Nordvand

:
december 2014

Bygningen til venstre i billedet er ‘Lille K’, en fritliggende garagebygning med plads til tre lastbiler. Der er lagt vægt på at Nordvands mange køretøjer har god plads til at manøvrere i området.

Betonelementer med en overflade af fritlagte, sortgrå granitskærver, varierede vinduesmotiver og sydfløjens meget store garageporte er med til at give byggeriet et markant udseende.

De over 10 m brede porte giver hver adgang til tre parkeringspladser. I alt giver de to nye bygninger garagepladser til 16 køretøjer med anhænger.

I alt rummer den nye bygning HJKM omklædnings-, rense-, og badefaciliteter til 150 medarbejdere, og der er strenge regler for hvordan rummene benyttes.

Fra frokoststuer og briefingrum er der adgang til den store tagterrasse med pergola. Der er planer om et udekøkken, og glasværnet afskærmer mod støj fra pladsen og de mange køretøjer.

previous next

Miljørigtig og robust

Det var et kompliceret teknisk og praktisk puslespil, der skulle gå op, da forsyningsselskabet Nordvand i Gentofte skulle have nye faciliteter til både mandskab og materiel

Byggefakta

Nordvand
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Danmark

Bygherre:
Nordvand A/S
Bygherrerådgiver:
Grontmij A/S, M2-Arkitekter ApS
Arkitekt:
KHS arkitekter
Totalentreprenør:
HHM A/S
Ingeniør:
Dines Jørgensen & Co. A/S
Areal:
4518 kvm.
Byggesum: 
52 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2013 - september 2014

Nordvand A/S er et kommunalt ejet forsyningsselskab, som står for vandforsyning og håndtering af spildevand i Gentofte og Gladsaxe kommuner for i alt 140.000 forbrugere. Gennem lokale vandselskaber i nærliggende kommuner leverer selskabet desuden drikkevand til yderligere 60.000 forbrugere.

Selskabet og dets 110 medarbejdere har til huse i et trekantet område, der er afgrænset på alle tre sider af henholdsvis Motorring 3, Lyngbyvej og jernbanen. De nærmeste naboer er en kommunal genbrugsplads mod syd og et lille villakvarter mod vest. I forbindelse med byggeriet er nogle gamle garage- og lagerbygninger blevet revet ned og erstattet af tilbygninger og nybygninger, der rummer garager, værksteder, lagre, omklædnings- og personalefaciliteter samt kontorer.

Projektet er bygget i totalentreprise af HHM A/S i samarbejde med KHS arkitekter A/S og det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S.

- Vi har haft et fint samarbejde, og vi fik opgaven, fordi vi sammen lavede et projekt, der levede op til byggeprogrammet på en fornuftig måde, ikke mindst med nogle gode, store garager, siger projektleder Julie Fristrøm Eriksen fra HHM A/S.

- Byggegrunden gav lidt udfordringer, fordi man skal over en motorvejsbro for at komme til området, og der er restriktioner på, hvad betonelementkranen kunne veje, hvis den skulle krydse broen. Desuden viste grunden sig at være en gammel opfyldning med slagger, hvilket også gjorde det nødvendigt at ramme et pælefundament 10-16 meter ned i jorden.

Tilbygning og nybygning

- Vi har arbejdet ud fra et projektoplæg og en lokalplan, der skulle muliggøre en ombygning og udvidelse af Nordvands faciliteter. Der ligger en mindre bygning og en stor administrations-, lager-, og værkstedsbygning på grunden, og så lå der tidligere en række mindre bygninger med bl.a. garager. Udover vandforsyning og spildevand, så står de også for snerydning, og Vej og Park i kommunen lejer sig også ind på faciliteterne. Så der er tale om pladskrævende og lidt grove aktiviteter, hvor de skal kunne bevæge sig med store køretøjer og tungt materiel, forklarer Christian Nemming, der er partner i KHS arkitekter.

Projektet omfatter en tilbygning til den mindre bygning F med 800 kvm garager, en fritliggende bygning med garager til tre lastbiler kaldet ‘Lille K’, og så den store nybygning HJKM. Bygningen udgør en vinkel, hvor østfløjen i stueplan rummer lagerfunktioner, smedeværksteder og lagerforvalterkontor. Sydfløjen rummer i stueplan garager til 13 køretøjer med anhænger samt sekundære rum.

Hele førstesalen rummer omklædning og personalefaciliteter i form frokoststuer, briefingrum og kontorer. I midten, hvor de to fløje mødes, er der etableret en stor tagterrasse med glasværn med adgang fra frokostrummene.

Placeringen af bygningerne giver god plads til, at Nordvands køretøjer kan manøvrere og køre ind og ud af lagre og garager, og den fremhæver de to hovedfærdselsårer på området henholdsvis nord/syd og øst/vest. I forbindelse med byggeriet er der også lagt nye belægninger på udearealerne. Mod boligområdet mod vest er der etableret en bagvæg, der sammen med den gamle beplantning langs vestskellet fungerer som visuel afskærmning mod naboerne. Væggen kan på sigt også fungere som bagvæg for eventuelle kommende, overdækkede parkeringspladser.

Markante garageporte

Rent arkitektonisk fremstår byggeriet nøgternt og uden dikkedarer, men alligevel meget gennemtænkt og med fine nuancer.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 6

Hotel og konference

Aalborg Airport Hotel

Lufthavnshotel med kontorfaciliteter

Uddannelsescenter

C.F. Tietgen Boksen

Handelsskolen. der blev multiaktiv

Uddannelsescenter

Campus Vejle

Undervisningsrum med et råt præg

Sport

DGI-Huset

Idrætshus i ny, åben version

Hospital

DNU

Logistik på højt plan

Bolig

Fladstrandsparken

Træhuse med grøn fremtidssikring

Butikscenter

Frederiksborgcentret

Multihus med vokseværk

Ungdomsbolig

Grådyb Kollegiet

Kollegie-tårn med panoramisk udsyn

Bolig

Henriksholm

Familieliv tæt på naturen

Bolig og butik

Kulturhavn Gilleleje

Kulturhavn Gilleleje - en by i byen

Forsyningsanlæg

Nordvand

Miljørigtig og robust

Bolig

Ringgården

Identiteten genstartet i Ringgårdens første afdeling

Ungdomsbolig

Sankelmarksgade

Ombygning med respekt for historien

Uddannelsescenter

Syddansk Universitetsbibliotek

Fremtidens universitetsbibliotek på plads på SDU

Bolig

Sønderparken

Gamle boligblokke i ny indpakning