Ceres Park

:
marts 2018
Ceres Park - altaner

De fire stænger med boliger er tæt beslægtet i udtryk, selv om de er forskelligt vinklet. De klassiske betonaltaner med hvide stålværn er et fint gennemgående element i Ceres Park som helhed.

Ceres Park - stue

Lejlighederne er lyse med store vinduespartier og glasdøre til altanerne. Mange af lejlighederne har desuden udsigt til åens grønne omgivelser og byens skyline.

Ceres Park - facade

Ceres Park består af fire stænger, der alle er orienteret ned mod Aarhus Å. Bygningerne er forbundet i et landskabeligt greb, der aktiverer rummene mellem bygningerne og giver stedet en klar identitet.

previous next

Skrånende gulstens-modernisme

Fire bygningskroppe med lejligheder er smukt indpasset i landskabet omkring Aarhus Å og har historiske spor fra bydelen, der er omdannet fra industrikvarter til en ny attraktiv bydel

Byggefakta

Ceres Park
Ceresbyen 32-44
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
A.E. Stubkjær A/S
Arkitekt:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Areal:
9650 kvm.
Byggesum: 
200 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2016 - december 2017

Hvor det tidligere Ceres bryggeri i Aarhus lå, er en ny, moderne bydel vokset frem. Her ligger Via University College og en del boliger af forskellige typer. Enkelte bygningsdele fra det oprindelige bryggeri indgår i de nye bebyggelser og vidner om en anden tid, hvor industriarkitektur blev opført i f.eks. gule tegl, og der ikke blev sparet på detaljerne.

Ceresbyen, som bydelen nu hedder, ligger i en kile mellem Silkeborgvej og Aarhus Å. Ceres Park udgør fire bygningskroppe af boliger, der orienterer sig ned mod åen. En utrolig fin beliggenhed, hvor udsigten til åens grønne landskab og byens silhuet med ”Your Rainbow Panorama” i baggrunden kan nydes fra de urbane byhuse.

Stedets iboende kvaliteter er åbenlyse og lægger op til en boligbebyggelse i tilsvarende kvalitet. Det har arkitektfirmaet bag, Schmidt­ Hammer Lassen, tydeligvis taget som en udfordring, hvor de fire stænger er blevet en fin, arkitektonisk helhed, der giver noget tilbage til bydelen.

Gulstensmodernisme

Gule mursten i et skrånende terræn kalder også billeder frem fra f.eks. universitetet i Aarhus og mange andre bebyggelser fra en epoke i arkitekturhistorien, hvor tegl var det foretrukne materiale, og hvor detaljerne blev en dyd.

Den stærke helhedsbebyggelse finder man også i Ceres Park, hvor fire stænger er knækket, men alle leder til det grønne område ned mod åen og danner overgang mellem den tætte by og den rekreative del af byen. Udadtil er der et fælles formsprog med terrasserede bygningskroppe, altaner og fine indgangspartier.

Udtrykket er på en gang enkelt og solidt, og alligevel i en flot dynamik, båret af bygningskroppenes geometri og indbyrdes dialog. Den gule tegl fastholder en tradition og identitet i området og er samtidig et holdbart materiale, der ældes med patina.

Hvide detaljer

To af de fire bygninger er færdige og næsten helt beboet. Facaderne fremstår med en vis skiveeffekt, da tagterrasserne er markerede ved, at gavlene er hvidpudsede og stålværnet er hvidmalet. Altanerne har ligeledes værn i hvidmalet stål med bund og side i højstyrkebeton. Richard Thomsen A/S i Aarhus har leveret og monteret stålværn til hele bebyggelsen fra deres egenproduktion.

Richard Thomsen har haft et godt og tæt samarbejde med entreprenøren og arkitektfirmaet om de mange løsninger, firmaet har været involveret i. Over de øverste altaner og over indgangspartierne er der også ophængt baldakiner i alu. Derudover er der leveret forskellige detaljer ved f.eks. trappetårne, franske altaner.

Det gennemgående element, der med hvide værn og baldakiner giver en fin sammenhæg mellem boligerne og det gentagende element, er også fint i tråd med forbilledet i parkbebyggelser fra f.eks. 1950’erne.
Ud over gule tegl, er der et begrænset antal materialer, men alle i høj kvalitet. Egetræ er valgt til både tagterrasserne og de indvendige gulve. Vinduespartierne går fra gulv til loft i trærammer. Lejlighederne fremstår eksklusive i de smukke materialer og er rigt gennemlyst fra forskellige verdenshjørner.

Lejligheder, badeværelser

De fire bygningskroppe har forskellige fordelinger af lejlighedsstørrelser. Nærmest Via University College er den første stang overvejende ungdomsboliger med halvandetværelses lejligheder.

Mange ad de øvrige lejligheder er treværelses boliger, som egner sig til mange familieformer eller deleboliger.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 1

Domicil

Blox

Boks-sæt

Bolig

Brunevang

Plus plads minus støj

Ungdomsbolig

Bryggerhuset

Svævende kube til unge på Nørrebro

Bolig

Ceres Park

Skrånende gulstens-modernisme

Lufthavn

CSC phase 2 og Terminal 3

Indretning til større flow af passagerer

Bolig

Den tidligere Købmagergade Skole

Kontrastfuld transformation af skole

Bolig

Farumgade

Tagterrasser i flere niveauer

Forsyningsanlæg

Fjernvarme Horsens Bio Plant

Skarpt og kubisk fjernvarmeanlæg

Skole

Hedensted Skole

Aulaen er midtpunktet

Lager

Jysk

Kolosser med lethed

Bolig

Karréen

Karré i sync med byens rytme

Bolig

Kærholm

Tilsæt kun gondoler

Offentlige kontorer

Københavns Politigård

Nyt liv på ‘Gården’

Bolig

Lysbroengen

Gavlhuse i det grønne

Bolig

Opus Karré 1

Drejende elementer og niveauspring

Bolig

Rådhuslunden

Fra rådhus til boliger

Bolig

Ryhaven

Genfødte boliger med store forbedringer

Ungdomsbolig

Stenfiskerkajen

Forskudte karnapper med udsigt

Bolig og kontor

Valby Maskinfabrik P2 Montagehallen

At bevare og forny på samme tid

Sport

Vandhuset Panteren

Vandhus med landskab