Broskolen

:
april 2012

Centralt i den nye fløj er det store fællesrum, hvor eleverne i indskolingen og i SFOen har plads til at udfolde sig. De store vægpaneler fra Saint-Gobain Ecophon A/S har først og fremmest betydning for akustikken, men de kan også benyttes som opslagstavler.

Skolekøkkenet er blandt de faglokaler, der er renoveret. Eleverne kan glæde sig til at udfolde sig i ‘bordets glæder’ i moderne og funktionelle omgivelser.

 

previous next

Broskolen klædt på til fremtiden

Med en ny fløj til indskolingen og renoverede klasse- og faglokaler er Broskolens afdeling Bøgehøj i Årslev godt beredt på at møde fremtidens krav til folkeskolen

Byggefakta

Broskolen
Overvejen 54
5792 Årslev
Danmark

Bygherre:
Fåborg-Midtfyn Kommune
Arkitekt:
Jesper Thyge Brøgger Arkitektur & Design ApS
Ingeniør:
OBH Rådg. Ingeniører A/S
Andre aktører:
Saint-Gobain Ecophon A/S
Areal:
1765 kvm.
Byggesum: 
43 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2010 - januar 2011

Økonomien er altid en aktiv medspiller, når det handler om den danske folkeskole. I Fåborg-Midtfyn Kommune besluttede de lokale politikere, at der skulle gang i renoveringen af kommunens folkeskoler. Men det var nødvendigt at prioritere opgaverne i forhold til budgettet.

Broskolens afdeling Bøgehøj fik en pulje på 43 millioner kroner. For disse penge blev det besluttet at bygge en ny indskolingsfløj på 1.765 kvm, hvor lokalerne kunne udnyttes dobbelt, både til undervisning og skolefritidsordning (SFO). Desuden blev der mulighed for en renovering af skolens øvrige klasse- og faglokaler, så langt pengene kunne række.

Resultatet er blevet, at skolen nu er tilpasset et stigende elevtal med indtil tre klasser pr. årgang.

- Vi har længe haft renovering af faglokaler højt på vores ønskeliste, så det var en stor glæde, at vi endelig kunne komme i gang, fortæller skoleinspektør Flemming Mortensen.

- Arbejdet gik i gang i foråret 2010, og jeg må sige, at i de følgende måneder lærte vi i den grad, hvad der ligger i udtrykkene ‘innovation’ og ‘omstillingsparat’. Det var virkelig en udfordring, at få skolen til at fungere, samtidig med at der både blev bygget nyt, og mange af skolens lokaler var inddraget i renoveringsarbejdet, siger Flemming Mortensen.

Opstået i etaper

Broskolens afdeling Bøgehøj blev indviet i 1966. En klassisk skolebygning med lange gange og døre på rad og række til de enkelte undervisningslokaler. En stil, der blev fastholdt, da skolen i 1991 og i 2000 blev udvidet. Først i 2010 skete et brud på den tradition. Også set i lyset af, at kravene til undervisningslokaler og undervisningsformer har ændret sig markant siden 1966.

Det nye byggeri er et resultat af et samarbejde mellem Fåborg-Midtfyn Kommune som bygherre, OBH-Gruppen som projektleder og Jesper Thyge Brøgger Arkitekt ApS fra Odense. Samt selvfølgelig skoleinspektør Flemming Mortensen og personalet som aktive medspillere i hele processen.

De enkelte opgaver blev ved licitation givet i fagentreprise til en lang række virksomheder.

Markant facade

Den nye indskolingsfløj stod færdig i januar 2011. Ud mod en nyetableret parkeringsplads rejser den imponerende facade sig, hvor træpaneler veksler med store vinduespartier. Et søjleparti giver fornemmelsen af en massiv balustrade. Men vel at mærke uden at virke tung eller dominerende. Det er et venligt og indbydende byggeri.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 6

Skole

Broskolen

Broskolen klædt på til fremtiden

Domicil

Energinet.dk

Lavenergiens fanebærer

Sport

Gigantium Svømmehal

Bølgegang i badet

Hotel og konference

Hotel Grand Park

Komfort i topklasse ved det 19. hul

Ungdomsbolig

Malterigården

Ungdomsboliger i spændende bymiljø

Bolig

Pilevangen

Grøn æstetik i alment boligbyggeri

Bilhus

Super Dæk Service

Effektiv logistik er vejen frem

Skole

Tagensbo Skole

Kulturkraftværket

Bolig

Ternelunden

Boliger med grafisk udtryk

Kontorhus

Torvebyen

En ny by midt i den gamle by

Plejecenter og genoptræning

Vestervang Aarhus

Pleje i smuk parkbebyggelse

Domicil

Videnscenter Thy-Mors

Udsigt viden om

Uddannelsescenter

VUC Sønderjylland

Bynært studiemiljø