blev VIA University College åbnet midt i området, nu omgivet af bygge­plads­er – primært boliger.

Ceres Corner er navnet på byggefelt 8, der er bygget sammen med eksisterende boliger orienteret mod Silkeborgvej. Boligbebyggelsen, tegnet af C.F. Møller A/S, har et arkitektonisk slægtskab med de klassiske karréstrukturer, men her tilpasset en mere åben og social tilgang. Seks opgange, med i alt 131 lejligheder, varierer i højde og trappes gradvist ned fra syv til fire etager.

Samtidigt er der skabt mindre forskydninger imellem, hvorved der opstår nogle fine rumlighed­er. Boligernes adgangsforhold er meget gennemtænkte. Via store porte eller karréens åbne side kan man gå eller cykle ind i gården. Via trappeopgange får beboerne adgang til korte svalegange med indgangspartier. Gårdrummet og hele adgangssituationen giver anledning til at møde sine naboer og tage ophold i gården eller på altanerne.

Travle elementleverandører

Entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S har været både bygherre og totalentreprenør på Ceres Corner, som er solgt videre til private investorer. C.F. Møller A/S har udformet lokalplanen såvel som masterplanen med de 11 byggefelter. Ceres Byen hænger sammen i et net af stier og pladser, der både orienterer sig mod byen og mod åens grønne område til modsatte side. Området er sammensat af primært etageboliger af forskellig karakter, men også uddannelse og erhverv. Contiga Tinglev A/S er med i flere byggefelter og arbejder også sammen med A.

Enggaard på andre projekter. Til boligerne, Ceres Corner, har Contiga Tinglev A/S leveret betonvægge – både bagmure og skillevægge. Derudover huldæk. For firmaet er det en typisk opgave, også selv om de høje bygninger stiller krav til ekstra armering.

Indbydende gårdmiljø

Ceres Corner er opført i teglsten, der giver meget liv til facaden og slægtskab til de omkringliggende, eksisterende boliger. Derudover er bebyggelsen præget af altanerne og terrasserne, hvor træbeklædning og enkle glaskonstruktioner giver en lethed til udtrykket. Udvalgte altaner er skærmet af murværk og tilføjet farvet underside. De tilbagetrukne terrasser og forskellige altaner giver en fin rumlighed til facaderne. Richard Thomsen A/S har leveret stål til forskellige elementer i bebyggelsen. Firmaet har leveret værn til alle altanerne – også de indvendige svalegange. Derudover har Richard Thomsen udført cykelskurene i gården, med døre og tag, på eget værksted i Aarhus. I opgangene har firmaet produceret specialdesignede trappeværn, udført som gitterriste. Richard Thomsen skal også levere stålelementer til byggefelt 9 (også tegnet af C.F. Møller A/S).

Tegl er også det dominerende ma­teriale i gården. Lodrette, rolige flader til opgangene er fint kompo­ne­ret sammen med tilbagetrukne facader i træ og vandrette glaspartier til værn. Indgangspartierne er fint artikuleret og er med til at give be­byggelsen som helhed en venlig og indbydende karakter. Gårdfacaderne er de mest dynamiske og udadvendte og vil sikre en tryg og livlig atmosfære ved Ceres Corner.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 1

Parkeringshus

Bispebjerg Hospital Parkeringshus

Nyt vartegn for Bispebjerg Hospital

Bolig

Ceres Byen

Urbane boliger i teglets tegn

Distributionscenter

Copenhagen Markets

Grønttorvet samlet under et meget stort tag

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU-N4)

Moderne akutafsnit i tilpasset knopskydning

Bolig

Domea, Godsbanegade

Moderne fortolkning af industriarkitektur

Sport

Gentofte Sportspark

Sporten bag sort skakfacade

Bolig

Havnehusene

Væksthuse tegner Havnehusenes profil

Bolig

Løget Høj

Renoveret ud af ghettoliste

Forskningscenter

Pharma Science Center

Modsætningernes møde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Samsøvej

Cirkulære plejeboliger til demente

Domicil

Semco Maritime

Den hvide forpost i storm og stille

Museum

Skagens Museum

Skarp kontrast sagt med skifer

Hospital

Sygehus Vendsyssel - Facaderenovering

Spektakulær dobbelt glasfacade

Bolig

Søhusene

Boligblokke i tre etager forvandlet til etplansrækkehuse

Bolig

Søndervangen

Renovering med blikfang