Brunevang

:
marts 2018
Brunevang - murværk

Betonfacader og huldæk fra Contiga Tinglev A/S udgør sammen med stål de bærende konstruktioner, så facaderne frit kan artikuleres med vekslende udtryk. Rødt murværk er et tema.

Brunevang - altaner

Støjdæmpningen er blandt andet effektfuldt udført ved at nytænke åbne altaner som lukkede vinterhaver. Lukningen er udført med profilsystemer og glas fra Windoor Danmark A/S.

Brunevang - fælleshus

I et fælleshus for beboerne, der er under færdiggørelse, er der et centralt ventilationsanlæg. Det er et miljøvenligt og fleksibelt anlæg fra Exhausto, VEX330 med indblæsning i loftet.

Brunevang - facade

Brunevangs nye afsnit 2 består af 386 boliger i en støjdæmpende slangeform, der fungerer som en støjskærm over for motorvejens trafikstøj. Projektet er tegnet af Mangor & Nagel Arkitekter A/S.

previous next

Plus plads minus støj

Det regnestykke giver en positiv bundlinje i et boligområde i Rødovre, der er nabo til Motorring 3. Her mødes historie og nutid i løsninger, der fremmer trivsel og livskvalitet

Byggefakta

Brunevang
Brunevang 32-97
2610 Rødovre
Danmark

Bygherre:
Postfunktionærernes Andels Boligforening
Arkitekt:
Mangor & Nagel A/S
Hovedentreprenør:
Adserballe & Knudsen
Ingeniør:
Holmsgaard A/S
Areal:
16000 kvm.
Byggesum: 
450 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2014 - oktober 2017

Der mangler byggejord i Hovedstaden. Og jorden, der trods alt endnu er ledig, er så kostbar, at støj fra den trafik, der jo også hører en Hovedstad til, ikke bør miskreditere en central placering. Det er knap 400 boliger på Brunevang i Rødovre et strålende eksempel på.

Brunevang er en næsten ikonisk adresse for den danske almene andelsbolig. For her har siden midten af 50’erne været den type solide lejeboliger, der ikke så sjældent er blevet sat i gang af fagforbund i rollen som bygherrer til benefice for forbundets medlemmer. Det er en tradition, som også gør sig gældende i Brunevang; her er det Postfunktionærernes Andels-Boligforening, som i de sidste fire år har haft en løbende renovering af de almene boliger i gang. Opført i 1954 var det høje tid efter seks årtiers nedslidning af i alt 284 boliger i Rødovre; og når nu byggekranerne alligevel skulle ind i kvarteret, så kunne man jo lige så godt udnytte byggeretten fuldt ud, skønnede bygherren: 102 nye lejligheder blev sat i ordre.

Projekteringsopgaven er løst af Mangor & Nagel, som på intet tidspunkt slap den centrale problemstilling af syne: At denne adresses allernærmeste nabo er en af Hovedstadens travleste motorringveje – Ring 3! Denne trafikåre vil et flertal kalde et støjhelvede fra en hæsblæsende kakofoni fra 100.000 bilmotorer i døgnet med overskridelse af enhver sundhedsgrænse i alverdens kortlagte støjzoner.

Men sådan så landskabet ikke ud i 1954, da Brunevangs første beboere flyttede ind; fra midten af 1970’erne øgedes trafikken imidlertid til nye højder i takt med, at denne strækning af den dengang nyanlagte motorringvej blev taget brug. Siden er det kun gået fra slemt til værre.

Tredeling

Mangor & Nagels løsning blev tredelt: For det første omdanner den de mest støjplagede punkthuse langs motorvejen til en ”boligslange”. Det er sket ved at sammenbygge de hidtil solitære blokke med nye boligpartier, der er placeret imellem og hen over de eksisterende treetagers bolighuse. Med det greb er skabt en organisk slynget og skærmende længebygning – ca. 250 m lang, der nu ligger som en effektiv støjmur ud mod trafikkens 60-70 dB larmende niveau. Det betyder, at også boligerne på den øvrige del af Brunevang har opnået en betydelig reduktion af den støj, som tidligere var tilværelsens konstante bagtæppe.

For det andet har Mangor & Nagel omdannet alle facadepartier i ”slangen” fra åbne altaner til lukkede orangerier, hvis top-støjisolerede glaspartier med lydruder kan åbnes om sommeren, eller holdes lukkede – alt efter de aktuelle forhold. Og i den kolde sæson omdannes altanerne til frodige, lune vinterhaver. Konsekvensen af det indgreb har været, at beboerne i både renoverede og nyopførte boliger har fået moderne boliger uden generende trafikstøj.

Lyddæmpet glas

Altaner og alle komponenter til altaner og altanernes lukning er leveret af producenten Windoor Danmark, et datterselskab af WinGroup fra Schweiz.

Windoor Danmark har gjort det til et speciale at hjælpe boligselskaber, ejerforeninger og andelsforeninger med alle spørgsmål vedr. altaner. I det arbejde har Windoor Danmark opnået mange års erfaring i samarbejde med alle byggeriets parter og erfaring med de aspekter, der er forbundet med en altansag.

Det betød, at man i Brunevang-sagen kom vidt omkring og afdækkede alle de aktuelle problemstillinger. De blev løst med lukkede altaner med særligt støjdæmpede profilsystemer og med specialglas, som sænker lyden med 22-25 dB.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 1

Domicil

Blox

Boks-sæt

Bolig

Brunevang

Plus plads minus støj

Ungdomsbolig

Bryggerhuset

Svævende kube til unge på Nørrebro

Bolig

Ceres Park

Skrånende gulstens-modernisme

Lufthavn

CSC phase 2 og Terminal 3

Indretning til større flow af passagerer

Bolig

Den tidligere Købmagergade Skole

Kontrastfuld transformation af skole

Bolig

Farumgade

Tagterrasser i flere niveauer

Forsyningsanlæg

Fjernvarme Horsens Bio Plant

Skarpt og kubisk fjernvarmeanlæg

Skole

Hedensted Skole

Aulaen er midtpunktet

Lager

Jysk

Kolosser med lethed

Bolig

Karréen

Karré i sync med byens rytme

Bolig

Kærholm

Tilsæt kun gondoler

Offentlige kontorer

Københavns Politigård

Nyt liv på ‘Gården’

Bolig

Lysbroengen

Gavlhuse i det grønne

Bolig

Opus Karré 1

Drejende elementer og niveauspring

Bolig

Rådhuslunden

Fra rådhus til boliger

Bolig

Ryhaven

Genfødte boliger med store forbedringer

Ungdomsbolig

Stenfiskerkajen

Forskudte karnapper med udsigt

Bolig og kontor

Valby Maskinfabrik P2 Montagehallen

At bevare og forny på samme tid

Sport

Vandhuset Panteren

Vandhus med landskab