Sønderparken

:
december 2014

Renoveringen af Sønderparken afd. 12 stod færdig i efteråret. Tilbage var renoveringen af de grønne områder omkring blokkene, som finder sted i løbet af efterret og igen til foråret, alt efter hvad vejret tillader.

Lejlighederne har fået installeret nye badeværelser og køkkener. Stue og køkken er lagt sammen så de udgør tidens meget moderne og populære køkken/alrum.

previous next

Gamle boligblokke i ny indpakning

Boligområdet Sønderparken har gennemgået en omfattende og meget tiltrængt renovering til glæde for både nuværende og fremtidige beboere

Byggefakta

Sønderparken
Sønderparken
7000 Fredericia
Danmark

Bygherre:
Boli.nu
Arkitekt:
Sahl Arkitekter A/S, Aarhus Arkitekterne A/S
Hovedentreprenør:
Enemærke & Petersen A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Byggesum: 
300 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2013 - oktober 2014

Det var helt tilbage i 1974, at boligområdet Sønderparken skød op i Fredericia. Et boligområde, der var helt i overensstemmelse med de standarder og forventninger til en tidssvarende bolig, der gjorde sig gældende på den tid.

Men 40 år er gået og i de mange år har efterhånden mange mennesker haft deres liv og dagligdag i de i alt 214 lejligheder fordelt på 25 opgange.

Det har sat sine tydelige spor, så for et par år siden besluttede boligselskabet Boli.nu, at området skulle gennemgå en omfattende renovering. Ikke kun til glæde for områdets nuværende beboere, men i lige så høj grad fremtidige beboere, idet man med renoveringen håber at kunne tiltrække familier, som ellers ville fravælge denne type boliger.

Grønne områder for alle

Rambøll A/S er totalrådgiver på renoveringsprojektet på fem af de syv boligblokke. 63 lejemål, svarende til to boligblokke, er blevet ombygget til handicapegnede boliger og disse er blevet projekteret af Sahl Arkitekter A/S og Aarhus Arkitekterne i fællesskab.

Landskabsarkitekt Kirstine Jensens Tegnestue Aps. har stået for udarbejdelsen af, hvordan de grønne områder omkring blokkene i fremtiden skal indrettes.

Ved en licitation blev det Ringstedvirksomheden Enemærke & Petersen A/S der vandt hovedentreprisen på renoveringsopgaven, der havde et budget på 300 mio. kroner. I april 2013 gik arbejdet i gang og håndværkerne rykkede indenfor, opgang for opgang, lejlighed for lejlighed.

Alene opgaven at holde styr på logistikken, hvornår hvilke håndværkere kunne komme til hvor i forhold til udførelsen af de enkelte opgaver. Det var en udfordring, der krævede både is i maven og det helt store overblik.

Set i det lys var netop Enemærke & Petersen A/S et godt valg som hovedentreprenør, idet virksomheden har en årelang og meget omfattende erfaring med netop denne type opgaver.

En anden udfordring, der krævede overblik, blev løst af boligselskabet, idet det undervejs har været nødvendigt med genhusning af beboerne i lejlighederne.

For det var ikke kun en istandsættelse, der var tale om. Der var tale om en gennemgribende og meget omfattende renovering, der både betød udskiftning af samtlige køkkener og badeværelser, nye facadeelementer, nye vinduer, samt et nyt tag på boligblokkene, hvor Herningvirksomheden SHT A/S leverede tegl.

Udvendige ståldøre til kælderrum er leveret af virksomheden Jydeport A/S, der har adresse i Løsning, mellem Horsens og Vejle. I alt 28 stk. Virksomheden har desuden leveret 25 stållemme, der giver adgang til loftsrummene i de enkelte blokke.

Da renoveringsarbejdet i oktober 2014 så småt stod færdigt, fremstod Sønderparken med et helt nyt udtryk. Væk var det nedslidte indtryk af et socialt boligbyggeri fra 1970’erne. I stedet fremstod boligblokkene som det, der hele tiden har været målet. Et moderne, velindrettet og attraktivt boligområde.

Med afslutningen af selve renoveringsarbejdet er arbejdet med renoveringen af de grønne områder omkring blokkene så småt ved at komme i gang. Det gælder både belægninger og ikke mindst beplantninger. Et arbejde, der kommer til at forløbe ind i det nye år, idet en del af opgaverne nødvendigvis må tilpasses årstidernes vekslen.

Renovering med social profil

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 6

Hotel og konference

Aalborg Airport Hotel

Lufthavnshotel med kontorfaciliteter

Uddannelsescenter

C.F. Tietgen Boksen

Handelsskolen. der blev multiaktiv

Uddannelsescenter

Campus Vejle

Undervisningsrum med et råt præg

Sport

DGI-Huset

Idrætshus i ny, åben version

Hospital

DNU

Logistik på højt plan

Bolig

Fladstrandsparken

Træhuse med grøn fremtidssikring

Butikscenter

Frederiksborgcentret

Multihus med vokseværk

Ungdomsbolig

Grådyb Kollegiet

Kollegie-tårn med panoramisk udsyn

Bolig

Henriksholm

Familieliv tæt på naturen

Bolig og butik

Kulturhavn Gilleleje

Kulturhavn Gilleleje - en by i byen

Forsyningsanlæg

Nordvand

Miljørigtig og robust

Bolig

Ringgården

Identiteten genstartet i Ringgårdens første afdeling

Ungdomsbolig

Sankelmarksgade

Ombygning med respekt for historien

Uddannelsescenter

Syddansk Universitetsbibliotek

Fremtidens universitetsbibliotek på plads på SDU

Bolig

Sønderparken

Gamle boligblokke i ny indpakning