Ungdomsøen

:
juni 2019
Ungdomsøen - tunnel

Hansen & Andersen Næstved A/S har stået for murerentreprisen. De har stået for de indvendige vægoverflader med puds og finpuds med hydraulisk mørtel.

Ungdomsøen - toilet

Laufen Nordic ApS har leveret toiletter og håndvaske. Der er bl.a. brugt back-to-wall toiletter.

Ungdomsøen - indgang

Middelgrundsfortet har gennemgået en omfattende renovering og har ændret navn til Ungdomsøen.

previous next

Renovering med patina

Sider

Byggefakta

Ungdomsøen
Middelgrundsfortet
2150 Nordhavn
Danmark

Bygherre:
Middelgrundsfonden
Bygherrerådgiver:
Orbicon A/S
Arkitekt:
Bertelsen & Scheving Arkitekter
Hovedentreprenør:
Jorton A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Areal:
16500 kvm.
Byggesum: 
120 mio. kr.
Byggeperiode:
juli 2018 - Februar 2019

Over 100 tons forskelligt affald er sejlet fra øen til deponering. Samtidig har man renset vægge for skimmelsvamp med tøris. En metode, der både er effektiv og skånsom samtidig med, at den behandlede overflade efterlades tør og ren uden behov for yderligere rense- eller blæsemidler.

Installationer under gulve

En meget stor del af renoveringen har været at lave nye installationer til el, vand og varme og køl. Alle gamle og synlige rør er fjernet, og nye er installeret i det skjulte under gulve. Det har betydet, at alle gulvklinker har været taget op og er blevet håndrenset, så er der gravet 1,5 meter ned og lagt rør til installationer. Dernæst er gulvet støbt med beton, der er gulvvarme, og til sidst er de rensede klinker lagt på igen. Flere stede er der lavet brønde i gulvet, så man derfra kan servicere de mange rør. Også ventilation er ført op til anno 2019 samt kloakering.

Penselstrøg på nylakerede døre

Der er sovestuer både på stueplan og førstesal. På førstesal er der ni 10-mands sovestuer. Her har man revet gamle reposer ned og bygget nye, så man også kan se ud ad de højtliggende vinduer. Der er sat 150 nye brand- og lyddøre op. De nye døre blev leveret industrilakeret, men der blev hurtigt sat en maler på til at give dem penselstrøg.

– Det er et forsøg på at give døre patina fra starten, forklarer Christian Melchiorsen.

Der er sat nye toiletter og håndvaske op. Bl.a. har man lavet en ny toiletkerne i en gammel vandtank.

Laufen Nordic ApS har leveret 60 gulvstående toiletter og 70 håndvaske fra den nordiske serie Pro N. Der er brugt tre forskellige typer af gulvstående toiletter inden for samme serie, nemlig back-to-wall, standard 43 og standard 46.

Det specielle ved back-to-wall løsningen er, at toilettet bliver monteret helt op af væggen, men alligevel er Laufens mest rengøringsvenlige gulvstående toilet. Visuelt giver det også en mere elegant og enkelt løsning.

Der bliver plads til 160 overnattende gæster på selve fortet. Samtidig er der lavet nye shelters og en stor teltplads.

Flugtvej gennem pissoir

Der har været krav om en flugtvej på første sal. Dog måtte den ikke kunne ses fra facaden, og den måtte heller ikke være synlig i ganglinjerne – altså indenfor – grundet fredning. Så her måtte der tænkes kreativt. For enden ad gangen på første sal er der en dør. Bag døren er der et sæt ”westerndøre” indtil det tidligere pissoir. Her har man skåret hul i endevæggen, gravet ud og etableret en stålvinkeltrappe, der fører op til udendørsarealer på toppen af fortet, der ligger under terræn.

Ud over det nye har man også valgt at bevare ti gamle rum, som kan benyttes til historiefortællinger. F.eks. fortets tidligere operationsstue, der bliver etableret med udstyr fra fortiden. På fortet indrettes der også mødelokaler, spisesal, og der er helt nyt industrikøkken.

Fortet beholder med denne renovering sit oprindelige udtryk med moderne faciliteter, kajpladsen som levende byrum og med et ufriseret landskab omkring.

Ungdomsøen åbner 24. august. www.ungdomsoen.dk

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 3

Offentlige kontorer

Byens Hus

Samlende servicecenter i glas og tegl

Bolig

Cortex Park Vest 5 og 9

Dansende boligblokke med grønne kiler

Hospital

Dansk Gigthospital

Det lysner for gigthospitalet

Bolig

Den Grønne Fatning

Forskelligheden længe leve!

Domicil

Foss Innovation Centre II

En tvilling på Foss Allé

Bolig

Fælledkanten

Leg med tegl

Bolig

Kanalkanten og Nordkajen

Vandkant til leje

Hotel og konference

Legoland Castle Hotel

Hotel med eventyrværelser

Domicil

Mascot International

Transparent vartegn med logo-geometri

Domicil

Moe II

Udbygning med blød kube

Bolig

Morelgrenen og Mirabellegrenen

Skarpt og organisk klyngeboligbyggeri

Butik

NHG 24

I et københavnsk palazzo

Bolig

Organistens Hus og Laxness Hus

Kirken med sit tårn

Bolig

Rahbek Hus II

Opdateret klassicisme

Bolig og kontor

Riffelsyndikatet

Riffelsyndikatet blev til boliger og butik

Kulturcenter

Ungdomsøen

Renovering med patina