1. etape

Søtorvet – Etape 1

Boliger ved sø og å

I vor tid er synlighed og iscenesættelse forudsætningen for eksistens. Samtidig er byrummet taget i besiddelse af borgerne, mens temperaturerne stiger. Resultatet kan ses på Søtorvet

Idrætsbyen

Ny svømmehal med badelandskomfort

I Frederikssund er første etape af en kommende idrætsby taget i brug. En ny svømmehal, der efter en del forsinkelse endelig har budt brugerne velkommen

Sofiendalen etape 1

Engboliger med stor variation

I Nordjyllands største byggeprojekt skabes 427 nye boliger i naturskønne omgivelser på en tidligere landbrugsejendom vest for Aalborg

Gartnerbyen etape 1

Gartnernes by

245 familier og 84 unge står til at få en ny adresse i Odense i år. Så hurtigt går det på ”Gasagrunden”, hvor et totalt hamskifte til boliganvendelse er i fuldt sving

Gnisten

Punkthuse med pli

Gnisten i Horsens er fire nyopførte punkthuse med rene linjer, stor transparens og flotte facader i lys tegl

Havnefronten Horsens etape 1

Punkthuse med fjordkig

Seks separate punkthuse med 87 nye boliger er spydspids for storstilet boligbyggeri og byudvikling på havnefronten i Horsens

Nabolaget

Kvarterets nye nabo

Den nye boligbebyggelse, Nabolaget har rejst sig som et nyt markant byggeri i byen og kan ses langt omkring i Aarhus. To bygninger i 14 etager udgør en næsten skulpturel og genkendelig form i skylinen

Cortex Park

Etageboliger i videnmiljø-zone

Ved Cortex Park i Odense er opført 96 lejligheder i et nyt, sammenhængende kompleks med visuelle referencer til Videnbyen

Ceres Park

Skrånende gulstens-modernisme

Fire bygningskroppe med lejligheder er smukt indpasset i landskabet omkring Aarhus Å og har historiske spor fra bydelen, der er omdannet fra industrikvarter til en ny attraktiv bydel

Lysbroengen

Gavlhuse i det grønne

Lysbroengen er en ny bebyggelse med rækkehuse opført med sorte træfacader, der passer til den mindre skala

Botilbud Ebberød

Botilbud med kig til naturen

Første etape af de nye boliger til borgere med særlige behov og multiple handicap i Ebberød er klar til indvielse

Thomas B. Thriges Gade p-kælder

I Odense er bilerne gået under jorden

Første del af et omfattende projekt med to sammenhængende parkeringskældre på i alt 30.000 kvm er blevet realiseret

Grundtvigsparken, Sønderborg

Boligprojekt med 125 boliger, svømmehal, spa og motionsfaciliteter med en samlet byggesum på over en kvart mia. kr.

Arla Foods, Taulov

Arla Foods udvider i Taulov. Første etape med en byggesum på 250 mio. kr. er igangsat og forventes afsluttet august næste år. Alectia er hovedrådgiver på projektet.

 

Dronning Ingrids Hjem

Hjem, kære hjem

Dronning Ingrids Hjem i Valby har åbnet 1. etape af sit byggeri efter en brand i 2009: Fremtidens plejeboliger vægter tryghed, hjemlighed og et moderne, personligt design

Sophienborgskolen

Ny skolebygning i baghaven

Sophienborgskolen i Hillerød bliver bygget i etaper. Ny bygning til elever på 4. og 5. klassetrin står nu klar som et smukt match til den eksisterende gamle bindingsværksbygning