Kubehusene

:
juni 2017
Kubehusene - facade
Kubehusene - betonelementer

Ikke mindst de udkragede betonelementer, når kuberne stables, præsenterede en særlig udfordring for ingeniørprojektet, der blev leveret af Moe A/S.

Kubehusene - tegl

Teglfacaderne er en del af de præfabrikerede elementer fra DS Elcobyg, der brugte tegl i fire forskellige kollektioner fra Randers Tegl A/S. Elementerne ankom med integrerede vinduer mv.

Kubehusene - altan

Kubehusene ligger som en af naboerne til Ørestads meget omtalte Royal Arena og med kort afstand til metrostation, skole og til shoppingcentret Field’s.

Kubehusene - køkken

De moderne familieboliger er i størrelser fra omkring 80 til 125 kvm med plankegulve i egetræ og hvidlakerede køkkener fra unoform. Der er et flot dagslys i alle boliger og udsigt til kanalen.

Kubehusene - hvidevarer

Blandt hvidevarer i en høj kvalitet finder vi bl.a. denne udtræksemhætte fra Exhausto A/S, der har indkøbt ESL 145 AER hos producenten Futurum. Den er støjsvag med kun 27 dB motorstøj.

previous next

Byggeklodser supersize

Kubehusene blev navnet på en kollektion af moderne familieboliger i Ørestad. Her – med ti min. til Rådhuspladsen – fås alle faciliteter i en dressing af det gode liv ved kanalen

Byggefakta

Kubehusene
Robert Jacobsensvej 1-5
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Ejendomsselskabet Kubehusene A/S
Bygherrerådgiver:
Høpfner Partners ApS
Arkitekt:
Adept A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Andre aktører:
Exhausto
Areal:
8000 kvm.
Byggesum: 
100 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2015 - maj 2017

Egentlig er det en imponerende opfindsomhed, danske arkitekter og entreprenører lægger for dagen, når der bygges boliger. Her er kravene til den funktionelle og praktiske indretning nemlig så styrende, at det er svært at skabe variation på anden måde end med etagehøjder og facadernes beklædning. Og selv her hersker en vis konservatisme med murværk som det foretrukne valg.

Men arkitektrådgiveren Adept ApS er med Kubehusene i Ørestad alligevel kommet med et bud, der går ud over facadernes skiftende farver, materialevalg og ornamentik.

Grundlaget er en til lejligheden opfundet enhed: Boligkuben. Kuben er i sin harmoniske, ligesidede balance en geometrisk figur, der er umiddelbart aflæselig og appellerer til alle. Samtidig tjener den i Kubehusene det overordnede formål at nedbryde skalaen, så de 81 boliger og et enkelt erhvervslejemål erstatter mere traditionelle typologier som boligblok og karré med mindre figurer, nemlig kuber. I Adepts løsning er otte kuber, der er stablet parvis med i alt ti etager. På bygningens midterakse er kuberne forskudt efter hinandens form, som var de barndommens byggeklodser i supersize.

Kuberne fungerer flot som blikfang og et arkitektonisk greb, men disponeringen betyder også gennemlyste rum i bygninger af beskeden dybde – men betydelig højde.

Sammen med Adept Arkitekter er det Moe A/S, der har været rådgivere på sagen med ansvar for alle ingeniøropgaverne i en organisation af fagentrepriser, styret af H Projects ApS og Peter Høpfner.

Moe leverede en omfattende og bred ingeniørindsats med betonelementprojektering efter model 3R, beregning af in situ beton- og stålkonstruktioner, projektering af bygningens el og installationer til boligerne, beregning af indeklima i forhold til ventilation samt ingeniøropgaverne i forbindelse med vvs-installationer, geoteknik og miljø, anlæg, jordarbejde, separatkloakering, regn- og spildevand samt brandteknisk rådgivning.

Moe-ingeniørerne mødte en særlig udfordring med de udkragede betonelementer med selvbærende facadeelementer, udført med bladsamlinger. På grund af boligbygningernes anselige højde var der også stillet myndighedskrav om overtryksventilerede trapper, som også blev en del af Moes projekteringsopgave, der overordnet respekterede, at Kubehusene er lavenergibyggeri efter de såkaldte 2020-krav.

Moe har i de senere år været rådgivende på en lang række boligbyggerier med varierende ansvarsområder, men ofte med energireduktion for øje, og har derfor betydelig erfaring, også med lavenergiprojekter.

Murværk

Rumvirkningen omkring Kubehusene er tilsvarende opgraderet, og beboerne, der har påbegyndt indflytningen, taler allerede om nutidige og funktionelle boliger i høj kvalitet med gode planløsninger.

På de ti etager høje facader bemærker man kubernes murværk, som i denne geometri tjener et dobbelt formål, nemlig at beslægte sig med størsteparten af den øvrige boligarkitektur i Ørestad og at styrke effekten af kubernes stabling ved at tilføre dem tyngde og nærmest trodse tyngdekraften.

Klimaskærmen er udført som en opspændt teglfacade i elementer, som en fuldt færdig og præfabrikeret løsning fra DS Elcobyg, afsluttet med fire forskellige tegl fra Randers Tegl A/S.

– Det giver en række fordele, og en af dem er en supertæt konstruktion fra fabrik med en maskinel mørtel, der leverer en meget flot færdig overflade, forklarer direktør Anders Brinch Sørensen, DS Elcobyg A/S.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 3

Bolig

Amerika Have

Amerika Plads har kastet anker

Forskningscenter

Arla Innovation Centre

Mødet mellem natur og tanke

Domicil

Axel Towers

Det runde Danmark

Butikscenter

Bauhaus, Valby

Selvbyggertemplet i Valby

Børneinstitution

Børnebyen Vandværket, bygning B

En lille landsby for børn midt i byen

Bolig

Frederikskaj 2

Sydhavnens nye skønhed

Skole

Katrinedals Skole

Skolen som campus

Bolig

Kubehusene

Byggeklodser supersize

Bolig

Lottrupgården, CeresByen

Kompakt, urban boligkarré med levende profil 

Domicil

Nordea A/S

Nordea City

Bolig

Nordre Havnepromenade

Luksuslejligheder stævner ud i fjorden

Bolig

Ternevænget

Lavt boligbyggeri med lebensraum

Museum

Tirpitz

Under sandet

Bolig

Valdemarsgade/Sonnesgade

Fleksible bylejligheder med udsigt

Boliger

Østerbro Brygge, etape 2

Fra hashklub til grønt brokvarter