Blox

:
marts 2018
Blox - passage

Den underjordiske passage er i sig selv en oplevelse med spejl og glas samt belysning. Den komplicerede montageopgave blev løst af Glarmestre Snoer & Sønner A/S

Blox - kajen

Byggeriet har sat sit præg på hele området, herunder også kajens afslutning. Granitkanten er tilpasset de nye omgivelser i en entreprise, der er leveret af Londero Mosaik A/S.

Blox - vejen

Bygningen spænder ud over den trafikerede vejstrækning på Christians Brygge langs Københavns havn. CSK Stålindustri A/S har leveret 80 m lange stålspær.

Blox - havnen

Blox er med sine 26.000 kvm et stort volumen at indpasse i byens øvrige komposition. Løsningen er opdelt i mange mindre enheder, der stables som ”blokke”.

previous next

Boks-sæt

I en ikonisk legetøjsproducents fædreland er det kun rimeligt, at Hovedstaden nu får et hus, hvis ydre fremstår som klodser i stabler. Navnet er Blox; og det er noget for sig selv

Byggefakta

Blox
Bryghuspladsen
1220 København K
Danmark

Bygherre:
Realdania
Bygherrerådgiver:
Gehl Architects ApS, Gottlieb Paludan Arkitekter A/S, Rambøll Danmark A/S
Totalrådgiver:
Office for Metropolitan Architecture
Arkitekt:
C.F. Møller Danmark A/S, PLH arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Züblin A/S
Ingeniør:
Ove Arup og Partners Danmark A/S, Cowi A/S, Alectia A/S
Areal:
26000 kvm.
Byggesum: 
2.000 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2016 - Februar 2018

Den såkaldte bryghusgrund ved Københavns Christians Brygge har længe været en levende legende i København: At bygge her var en invitation til øretævernes holdeplads med ekstrem offentlig bevågenhed. Byggekongen Christian den Fjerde gjorde det, Det Kgl. Bibliotek gjorde det.

Hvem turde ellers?

Det gjorde Realdania By og Byg.

Allerede i nullerne udmeldte den selvejende institution, der gennem generationer er skabt af boligejernes formuer, at her – vis-a-vis Kongens Bryghus fra 1608 – skulle komme et center for arkitektur og design. Det skulle blive et af vor tids store byudviklingsprojekter i Hovedstaden, lovede Realdania.

Det er den slags løfter, man skal man være forsigtig med at udstede i Jante-Danmark.

I dette tilfælde må man dog bare lægge sig fladt ned og medgive: Det blev det!

Her – små ti år efter at de første visioner blev født – står de nu færdige, de 26.000 kvm, som for længst er blevet døbt Blox: udstillingsfaciliteter og laboratorium for Dansk Arkitektur Center, DAC, supplerende kontorområder til udlejning (Bloxhub) og 22 boliger på toppen af ejendommen.

Til spørgsmål om det særegne navn er svaret enkelt: Fordi det kolossale hus fremstår som en kollektion af ”blokke” i varierende størrelser: Det gennemgående facademateriale er glas, og formålet er visuelt at opdele det dominerende volumen til en skala i pagt med den københavnske byggetradition gennem århundreder.

Design manager på Blox for Realdania By og Byg, arkitekten Oliver Wong:

– Blox er den mest barokprægede bygning, jeg har været med til at bygge.

Moderne barok

I den forståelse er Blox ganske vist en tidssvarende, stringent geometrisk og nøgtern bygning, men zoomet ind og i det nære perspektiv opleves det grønne glas som et ekko af renæssancebyens kobbertage; profilering og farveskift bliver vor tids ornamentik; rudernes printede struktur og mønster repræsenterer parallellen til historiske kalkstens sirlige ciseleringer.

– Fra første færd var her et krav om kvalitet og gennemførte løsninger med kendte og afprøvede produkter og teknologier, som har kunnet varieres og udnyttes til deres yderste, lyder det fra byggeledelsen.

– Det er noget helt særligt, der er sket her: Vi har bygget et hus på et niveau i toppen af kvalitetsskalaen; men dets vigtigste formål er i virkeligheden at forme, udvikle og styrke byrummet omkring Blox og få bygningen til at danne den forbindelse mellem by og havn, som har manglet i mange år, forklarer Oliver Wong.

Det er også årsagen til, at det nye udstillings- og kulturhus er opført på bærende konstruktioner af stål fra CSL Stålindustri A/S. For hermed har man opnået gitterspær, der spænder op til 80 meter hen over den trafikerede Christians Brygge, som også er en central del af Københavns inderste ringvej, Ring 2, der leder den nord-syd gående trafik uden om bykernen: Biler i tusindvis kører over døgnet ikke forbi eller uden om bygningen, men IGENNEM!

Over gaden

– Snarere end at se trafik og byens gadeforløb og havnetomt som forhindringer og modstand, har vi valgt at omfavne de indbyggede udfordringer og bringe dem i arbejde som et positivt og konstruktivt bidrag til projektet, uddyber Oliver Wong.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 1

Domicil

Blox

Boks-sæt

Bolig

Brunevang

Plus plads minus støj

Ungdomsbolig

Bryggerhuset

Svævende kube til unge på Nørrebro

Bolig

Ceres Park

Skrånende gulstens-modernisme

Lufthavn

CSC phase 2 og Terminal 3

Indretning til større flow af passagerer

Bolig

Den tidligere Købmagergade Skole

Kontrastfuld transformation af skole

Bolig

Farumgade

Tagterrasser i flere niveauer

Forsyningsanlæg

Fjernvarme Horsens Bio Plant

Skarpt og kubisk fjernvarmeanlæg

Skole

Hedensted Skole

Aulaen er midtpunktet

Lager

Jysk

Kolosser med lethed

Bolig

Karréen

Karré i sync med byens rytme

Bolig

Kærholm

Tilsæt kun gondoler

Offentlige kontorer

Københavns Politigård

Nyt liv på ‘Gården’

Bolig

Lysbroengen

Gavlhuse i det grønne

Bolig

Opus Karré 1

Drejende elementer og niveauspring

Bolig

Rådhuslunden

Fra rådhus til boliger

Bolig

Ryhaven

Genfødte boliger med store forbedringer

Ungdomsbolig

Stenfiskerkajen

Forskudte karnapper med udsigt

Bolig og kontor

Valby Maskinfabrik P2 Montagehallen

At bevare og forny på samme tid

Sport

Vandhuset Panteren

Vandhus med landskab