Tagensbo Skole

:
april 2012

Ovenlysene i atriet fungerer også som komfort- og brandventilation. Åbningen foregår med automatisk styring og opluk fra WindowMaster A/S, type WMU.

Glarmester Munck har monteret brandsikre glaspartier fra Aluflam i karnapperne, der bliver et opholdssted for skoleungerne.

Tagensbo Skole er overalt kendetegnet af en tør og dæmpet akustik. Den er opnået med dekorationsvægpaneler i kulør fra Saint-Gobain Ecophon.

previous next

Kulturkraftværket

En skolesammenlægning er endt lykkeligt med en udvidelse af Grundtvigskolen til et kulturelt center for hele kvarteret i København NV

Byggefakta


Magistervej 3
2400 København NV
Danmark

Bygherre:
Københavns Ejendomme
Bygherrerådgiver:
Bascon A/S
Totalrådgiver:
Hoffmann A/S
Arkitekt:
Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S
Ingeniør:
Hansen, Carlsen & Frølund A/S
Andre aktører:
Saint-Gobain Ecophon A/S, Jeld-Wen, WindowMaster A/S
Areal:
3450 kvm.
Byggesum: 
130 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2010 - november 2011

Det begyndte med en plan om at sammenlægge to kommuneskoler i Københavns nordvestkvarter, Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen. Ønsket var en effektivisering af skoledriften og samlet bedre forhold for eleverne på en fusioneret og større skole. Til formålet fandtes den eksisterende Grundtvigskole, som skulle ekspanderes.

Efter det indledende udbud førte et lykkeligt samarbejde med de erfarne skolearkitekter på tegnestuen Kjaer & Richter til ikke bare de fornødne kvadratmetre, men til et så alsidigt og anvendeligt skole- og fritidsprojekt, at det københavnske bykvarter ikke alene har fået en ny skole, men et nyt kulturhus!

Grundtvigskolens oprindelige 6.500 kvm har i samme byggesag fået en tilbundsgående renovering: Af det gamle interiør er stort set intet tilbage, beretter den sagsansvarlige hos Kjaer & Richter, arkitekt MAA Peter Horwitz. De smukt murede facader fra 1936 (arkitektur: Poul Holsøe) har for en tillægsbevilling endda været under kærlig behandling af et hold murersvende, der har fornyet samtlige fuger. I den proces blev fugen ændret til tilbageliggende med en markant lysskygge og reliefeffekt. Smukt håndarbejde og en god investering i en historisk bygning repræsentativ for den danske funktionalisme.

Ekspansionen er disponeret i en længebygning i tre etager med bærende facader og med karakterfulde etagehøje glaspartier, hvis virkning forstærkes af kontrasten til lukkede pladebeklædte partier.

En mellembygning forbinder nyt og gammelt, mens et tredje og afgørende nyt bidrag består af en multifunktionel hal med ekstra møde- og administrationsrum til en vifte af aktiviteter fra håndbold over gymnastik til dans, musik, teater, koncerter og udstillinger og aftenskolernes kulturelle aktiviteter.

Grøn fælled

Multihallen vil være åben uden for skolens åbningstid og være tilgængelig for alle brugere. I tilknytning til multihallen er etableret en række aktivitets- og møderum til fitness, yoga, dans, gymnastik og øvelokaler samt samlingssteder for lokale foreninger.

Multihallen er bemærkelsesværdig derved, at den er skabt efter Lokale- og Anlægsfondens tanker om ‘Den grønne byfælled’: Halbygningen glider naturligt ind i udearealernes seks zoner, der hver er målrettet forskellige aktiviteter.

Inde udstyres hallen med sportsgulv og en amfiteateropbygning i ahorn til tilskuere til dyster i håndbold eller volleyball. Opvarmningen klares med strålevarme fra vandbaserede Waterstrippaneler fra Helge Frandsen A/S monteret imellem TT-bjælkerne i loftet. Panelerne er energibesparende og en fremragende metode til opvarmning af haller med store lofthøjder, påpeger leverandøren, der driver sin virksomhed i Hornsyld, syd for Horsens, med speciale i varmesystemer som stråle- og luftcirkulationsvarme.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 6

Skole

Broskolen

Broskolen klædt på til fremtiden

Domicil

Energinet.dk

Lavenergiens fanebærer

Sport

Gigantium Svømmehal

Bølgegang i badet

Hotel og konference

Hotel Grand Park

Komfort i topklasse ved det 19. hul

Ungdomsbolig

Malterigården

Ungdomsboliger i spændende bymiljø

Bolig

Pilevangen

Grøn æstetik i alment boligbyggeri

Bilhus

Super Dæk Service

Effektiv logistik er vejen frem

Skole

Tagensbo Skole

Kulturkraftværket

Bolig

Ternelunden

Boliger med grafisk udtryk

Kontorhus

Torvebyen

En ny by midt i den gamle by

Plejecenter og genoptræning

Vestervang Aarhus

Pleje i smuk parkbebyggelse

Domicil

Videnscenter Thy-Mors

Udsigt viden om

Uddannelsescenter

VUC Sønderjylland

Bynært studiemiljø