Ringgården

:
januar 2015

De nye facader er en forlængelse af boligerne ud i fællesarealet og er med til at skabe en blødere overgang mellem inde og ude. Facadeudtrykket er meget varieret og en fin fortsættelse af byggeriets menneskelige skala.

Nedbrydningen af de seks bygninger var en stor opgave for Kingo Karlsen A/S, der var knyttet til opgaven i to år. (leveret af Kingo Karlsen A/S / Jes Møller-Jensen)

previous next

Identiteten genstartet i Ringgårdens første afdeling

Byen og tiden er vokset fra boligerne i afd. 1 og efter en radikal og langvarig renovering er boligerne igen: gode, sunde, billige

Byggefakta

Ringgården
Vestre Ringgade 72-82
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
Boligforeningen Ringgården
Totalrådgiver:
Viggo Madsen A/S
Arkitekt:
Aarhus Arkitekterne A/S
Hovedentreprenør:
Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S
Andre aktører:
Fårup Betonindustri A/S
Areal:
8000 kvm.
Byggesum: 
225 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2010 - januar 2015

Beliggenheden er stadig ret god. I 1939 lå boligerne på afstand af byen og havde lys og luft. I dag ligger de bynært og meget attraktivt. Ringgaden i Aarhus blev påbegyndt i 1926 og det følgende årti blev der opført murede boligbyggerier langs Ringgaden og gadeforløbet har siden fremstået som en homogen facaderække, der fortæller om byens udvikling og arkitekturhistorie. Da en renovering af boligerne i afd. 1 skulle foregå, betingede Stadsarkitekten, at facaderne mod Ringgaden og de to andre gader, som de seks blokke støder op til, skulle bevares. Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, som i 2003 efterlyste demonstrationsprojekter til at gøre almene boliger fra 40’erne og 50’erne mere attraktive.

Løfter helheden

De seks ens bygninger i tre etager er symmetrisk samlet omkring et mindre grønt areal. De ‘yderste’ facader er bibeholdt, mens der var mere frie hænder for arkitekterne omkring de ‘indre’ facader. Efter en lang proces med opgangsmøder og undersøgelser af bygningernes robusthed, blev det besluttet at rydde alle indre vægge og dæk.

Fra at være boliger med enten vinduer til gården eller gaden, er lejlighederne nu gennemlyste, mange af dem større og endelig med eget bad! Midt i bygningerne er der indrettet ældrevenlige boliger med elevatoradgang på gårdsiden.

Alle lejligheder har fået altan eller udvidelse af stuen ud mod gårdsiden, hvorved boligerne er tilføjet store kvaliteter. Her er opstået et nyt fællesskab omkring de grønne gårde og barnevogne er igen en del af billedet. Hvad der er optaget af grønt areal, er tilføjet (godt og vel) ovenpå de midterste bygninger som fælles tagterrasser, i øvrigt med en fantastisk udsigt over byen. I en af de midterste blokke er der tilføjet et fælles festlokale i et dobbelthøjt rum, kombineret med hobbyværksted og gæsteværelser.

Arkitekt og partner ved Aarhus Arkitekterne A/S, Tommy Falch, er meget begejstret for projektet: - Afd. 1 er resulteret i et vellykket demonstrationsbyggeri, hvor den gode placering og de rigtige boligkvaliteter har banet vej for liv og mangfoldighed, fortæller han.

Begynder med nedbrydning

For nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S har det været et omfangsrigt projekt at rydde de fraflyttede bygninger. Firmaet har brugt to år af flere omgange på at nedbryde alt andet end de tre facader, der til sidst stod afstivet tilbage. Resten af bygningerne er nedbrudt og miljøsaneret for at blive genanvendt til andre formål.

Renoveringen af Afd. 1 har været en af byens største og mest spektakulære renoveringer, som har vakt meget nysgerrighed i offentligheden. Da nedbrydningen af den enkelte blok var udført blev nye etagedæk leveret og monteret af Fårup Betonindustri A/S, der ligeledes monterede badekabiner.

Trods forudgående opmålinger var der en del arbejde på pladsen med at tilpasse betonelementerne til de eksisterende forhold. Til trods for udfordringerne, - også med de logistiske forhold på den trange plads, har opgaven været god og spændende for Fårup Betonindustri A/S.

Energivenlige boliger

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S har i mange år arbejdet sammen med Boligforeningen Ringgården, der har opført en del lavenergi boliger og passivhuse i Aarhus og omegn.

- At renovere eksisterende bygninger er dog en helt anden udfordring end nybyggeri, udtaler Byggeleder og partner i Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Morten Lynghus.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 6

Hotel og konference

Aalborg Airport Hotel

Lufthavnshotel med kontorfaciliteter

Uddannelsescenter

C.F. Tietgen Boksen

Handelsskolen. der blev multiaktiv

Uddannelsescenter

Campus Vejle

Undervisningsrum med et råt præg

Sport

DGI-Huset

Idrætshus i ny, åben version

Hospital

DNU

Logistik på højt plan

Bolig

Fladstrandsparken

Træhuse med grøn fremtidssikring

Butikscenter

Frederiksborgcentret

Multihus med vokseværk

Ungdomsbolig

Grådyb Kollegiet

Kollegie-tårn med panoramisk udsyn

Bolig

Henriksholm

Familieliv tæt på naturen

Bolig og butik

Kulturhavn Gilleleje

Kulturhavn Gilleleje - en by i byen

Forsyningsanlæg

Nordvand

Miljørigtig og robust

Bolig

Ringgården

Identiteten genstartet i Ringgårdens første afdeling

Ungdomsbolig

Sankelmarksgade

Ombygning med respekt for historien

Uddannelsescenter

Syddansk Universitetsbibliotek

Fremtidens universitetsbibliotek på plads på SDU

Bolig

Sønderparken

Gamle boligblokke i ny indpakning