Rybners Gymnasium

:
oktober 2013

Esbjergs nye supergymnasium, Rybners, består af en ny bygningsmasse i to og tre plan, som er blevet føjet til den gamle og bevaringsværdige Grådybskole, der blev tegnet tilbage i 50’erne af Hougaard Nielsen & Nørgaard Pedersen. Nybygningen er skabt af arkitekterne fra Grønne & Jessen A/S.

I dialog med den gamle Grådybskole er der i det nye byggeri skabt en række gårdmiljøer og atrier, blandt andet foran Rybners hovedindgang, hvor et åbent atrium leder ind til skolens centrale fællesrum – et tre-etager højt, glasinddækket atrium.

De tre etager er markeret med hver sit materiale på facaderne: gule tegl i grundplanet, antracitgrå fiberbeton i første sals niveau og hvide gennem­farvede fibercementplader fra Cembrit A/S på anden sal. Den hvide overbygning er et arkitektonisk greb, der har til formål at lette det visuelle udtryk.

Arkitekterne fra Grønne & Jessen A/S har leget med materialerne; for at skabe en naturlig sammenhæng med det eksisterende skolebyggeri er der i grundplanet på nybygningen anvendt gule teglsten fra Randers Tegl A/S. Den blødstrøgne sten, der er produceret på Gandrup Teglværk, matcher den gule tegl på Grådybskolen.

Rybners centrale torv/atrium er et gennemgående tre etager højt glasoverdækket rum med brede balkoner og svævende opholdskuber. Det centrale torv i underetagen rummer, foruden trappeforløb der leder op til en række faglokaler, også et kig ind til kantinen/cafeen og skolens to store idrætshaller.

Rybners er med det nye byggeri blevet begunstiget med to store idrætshaller. Den største giver god plads til alle typer sportslige og kulturelle aktiviteter – også udenfor skolens normale åbningstid.

Store vinduespartier forsyner klasselokalerne med rigelige mængder dagslys. I de faglokaler, hvor der er brug for mørklægning i forbindelse med undervisningen, har Hunter Douglas Architectural Project Scandinavia ApS leveret mørklægningssystemer – Faber 1800 EL – der er monteret over nedhængt loft, således at gardinet er fuldstændig usynligt når det er rullet op.

Der er indrettet en stor kombineret kantine/cafe og et topmoderne køkken, der allerede nu er blevet døbt Lille Noma. Der er umiddelbar adgang mellem kantine og det centrale atrium.

previous next

To i én

Esbjerg har med Rybners fået endnu et supergymnasium. Med en central placering ved Tovværket er der etableret et unikt, sammenhængende uddannelsesmiljø

Byggefakta

Rybners Gymnasium
Grådybparken 11
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Rybners Gymnasium
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
Arkitekt:
Grønne & Jessen A/S
Totalentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Andre aktører:
Contiga Tinglev A/S, Cembrit A/S, Hunter Douglas Architectural Projects Scandinavia ApS
Areal:
9300 kvm.
Byggesum: 
95 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2012 - august 2013

Man får næsten lyst til at sætte sig på skolebænken igen, når man besøger Esbjergs nye supergymnasium Rybners, som netop har taget hul på et nyt skoleår i inspirerende og – frem for alt – lyse og moderne rammer. Store og veludstyrede faglokaler, relaxzoner, fællesrum, en kantine, der allerede er blevet døbt Lille Noma, eget ølbryggeri, indbydende idrætsfaciliteter og masser af udendørs arealer skaber et optimalt afsæt for et innovativt og stimulerende studieforløb.

Efter en fusion af det traditionsrige gymnasium Esbjerg Statsskole og Esbjerg Handelsskole, der et par år har levet en fragmenteret tilværelse på forskellige adresser, var der blevet brug for én samlende undervisningsinstitution, hvor synergien kunne udnyttes optimalt og en fælles identitet opbygges. Derfor tog byens borgmester for godt to år siden det første spadestik til det moderne skolebyggeri, der nu bærer navnet Rybners Gymnasium og som fremadrettet skal huse de gymnasiale uddannelser; HHX og STX.

Mange interesser

En uddannelsesinstitution med hundredevis af elever og mange involverede personalegrupper er ensbetydende med stort slid, forskelligrettede behov og krav om multifunktionelle løsninger – et puslespil, der i tilfældet Rybners blev betroet bygherrerådgiverne fra Niras A/S at lægge.

- Som ved alle andre opgaver startede vi med at afdække behov og økonomi. Alle brugere og involverede parter blev inviteret til en række workshops, hvor vi udfordrede dem på kryds og tværs inden vi kogte informationerne ned til et egentligt projekt, som kunne sendes ud i EU-licitation, fortæller bygherrerådgiver Jens-Eduard Schønfeldt, der har fulgt processen helt tæt fra dag et.

- Et skolebyggeri er altid en spændende udfordring og Rybners har ikke været nogen undtagelse, fortsætter Jens-Eduard Schønfeldt, der har skullet afbalancere forholdet mellem en meget lang ønskeliste og en økonomisk ramme.

- Der har været ændringer og justeringer undervejs, blandt andet fordi elevtallet blev større end først antaget – et luksusproblem, som krævede mere plads og ændringer i forhold til den oprindelige rumplacering. Endelig lykkedes det i løbet af byggeprocessen at skaffe flere midler og dermed at opfylde nogle af de ønsker, der i første omgang måtte lægges til side. Alt i alt en dynamisk proces og en teknisk udfordring, der er endt ud i en flot og funktionel bygning.

Opgaven med at skabe et nyt uddannelsesmiljø blev udbudt i en totalentreprisekonkurrence, der blev vundet af lokale kræfter i skikkelse af totalentreprenør MT Højgaard A/S i samspil med arkitekterne Grønne & Jessen A/S og ingeniørfirmaet Cowi A/S. Det var netop dette triumvirat, der ifølge bygherre og bygherrerådgiverne fra Niras A/S forstod og fortolkede byggeprogrammets intentioner og ønsker bedst – og ikke uvæsentligt: indenfor den givne beløbsramme på 95 millioner kroner.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2013 nr. 4

Ungdomsbolig

Beddingen

Studieluksus på bedding

Kontorhus

Buddingevej

Et smidigt hus til tekniske hjerner

Butikscenter

Bydelscenter Kokkedal

Butikker sat på køl af erfaren jyde

Bolig

Danmarksgrunden

Det alment særlige

Hotel og konference

Ecco Conference Centre

Arkitektonisk perle med bæredygtige værdier

Hotel og konference

Hotel Nyborg Strand

75 hotelværelser med udsigt

Ungdomsbolig

Idrætsbyen

En bydel for unge

Ungdomsbolig

Ramblaen

Spansk præg på Aalborg

Bolig

Solgården

Gamle boliger i ny indpakning

Domicil

Syd Energi

Rekordernes domicil

Ungdomsbolig

Østerbro Brygge

Kontraster på bryggen