Regionshospitalet Holstebro

:
april 2010

Den nye indgang med den bugtede tilbygning, Flygelet, som sammen med solafskærmning og teknikhus er den eneste udvendige nyskabelse ved projektet.

Gangarealerne har samme bredde som før med teknikføring over Dampa lofterne. Døre er fra Swedoor-Jeld-Wen.

Flygelet understøttet af stålsøjler og en fundering udført af Kaj Bech A/S.

previous next

Renovering omkring et flygel

Regionshospitalet Holstebro har gennemført en totalmodernisering på stedet af afdelingerne for nyre- og urinvejssygdomme

Byggefakta

Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Danmark

Bygherre:
Regionshospitalet Holstebro
Arkitekt:
Sweco Architects A/S, Skaarup & Jespersen
Ingeniør:
Alectia A/S
Areal:
9000 kvm.
Byggesum: 
95 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2006 - januar 2009

 

Bag denne opgave er der politik, så det basker. Alt imens områderne Holstebro og Herning har kæmpet en veritabel krig omkring placeringen af et kommende storsygehus for den vestlige del af Region Midtjylland, er der foregået omfattende moderniseringer af de to byers sygehuse, der nu begge synes dømt til nedlæggelse om en halv snes år som følge af Gødstrup-projektet.

Sygehusbyggerier og -renoveringer har lange tidshorisonter. Tilbage i 2005 havde man i det daværende Ringkøbing Amt besluttet sig for en bygningsmæssig opdatering af to af Holstebrosygehusets specialer: hæmodialyse og urologi, eller nyre- og urinvejssygdomme.

Det skulle ske ved en ombygning på sygehusets eksisterende matrikel, der fremstår som et klude­tæppe af op til ti etager høje bygninger fra forskellige tidsperioder, placeret centralt i byen ved Storåen. Der måtte ikke ske udvidelser af det bebyggede areal, hed det udtrykkeligt i det politiske oplæg.

En smule fravigelse

Det sidste pålæg fik de ansvarlige rådgivere dog tilladelse til at fravige en smule. Alectia A/S vandt opgaven og har gennem sin Århusafdeling projekteret og varetaget projekt- og byggeledelse med det lokale Skaarup & Jespersen, undervejs fusioneret med Sweco Architects A/S, som underrådgiver.

- Ud mod facaden og indgangspartiet fik vi lov at tilføje en nybygning, der overdækker ankomsten med tre overliggende etager langs en buet glasfacade, der har givet anledning til tilnavnet ’Flygelet’. Den skaber plads til gang- og opholdsarealer på tre af de fire etager, der har været berørt af ombygningerne, fortæller projektchef Klaus Bræmer-Jensen, Alectia A/S.

Indgangen er placeret mod nord på 3. etage, idet der er et par etagers terrænspring ned til regionshospitalets hovedindgang på sydsiden af komplekset. Kort beskrevet har projektet berørt hovedfløjen med indgangen og en centralt placeret sidefløj i fire etager. En anden sidefløj har fået ombygget sin 5. og 6. etage og har desuden fået monteret et nyt teknikhus på taget med adgang via en smal trappe fra øverste hospitalsgang.

Samarbejde med de hvide kitler

Man må sno sig for at begå sig på et fuldt operationelt sygehus, samtidig med at man udfører en totalrenovering, der bid for bid skræller al indmad af etagerne. Det har projektledelse og fagentreprenører måtte lære sig undervejs.

- Da vi vandt opgaven, blev vi præsenteret for en plan for, hvordan ombygningen skulle gennemføres. Den var brugerne – hospitalets personalegrupper – mildt sagt ikke tilfredse med. Derfor satte vi os sammen ned og lavede en ny model, som alle – inklusive projektets styregruppe – kunne gå ind for, siger Klaus Bræmer-Jensen.

Som byggeleder har ingeniør Thøger Haugstrup haft den vanskelige opgave at udarbejde en tidsplan, som alle nødvendigvis har måttet arbejde efter og respektere.

- Princippet hed én bygning, én etage ad gangen, men de gennembrud, du er nødt til at foretage for at få plads til nye installationer, berører jo også de under- og overliggende etager. Vi har måttet planlægge helt ned i timedrift, for bl.a. at ramme de tidspunkter, hvor det gik an at larme under hensynstagen til patienterne. Der har været korrektioner undervejs, når bygherren mente, at vi gik for hårdt til den, men alt i alt har samarbejdet fungeret upåklageligt, da vi først havde lært hinanden at kende, siger Thøger Haugstrup.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2010 nr. 1

Uddannelsescenter

AMU Center Fyn

AMU Center med egen køreskole

Forskningscenter

Cobis

Troldmandens værksted

Distributionscenter

Dansk Supermarked

Lager og landskab i storskala

Kontorhus

Den Nye Tobaksfabrik

Tobaksfabrikken gløder påny

Kontorhus

Fairway House

Finale i Golfparken

Plejecenter og genoptræning

Hejmdal - Kræftpatienternes Hus

Storsindet og komplekst værk af Gehry

Plejecenter og genoptræning

Hospicegården Filadelfia

Det sidste hjem med hjerte og omhu

Domicil

Jysk

Udvidelse på Jysk

Bolig

Lyngby Søpark

Naturvenlige og kontrastrige boligblokke

Kontorhus

Odense Nye Silopakhus

Kontorer i historisk pakhus

Domicil

Prent Thermoforming

Solid uden at være bastant

Kontorhus

Punkthusene

Rum for viderekomne

Hospital

Regionshospitalet Holstebro

Renovering omkring et flygel

Kontorhus

Ring 3 OfficePark

Nye perler på motorringen

Sport

Rødovre Skøjte Arena

Sportshal i to etager

Offentlige kontorer

Skattecenter Haderslev

Skatten i moderne version

Bolig og kontor

Søhuset

Urban facadearkitektur i Silkeborg

Bilhus

Terminalen København

Tysk præcision – dansk elegance

Bolig

Udsigten

Vifteform med udsigt

Ungdomsbolig

Via University College

Rationelle ungdomsboliger i fin gårdstruktur

Shoppingcenter

Waves

Waves – nyt liv til Hundige Storcenter

Domicil

Wrist Group

L-formet domicil i elegant beton