Katrinedals Skole

:
juni 2017
Katrinedals Skole - campuskoncept

Katrinedals Skole er opført i et campuskoncept, hvor de forskellige bygninger ligger frit fra hinanden.

Katrinedals Skole - belysning

Rumbelysningen er LED-linjearmaturer, som er indbygget i de nedstroppede lofter.

previous next

Skolen som campus

Katinedals Skole er blevet udvidet og renoveret med forskellige bygninger, der ligger frit fra hinanden

Byggefakta

Katrinedals Skole
Vanløse Allé 44
2720 Værløse
Danmark

Bygherre:
Københavns Kommune
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Totalrådgiver:
JJW Arkitekter A/S
Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Einar Kornerup A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
PK3 Landskabsarkitekter
Areal:
9500 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
maj 2013 - maj 2016

En udvidelse af Katrinedals Skole i Vanløse fra tre til fire spor har gjort det nødvendigt at udvide og ombygge skolen og de tilhørende anlæg.

– Hovedskolen ligger i en gammel bevaringsværdig bygning, og med det ekstra spor var der simpelthen ikke kapacitet nok i hovedbygningen. I et tidligere projekt har man tegnet på en egentlig tilbygning til hovedbygningen, men det ville aldrig komme til at fungere på grund af bygningens placering på grunden, forklarer sagsarkitekt Tine Nielsen fra JJW Arkitekter, der også er totalrådgiver på projektet.

– Derfor valgte vi at lave en campus, hvor de forskellige bygninger ligger frit fra hinanden. I en helt ny bygning har vi lavet et “ungeunivers”, hvor udskolingseleverne fra 7., 8., og 9. klasse er flyttet hen. Projektet har også omfattet en udvidelse af fritidshjemmet Katfrit, der ligeledes er en selvstændig bygning over for den eksisterende. Vi er stadig i gang med at renovere de to gymnastiksale på hver side af hovedbygningen, men det trækker ud, da der er fundet asbest og blyholdig maling. For at få kapacitet nok til idræt har kommunen købt den nærliggende sportshal, som vi har bygget om, så den kan bruges af skolen, og endelig har et omfattende landskabsprojekt og en ny stor boldbane været en del af fornyelsen, siger Tine Nielsen.

Ny udskolingsbygning

Den nye skolebygning er i to etager med shedlysvinduer øverst oppe til at give dagslys i fællesområderne. Stueetagen er indrettet med et stort EAT-køkken, faglokaler til science-fagene fysik og kemi samt til musik, hjemkundskab og billedkunst.

Førstesalen huser ud over almindelige undervisningslokaler to maker spaces med bl.a. 3D-printere, hvor eleverne kan arbejde med innovation og nye idéer. Store fællesområder, transparens og åbne rum går igen på begge etager.

Husets facader er opbrudt i flere mindre volumener med store vinduespartier og karnapper. For at skabe sammenhæng til de eksisterende bygninger er de nye beklædt med brugte teglsten, som giver et unikt liv til facaderne.

LED som rumbelysning

Firmaet CR Electric A/S har stået for det omfattende arbejde med skolens og fritidshjemmets nye elsystemer.

– Vi har været med fra starten og lavet byggepladsinstallationer og stikledninger fra den nye transformerinstallation. Vi har også lavet alle de grundlæggende elinstallationer, både kraft og svagstrøm, nye føringsveje, gruppetavler, installeret strøm til komfortventilation, sikkerhedsbelysning og installeret hårde hvidevarer i skolekøkkenet og solceller på taget, fortæller entreprisechef Tais Hansen fra CR Electric.

– Rumbelysningen er LED-linjearmaturer, som er indbygget i de nedstroppede lofter. Belysningen er DALI-styret, så belysningsniveauet regulerer sig selv i forhold til dagslyset i rummene, ligesom den automatisk slukker, når rummene står tomme. Vi har også stået for alle backbone-datainstallationer og installeret gasanlæg i fysiklokalerne, hvor sikkerhedsventiler sikrer, at gassen ikke kan stå og sive, siger Tais Hansen.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 3

Bolig

Amerika Have

Amerika Plads har kastet anker

Forskningscenter

Arla Innovation Centre

Mødet mellem natur og tanke

Domicil

Axel Towers

Det runde Danmark

Butikscenter

Bauhaus, Valby

Selvbyggertemplet i Valby

Børneinstitution

Børnebyen Vandværket, bygning B

En lille landsby for børn midt i byen

Bolig

Frederikskaj 2

Sydhavnens nye skønhed

Skole

Katrinedals Skole

Skolen som campus

Bolig

Kubehusene

Byggeklodser supersize

Bolig

Lottrupgården, CeresByen

Kompakt, urban boligkarré med levende profil 

Domicil

Nordea A/S

Nordea City

Bolig

Nordre Havnepromenade

Luksuslejligheder stævner ud i fjorden

Bolig

Ternevænget

Lavt boligbyggeri med lebensraum

Museum

Tirpitz

Under sandet

Bolig

Valdemarsgade/Sonnesgade

Fleksible bylejligheder med udsigt

Boliger

Østerbro Brygge, etape 2

Fra hashklub til grønt brokvarter