Fjernvarme Horsens Bio Plant

:
marts 2018
Fjernvarme Horsens Bio Plant - skorsten

Det nye, biomassefyrede fjernvarmeanlæg i Horsens er et af de mest effektive kedelanlæg på markedet.

Fjernvarme Horsens Bio Plant - beton

Horsens Bio Plant fremstår skarpt og funktionelt i beton og stål.

Fjernvarme Horsens Bio Plant - indgang

Anlægget indgår i en strategisk plan for omstilling til grøn og CO2-neutral fjernvarme.

previous next

Skarpt og kubisk fjernvarmeanlæg

Det nyopførte biomasseanlæg Horsens Bio Plant står nu klar efter en dynamisk konstruktionsproces

Byggefakta

Fjernvarme Horsens Bio Plant
Endelavevej 7
8700 Horsens
Danmark

Bygherre:
Fjernvarme Horsens A/S
Totalrådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Archinet, Schwarz Arkitekter A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Dansk Energi Service A/S, Jakobsen & Blindkilde A/S, Kemp-Lauritzen A/S, Per Aarsleff A/S, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
Areal:
3000 kvm.
Byggesum: 
120 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2016 - januar 2018

Fjernvarme Horsens A/S vil på det nye biomasseværk på Endelavevej 7 i Horsens brænde biomasse primært i form af flis, og dette indgår i en plan om overgang til CO2-neutral, grøn energi. Det har været en kompliceret byggeproces, som stillede store krav til samarbejde og koordinering, idet flere specifikationer og krav først kunne fastslås undervejs i processen, og etablering af 550 tons bærende stålkonstruktioner måtte foregå under trange arbejdsforhold, efter at det store, 27 meter høje kedelanlæg var sat op.

Opførelsen af det nye biomasseværk på Endelavevej indgår i den plan, som Horsens Kommune har lagt for vedvarende energi. Den nye fjernvarmeplan skal udfase naturgassen i kommunen, og Horsens Bio Plant vil med biomasseværket danne CO2-neutral, grøn energi ved afbrænding af biomasse i form af flis eller en blanding af flis og halm. Når huse overgår fra naturgas til fjernvarme fra dette anlæg, viser tal fra Rambøll, at CO2-udledningen reduceres med 85 procent.

Det nyopførte, træflisfyrede fjernvarmeanlæg er opført i fagentreprise og har krævet omfattende koordinering, fleksibilitet og fagligt samarbejde på tværs af faggrupperne. Rambøll Danmark A/S har været totalrådgiver på projektet, længe inden det nåede til projektering og udførelse. De udarbejdede projektforslag, som blev godkendt i 2015, hvorefter konverteringer og anlægsarbejder gik i gang i begyndelsen af 2016. Selve byggeriet af anlægget, uden maskinerne, udgør omkring 15 procent af den samlede investering i projektet og er blevet bygget op omkring det indre anlæg.

Udfordrende

Det var et udfordrende projekt, idet hverken maskiner eller bygninger kunne være helt færdigprojekterede, før byggeriet gik i gang, og mange ændringer kom løbende til, f.eks. var det ikke muligt at vide præcis fra starten, hvor tunge maskiner fundamentet skulle kunne bære, og selve maskinlayoutet kunne også udvikle sig i løbet af projektet, således at det blev nødvendigt at ændre på specifikationerne for fundamenter, bæringer, adgangsforhold, flugtveje og brandveje. Alle involverede i projektet har måttet være fleksible og har skullet lægge mange ressourcer i kommunikation og samarbejde på tværs, og i tæt dialog med bygherren. Vejen til de hurtige beslutninger har været kort.

Det komplekse og intense byggeri blev færdiggjort til tiden, lige som det nyopførte anlæg er blevet tilkoblet det eksisterende.

Archinet KS har stået for det arkitekturmæssige og medvirkede som underrådgiver for Rambøll i projektet, der er opdelt i to faser, hvoraf den første nu står klar i form af det biomassefyrede fjernvarmeværk i Horsens.

Udbygning

Den aktuelle etape 1 er etableret med en indfyret effekt på 30 MW og i år 2020 etableres yderligere 30 MW. Anlægget baseres på afbrænding af flis, halm, eller en kombination af disse, og formålet med de nye, biomassefyrede anlæg er at blive i stand til at konvertere 10.000 Horsens-boliger fra individuelle olie- og naturgasopvarmede energianlæg til grøn fjernvarme.

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S har leveret betonelementerne til projektet, og salgskonsulent Pia Rokkjær oplyser:

– Vores leverance omfatter facader og indvendige trykvægge i flislagret. Sandwichelementer omkranser kedelhallen, og omkring flis- og askelager er monteret massive facader. Alle vægge er i stål fra 1,80 meters højde. De indvendige trykvægge i flislager er armeret og dimensioneret til at kunne modstå stort tryk. Disse vægge er monteret i ca. otte meters højde.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 1

Domicil

Blox

Boks-sæt

Bolig

Brunevang

Plus plads minus støj

Ungdomsbolig

Bryggerhuset

Svævende kube til unge på Nørrebro

Bolig

Ceres Park

Skrånende gulstens-modernisme

Lufthavn

CSC phase 2 og Terminal 3

Indretning til større flow af passagerer

Bolig

Den tidligere Købmagergade Skole

Kontrastfuld transformation af skole

Bolig

Farumgade

Tagterrasser i flere niveauer

Forsyningsanlæg

Fjernvarme Horsens Bio Plant

Skarpt og kubisk fjernvarmeanlæg

Skole

Hedensted Skole

Aulaen er midtpunktet

Lager

Jysk

Kolosser med lethed

Bolig

Karréen

Karré i sync med byens rytme

Bolig

Kærholm

Tilsæt kun gondoler

Offentlige kontorer

Københavns Politigård

Nyt liv på ‘Gården’

Bolig

Lysbroengen

Gavlhuse i det grønne

Bolig

Opus Karré 1

Drejende elementer og niveauspring

Bolig

Rådhuslunden

Fra rådhus til boliger

Bolig

Ryhaven

Genfødte boliger med store forbedringer

Ungdomsbolig

Stenfiskerkajen

Forskudte karnapper med udsigt

Bolig og kontor

Valby Maskinfabrik P2 Montagehallen

At bevare og forny på samme tid

Sport

Vandhuset Panteren

Vandhus med landskab