Rybners Gymnasium

:
oktober 2013

Esbjergs nye supergymnasium, Rybners, består af en ny bygningsmasse i to og tre plan, som er blevet føjet til den gamle og bevaringsværdige Grådybskole, der blev tegnet tilbage i 50’erne af Hougaard Nielsen & Nørgaard Pedersen. Nybygningen er skabt af arkitekterne fra Grønne & Jessen A/S.

I dialog med den gamle Grådybskole er der i det nye byggeri skabt en række gårdmiljøer og atrier, blandt andet foran Rybners hovedindgang, hvor et åbent atrium leder ind til skolens centrale fællesrum – et tre-etager højt, glasinddækket atrium.

De tre etager er markeret med hver sit materiale på facaderne: gule tegl i grundplanet, antracitgrå fiberbeton i første sals niveau og hvide gennem­farvede fibercementplader fra Cembrit A/S på anden sal. Den hvide overbygning er et arkitektonisk greb, der har til formål at lette det visuelle udtryk.

Arkitekterne fra Grønne & Jessen A/S har leget med materialerne; for at skabe en naturlig sammenhæng med det eksisterende skolebyggeri er der i grundplanet på nybygningen anvendt gule teglsten fra Randers Tegl A/S. Den blødstrøgne sten, der er produceret på Gandrup Teglværk, matcher den gule tegl på Grådybskolen.

Rybners centrale torv/atrium er et gennemgående tre etager højt glasoverdækket rum med brede balkoner og svævende opholdskuber. Det centrale torv i underetagen rummer, foruden trappeforløb der leder op til en række faglokaler, også et kig ind til kantinen/cafeen og skolens to store idrætshaller.

Rybners er med det nye byggeri blevet begunstiget med to store idrætshaller. Den største giver god plads til alle typer sportslige og kulturelle aktiviteter – også udenfor skolens normale åbningstid.

Store vinduespartier forsyner klasselokalerne med rigelige mængder dagslys. I de faglokaler, hvor der er brug for mørklægning i forbindelse med undervisningen, har Hunter Douglas Architectural Project Scandinavia ApS leveret mørklægningssystemer – Faber 1800 EL – der er monteret over nedhængt loft, således at gardinet er fuldstændig usynligt når det er rullet op.

Der er indrettet en stor kombineret kantine/cafe og et topmoderne køkken, der allerede nu er blevet døbt Lille Noma. Der er umiddelbar adgang mellem kantine og det centrale atrium.

previous next

To i én

Sider

Byggefakta

Rybners Gymnasium
Grådybparken 11
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Rybners Gymnasium
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
Arkitekt:
Grønne & Jessen A/S
Totalentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Andre aktører:
Contiga Tinglev A/S, Cembrit A/S, Hunter Douglas Architectural Projects Scandinavia ApS
Areal:
9300 kvm.
Byggesum: 
95 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2012 - august 2013

- Rummet sikrer, at der skabes uformelle sammenhænge mellem de enkelte etager og undervisningsafsnit, fortæller Leo Fyhring Jensen, der understreger, at det centrale torv har umiddelbar visuel sammenhæng med skolens to store idræts/aktivitetshaller, den kombinerede kantine og café samt et særdeles veludstyret køkken, der ved hjælp af mobile vægge kan inddrages i atriet, så der opstår et gigantstort fællesareal, som i princippet kan rumme 2.000 mennesker ved særlige anledninger – et arkitektonisk greb, der sikrer stor fleksibilitet og multifunktionalitet. Det gigantstore fællesareal brydes kun op af enkelte bærende betonsøjler, leveret af Contiga Tinglev A/S, der i øvrigt også har leveret alle præfabrikerede gavlvægge, bjælker, dæk og skillevægge.

Den mindste af idrætshallerne, der er et gennemgående to etager højt rum placeret sideordnet med det centrale torv, er vendt mod det eksisterende gårdhaverum. Store glaspartier, der sikrer frit udsyn til blandt andet det frit lagte observatorium, skaber flydende overgange mellem ude og inde og sørger samtidig for at der vælter dagslys ind i rigelige mængder.

Rum for læring

De store, flotte idrætshaller, atriet med scenefaciliteter og professionelt audioudstyr, musik- og dramalokaler med mere betyder ikke blot optimale udfoldelsesmuligheder for skolens mange elever, det indebærer også at huset kan benyttes til aktiviteter udenfor almindelig skoletid.

- Der er på mange måder tale om et attraktivt læringssted, som vil blive benyttet bredt – en invitation til faglig og social læring, mener Leo Fyhring Jensen, der i planlægningen af skolebyggeriet i sparring med sine kolleger og andre involverede, har integreret viden om læringsmiljøer, herunder i hvilke rammer unge bedst tilegner sig viden.

- Det handler blandt andet om at have det godt med sine sanser, om at blive stimuleret, om lys, luft og indeklima. Krav til dagslys, udsigt til naturen og velproportionerede rum er væsentlige elementer, for at elever og personale kan føle sig godt tilpas. Vi har lagt vægt på gode lysforhold i alle arbejdsrum, klasse- og faglokaler. Fra fællesområder og gangarealer er der, udover glasfacader og ovenlys, tilstræbt udkig til naturen eller til de omkringliggende pladser og gårdhaverum. Der er også etableret et par integrerede tagterrasser med et godt solindfald.

En af de leverandører, der har været med til at sikre den lyse og indbydende atmosfære er Wallmakers A/S, der har specialiseret sig i individuelle og kundetilpassede indretninger i form af vægge, glas, brandsikring og afskærmninger – alt sammen med fokus på miljøvenlighed og bæredygtighed. Som en del af totalentreprisen blev Wallmakers udvalgt til at udføre arbejdet med de indvendige fuldglasvægge og brandglaspartier.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2013 nr. 4

Ungdomsbolig

Beddingen

Studieluksus på bedding

Kontorhus

Buddingevej

Et smidigt hus til tekniske hjerner

Butikscenter

Bydelscenter Kokkedal

Butikker sat på køl af erfaren jyde

Bolig

Danmarksgrunden

Det alment særlige

Hotel og konference

Ecco Conference Centre

Arkitektonisk perle med bæredygtige værdier

Hotel og konference

Hotel Nyborg Strand

75 hotelværelser med udsigt

Ungdomsbolig

Idrætsbyen

En bydel for unge

Ungdomsbolig

Ramblaen

Spansk præg på Aalborg

Bolig

Solgården

Gamle boliger i ny indpakning

Domicil

Syd Energi

Rekordernes domicil

Ungdomsbolig

Østerbro Brygge

Kontraster på bryggen