DGI-Huset

:
januar 2015

Huset indeholder denne svømmehal samt en ny multihal og et fitness-center.

DGI-Huset i Aabybro har fået ny front, der er rykket næsten tre meter ud og samtidig er blevet efterisoleret.

Renoveringen og udvidelsen af bygningens front med flere meter gav mulighed for at skabe et sammenhængende cafémiljø.

HP Byg A/S havde totalentreprisen og foretog en række delafleveringer – sportshallen blev således afleveret oktober sidste år.

previous next

Idrætshus i ny, åben version

Det nedslidte DGI-Huset i Aabybro er i et ESCO-projekt blevet renoveret med ny front, ny hovedindgang, glasfacade og en såkaldt DGI-gade med kreativt motorik-område

Byggefakta

DGI-Huset
Jens Møllers Vej 3
9440 Aabybro
Danmark

Bygherre:
Jammerbugt Kommune
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
KPF Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
HP Byg A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Areal:
8400 kvm.
Byggesum: 
55 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2013 - maj 2014

Det hedder DGI-Huset, men det er mere end det. Det er et hus for sport, kultur og sociale relationer.

Det var denne ambition, der lå bag renoveringen af bygningen, og det er lykkedes til fulde. Huset er blevet åbnet op med fokus på transparens, hvor der er gennemkig til såvel svømmehal som sportshal fra passagen ind fra hovedindgangen, som også er en af de centrale ideer med fornyelsen, nemlig skabelsen af en central gang fra indgangen og videre ind gennem resten af bygningen, kaldet DGI-gaden, åbenbaret i et dobbelthøjt rum, der er blevet bindeled mellem skole, multihal og resten af huset.

I dag er der placeret en skole med 1.000 elever få hundrede meter borte som er storforbruger af DGI-huset. Meningen er, at denne skole skal erstattes af en ny, større skole, der opføres i tilknytning til DGI-huset med direkte passage, så DGI-huset og skolen bliver et, samlet kompleks. Den nye skole forventes at blive påbegyndt opført til næste år, meningen er, at den gamle skole herefter nedrives.

Motorikområde

I DGI-gaden støder vi på en genial idé – nemlig DGI-øen, et motorikområde, hvor der er placeret diverse gymnastikredskaber og installationer til leg og bevægelse. Det siger sig selv, at denne ø, der ligger forhøjet i rummet på et plateau er en myriade af liv i det daglige med børn, der udfordrer sig selv og hinanden i aktiv, fysisk leg.

Fra DGI-gaden kan man skabe sig et overblik over bygningens indre, der ikke alene er blevet renoveret, men også udbygget. Det har givet plads til etablering af et fitnessområde, samt etableringen af en velfungerende café. Desuden er der som noget nyt etableret et multirum, hvor der er mulighed for at dyrke yoga, dans eller andre aktiviteter.

Entreen til det nye hus sker gennem et stort visuelt åbent vindfang, der skulpturelt byder velkommen

- DGI-huset skaber med denne åbne gade en stærk sammenhæng til den kommende skole og den nye DGI-ø samler bygningens brugere i et multianvendeligt område med plads til både leg, aktiviteter, pauser og uformelle møder. Samtidig får man med den nye indgangsfacade en meget levende transparens, der refererer til ideen om aktive huse. Det er med til at skabe et helt nyt byområde i aftentimerne, som udtrykker aktivitet og rumlighed, siger Harry Christopher Riekehr, KPF Arkitekter A/S i Aalborg, der har slået stregerne til projektet.

ESCO-projekt

Projektet blev til i en indbudt konkurrence om totalentreprise for fem aktører, hvor HP Byg A/S vandt opgaven.

- Det var en lidt atypisk opgave for os, for ikke alene skulle vi udføre det bedste projektet til prisen, vi skulle også tage ansvar for, at energiløsningen var optimal og kunne indfri forventningerne ti år, da der var tale om et ESCO-projekt. Vi har dyrket ESCO-begrebet en del, fordi vi har budt ind på en række opgaver efter dette koncept, men ingen af dem, vi har vundet, er efterfølgende blevet realiseret, så vi er glade for, at vi med dette projektet kunne få anvendt vor viden, fortæller Jesper Christensen fra HP Byg A/S og uddyber:

- Adgangsfronten på huset blev bygget ud og bagsiden af facaden efterisoleret, ligesom der blev lavet en helt ny tagkonstruktion med en meget bedre isolering. Endelig blev der etableret et 3.500 kvm stort solcelleanlæg, for at reducere energiforbruget, fortæller Jesper Christensen.

Løbende aflevering

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 6

Hotel og konference

Aalborg Airport Hotel

Lufthavnshotel med kontorfaciliteter

Uddannelsescenter

C.F. Tietgen Boksen

Handelsskolen. der blev multiaktiv

Uddannelsescenter

Campus Vejle

Undervisningsrum med et råt præg

Sport

DGI-Huset

Idrætshus i ny, åben version

Hospital

DNU

Logistik på højt plan

Bolig

Fladstrandsparken

Træhuse med grøn fremtidssikring

Butikscenter

Frederiksborgcentret

Multihus med vokseværk

Ungdomsbolig

Grådyb Kollegiet

Kollegie-tårn med panoramisk udsyn

Bolig

Henriksholm

Familieliv tæt på naturen

Bolig og butik

Kulturhavn Gilleleje

Kulturhavn Gilleleje - en by i byen

Forsyningsanlæg

Nordvand

Miljørigtig og robust

Bolig

Ringgården

Identiteten genstartet i Ringgårdens første afdeling

Ungdomsbolig

Sankelmarksgade

Ombygning med respekt for historien

Uddannelsescenter

Syddansk Universitetsbibliotek

Fremtidens universitetsbibliotek på plads på SDU

Bolig

Sønderparken

Gamle boligblokke i ny indpakning