Tirpitz

:
juni 2017
Tirpitz - klitlandskab

Det er den verdenskendte tegnestue BIG, der har tegnet det nye Tirpitz museum, som er placeret under sandet i det fredede klitlandskab helt ude mod vest.

Tirpitz - glasværn

Der er opsat stål og glasværn i terrænet så man kan komme op og se ned i byggeriet.

Tirpitz - materialer

Tirpitz museet, der er tegnet af BIG Architects har budt på mange ingeniørmæssige udfordringer, som er blevet løst af det lokale ingeniørfirma Fuldendt. Bygningen består reelt kun af fire materialer: beton, stål, glas og træ. Her er ingen gipsvægge, spartel og maling – ingenting til at optage og skjule tolerancer i konstruktionerne.

Tirpitz - glaspartier

Transparensen og det lette udtryk i projektet hænger sammen med de store høje glaspartier. Skandinaviska Glassystem har leveret de sprossefri glasfacader, der montagemæssigt har budt på en stribe udfordringer.

Tirpitz - bunker

Den gamle Tirpitz bunker, der var en del af besættelsesmagtens Atlant-vold, er afsæt for det nye museum.

Tirpitz - betondæk

Opbygningen af udstillingen var i fuld sving da Byggeplads.dk besøgte Tirpitz. Her fornemmer man det svævende betondæk og de søjlefri udstillingsrum.

Tirpitz - atrium

Landskabet er næsten uberørt af byggeriet, der er kilet ind i landskabet og gemt under sandet. Set fra oven fornemmer man de fire bygningskroppe, der mødes i et fælles åbent atrium.

Tirpitz - ståltrappe

Den skulpturelle ståltrappe, der forbinder terrændækket med udstillingsniveauet er udviklet af HB Trapper & Stål A/S, der også har leveret de perforerede stålvægge, værn og gulve til hele museet.

Tirpitz - tagkonstruktioner

Entreprenørvirksomheden Jakobsen & Blindkilde A/S kan tage æren for det flotte betonarbejde, hvor ikke mindst de selvbærende, dobbeltkrummer tagkonstruktioner har været en udfordring.

Tirpitz - toilet

Alle toiletter og garderober er beklædt med stålplader med en gul-cromatiseret overflade på vægge og lofter samt på døre og skabe.

previous next

Under sandet

Museumscenter Tirpitz, tegnet af BIG, Bjarke Ingels Group ApS er bygget op omkring Tirpitz-bunkeren og er integreret i klitlandskabet i Blaavand

Byggefakta

Tirpitz
Tane Hedevej
6857 Blåvand
Danmark

Bygherre:
Museums Center Blåvand Fonden
Arkitekt:
Bjarke Ingels Group A/S
Ingeniør:
Fuldendt, Rådgivende Ingeniører
Andre aktører:
Jakobsen & Blindkilde A/S, Skandinaviska Glassystem
Areal:
2500 kvm.
Byggesum: 
110 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2015 - maj 2017

”Det væsentlige er usynligt for øjet”, hævdede den franske forfatter Antoine de Saint-Exupéry i sin fine roman ”Den Lille Prins”. Disse vise ord passer godt på det nyetablerede museumscenter Tirpitz, der kiler sig ind i det fredede klitlandskab udenfor Blåvands attraktive sommerhusområde. Museet, der er tegnet af den verdenskendte tegnestue BIG Architects med Bjarke Ingels i spidsen, er bygget op omkring Tirpitz-bunkeren, som besættelsesmagten etablerede under anden verdenskrig. Selv om det nye museum materialemæssigt er i tydelig dialog med den massive betonbunker, så fremstår den ekstraordinære udstillingsbygning, der ligger i ly under sandet, som en elegant antitese til det brutale krigsmonument.

Ønsket fra bygherre, Museums Center Blåvand Fonden og museumsdirektør for Vardemuseerne, Claus Kjeld Jensen, var et museum, som var fuldstændig integreret i landskabet, men som samtidig fremstod arkitektonisk overvældende – og disse ønsker må siges at være indfriet med det nye Tirpitz. Det nye museum er nemlig bygget med en meget fin fornemmelse for det helt specielle og fredede landskab ude mod vest, der hvor klitheden og plantagerne møder den stride blæst og det barske Vesterhav. For at sikre det arkitektoniske niveau blev opgaven lagt i hænderne på arkitekterne hos BIG Architects, som på fornemste vis har løst opgaven. Den verdensberømte tegnestue har skabt et imponerende museums- og oplevelsescenter omkring kanonstillingen Tirpitz, der blev etableret under anden verdenskrig som en del af Hitlers Atlantvold.

BIG har ladet sig inspirere af såvel bunkeranlægget, som af den særegne natur. Museet er således bygget op omkring det massive bunkeranlæg, der huser en udstilling om netop atlantvolden. Herudover rummer det nye museum to andre permanente udstillinger om henholdsvis Havets Guld og en tidsrejse gennem den vestjyske historie.

Den provokerende bunker er på elegant vis blevet forbundet med de nye museumsrum via en underjordisk gang. For at skabe kontrast til den store betonbygning og opnå en ny lethed, har arkitekterne valgt at etablere en stor del af det nye museum under jorden – et valg, der ikke blot er truffet af æstetiske årsager, men også for at skåne det omkringliggende fredede hede- og klitlandskab mest muligt.

– Det nye museum er opført bagved kanon-bunkeren i en gammel jordrampe, som i sin tid blev brugt til byggeriet af bunkeren. Museet er netop tænkt som en kontrast til den brutale bunker, både med sin væren i landskabet og i forhold til sin transparens og imødekommenhed, forklarer arkitekt Ole Elkjær Larsen fra BIG.

Selv om museet til dels gemmer sig under sandet, er der via meget store glasvægge visuel kontakt til himlen og landskabet, samtidig med at lyset får lov til at strømme ind. Bygningen er organiseret omkring et centralt torv, der åbner sig mod alle fire verdenshjørner.

– Museet er en landskabsbearbejdning, der inviterer de besøgende ind, fortæller Bjarke Ingels, der er stiftende partner i den verdenskendte tegnestue. Arkitekterne har gjort sig stor umage med at tilpasse byggeriet til landskabet så det har påvirket miljøet mindst muligt. Området er underlagt en række fredninger og restriktioner, som har givet mange ingeniør- og byggetekniske udfordringer. Der har skullet tænkes både nyt og kreativt.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 3

Bolig

Amerika Have

Amerika Plads har kastet anker

Forskningscenter

Arla Innovation Centre

Mødet mellem natur og tanke

Domicil

Axel Towers

Det runde Danmark

Butikscenter

Bauhaus, Valby

Selvbyggertemplet i Valby

Børneinstitution

Børnebyen Vandværket, bygning B

En lille landsby for børn midt i byen

Bolig

Frederikskaj 2

Sydhavnens nye skønhed

Skole

Katrinedals Skole

Skolen som campus

Bolig

Kubehusene

Byggeklodser supersize

Bolig

Lottrupgården, CeresByen

Kompakt, urban boligkarré med levende profil 

Domicil

Nordea A/S

Nordea City

Bolig

Nordre Havnepromenade

Luksuslejligheder stævner ud i fjorden

Bolig

Ternevænget

Lavt boligbyggeri med lebensraum

Museum

Tirpitz

Under sandet

Bolig

Valdemarsgade/Sonnesgade

Fleksible bylejligheder med udsigt

Boliger

Østerbro Brygge, etape 2

Fra hashklub til grønt brokvarter