Malterigården

:
april 2012

Tegl og fibercement er materialer, der karakteriserer ungdomsboligerne og giver en fin sammenhæng i den spredte bebyggelse.

Lejlighederne er ens med to lyse rum og med adgang til enten altan eller terrasse. Her ses også et vindue, der går til gulvet og dermed giver ekstra dagslys.

previous next

Ungdomsboliger i spændende bymiljø

Midt i Horsens er fem ungdomsbebyggelser med til at færdiggøre udviklingen af området omkring Vestergade og det tidligere malteri

Byggefakta


Houmannsgade 4 og 10
8700 Horsens
Danmark

Bygherre:
Andelsboligforeningen Beringsgaard
Bygherrerådgiver:
D.A.I. Arkitekter Ingeniører A/S
Arkitekt:
Rum A/S
Totalentreprenør:
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Andre aktører:
Jeld-Wen
Areal:
2250 kvm.
Byggesum: 
22 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2010 - oktober 2011

Det har været et lokalt team, der har tegnet og opført de 45 ungdomsboliger fordelt på fem mindre bygninger for den lokale Andelsboligforening Beringsgaard. To af bygningerne er bygget sammen ved indgangspartiet, men ellers er bygningerne ens.

- Det har dog ikke været helt ukompliceret logistik at bygge så bynært og samtidigt på fem spredte bygninger, fortæller Klaus Højen fra Dansk Boligbyg A/S, der har været totalentreprenør på sagen.

De øvrige involverede er D.a.i. arkitekter og ingeniører fra Horsens, som har været bygherrerådgivere, Oluf Jørgensen A/S’ Horsens-afdeling har været ingeniører, og Rum a/s, Horsens har været arkitekter på byggeriet. Parterne har tidligere arbejdet sammen, og det giver naturligvis et godt samarbejde og et effektivt byggeri.

Sammenhængende bebyggelse

Placeringen af de 45 ungdomsboliger er meget bynær i henholdsvis Houmannsgade og Nygade omkring Malterigården, der blev indrettet til boliger i 2009. Det tidligere malteri er et markant bygningsværk fra 1899 i seks etager, som har en stærk identitet mellem de mange lavere boliger.

En arkitektonisk behandling af bydelen som helhed har dog givet et fortættet og grønt miljø, hvor de fem bygninger med ungdomsboliger har været en del af den oprindelige helhedsplan. D.a.i. arkitekter ingeniører var arkitekter på Malterigården og på helhedsplanen, og det har sikret en vis homogenitet i resultatet.

Malterigården er indrettet med almennyttige lejligheder og ejerlejligheder samt 17 plejeboliger (Malteriet), der er tilknyttet sundhedscentret Ceres på den anden side af gaden. Tre af boligenhederne ligger ved Malterigårdens indgang, hvor to af dem hænger sammen, mens de to sidste ‘udfylder’ nogle huller, hvor Malterigården ender mod Nygade. I Vestergade opføres nu en ny boligbebyggelse, der vil ‘lukke’ karrébebyggelsen helt.

Velkendte overflader

Gule teglsten og mørkegrå fibercementmaterialer går igen i både Malterigården og de nye ungdomsboliger. Materialerne er naturligvis brugt forskelligt, men sammenhængen virker naturlig. De nederste to etager er muret op i teglsten, mens fibercementen tager over længere oppe på facaden og giver en fin overgang til det store tagudhæng.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 6

Skole

Broskolen

Broskolen klædt på til fremtiden

Domicil

Energinet.dk

Lavenergiens fanebærer

Sport

Gigantium Svømmehal

Bølgegang i badet

Hotel og konference

Hotel Grand Park

Komfort i topklasse ved det 19. hul

Ungdomsbolig

Malterigården

Ungdomsboliger i spændende bymiljø

Bolig

Pilevangen

Grøn æstetik i alment boligbyggeri

Bilhus

Super Dæk Service

Effektiv logistik er vejen frem

Skole

Tagensbo Skole

Kulturkraftværket

Bolig

Ternelunden

Boliger med grafisk udtryk

Kontorhus

Torvebyen

En ny by midt i den gamle by

Plejecenter og genoptræning

Vestervang Aarhus

Pleje i smuk parkbebyggelse

Domicil

Videnscenter Thy-Mors

Udsigt viden om

Uddannelsescenter

VUC Sønderjylland

Bynært studiemiljø