DNU / N2

:
november 2015
DNU / N2

DNU begynder at tage form med en fin vekselvirkning mellem de slanke, hvide fløje og de lavere teglstensbygninger, der også udgør basen. N2 er den nærmeste bygning med blå felter på facaden. Til venstre i billedet ses N3.

DNU / N2 - Hovedindgang

DNU begynder at tage form med en fin vekselvirkning mellem de slanke, hvide fløje og de lavere teglstensbygninger, der også udgør basen. N2 er den nærmeste bygning med blå felter på facaden. Til venstre i billedet ses N3.

DNU / N2 - Facade

De store bygningsvoluminer har fine skift i facaden og tilbagetrækninger, der arkitektonisk nedtoner skalaen og giver en dynamik til udtrykket.

DNU / N2 - Glasdøre

Fuldglasvægge og glasdøre fra Deko Væg + loft P/S giver en fin lethed og transparens til sygehusbyggeriets mange gange og mødelokaler. N2’s blå farve træder også tydeligere frem.

DNU / N2 - Gardiner

En del rum på N2 er forsynet med indbyggede mørklægningsgardiner leveret og monteret af Jyllands Markisefabrik A/S. Gardinerne er specialfremstillede og fint og diskret indpasset med hvide skinner.

previous next

Dagslyset vigtig del af moderne hospital

Den nordlige del af Det Nye Universitetshospital (DNU) begynder at finde sin form og har nu også hoved­ankomstområdet på plads

Byggefakta

DNU / N2
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Projektafdelingen for DNU under Region Midtjylland
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
Arkitekt:
Rådgivergruppen DNU I/S
Ingeniør:
Rådgivergruppen DNU I/S
Andre aktører:
MT Højgaard A/S, Bravida Danmark A/S, Hustømrerne A/S
Areal:
35386 kvm.
Byggesum: 
490 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2013 - september 2015

N1 og N2 er navnene på de første byggefelter, der snart står færdige i det nordlige byggespor på DNU. Sammen med S1 og S2 på modsatte side af den kommende hospitalsby, begynder der at tegne sig et billede af DNU som et højere og mere markant sygehusbyggeri end det eksisterende AUH Skejby, der er opført i 2 etager med røde teglsten. De hvide bygninger i op til otte etager vokser op af den kolossale byggeplads, hvor der nu også forberedes grund til det kommende psykiatriske center.

Byggeriet tager form

For at gøre det omfangsrige hospitalsbyggeri mere overskueligt har hver bygningsenhed sin egen farve både på facader og inden døre. N2 har en klar blå farve på den nordlige gavl og flere andre facadeelementer, mens den blå farve indenfor optræder på udvalgte vægge og på linoleumsgulvene.

DNU er bygget sammen med det eksisterende AUH Skejby og N1 og N2 er også forbundet med glasgange. På niveau fire ligger logistikgangen som forbinder alle nye bygningsafsnit og som er ført hen over de eksisterende bygninger (se byggeplads.dk/hospital/dnu). Logistikgangen transporterer rørpost, affald, vasketøj og meget andet til henholdsvis laboratoriebygningen (BD4 side 50) og affaldshåndteringen.

De fire nederste niveauer er opført i røde teglsten som det eksisterende byggeri, mens niveauerne længere oppe er opført med hvide betonelementer på facaden. Niveau fire med logistik og teknik adskiller sig i facaden ved at være mere lukket med perforerede stålplader i en rumlig struktur. Mod syd er det et smalt vinduesbånd med farvede felter, der signalerer en anden funktion.

Afdelingen for hoved-neuro

N1 og N2 har fælles indgang og reception mellem de to bygningskroppe ved niveau to, men man kan også gå igennem den kommende hospitalspark til det fælles venteområde. På samme plan ligger en række ambulatorier. Røde teglsten er anvendt både ude og inde i basen og giver en klar fornemmelse af, hvor man befinder sig i bygningen. Teglen er robust til den daglige færdsel omkring ambulatorierne og giver også en varme til rummene. Samtidigt sikrer store ovenlys, at dagslys fint fordeles i rummene. Et kuperet landskab betyder, at niveau et også ligger over terræn. På dette plan ligger forskning og undervisning med bl.a. auditorium. På niveau tre ligger intensiv afdeling med operationsstuer og tilhørende funktioner. Det er afdelingen for hoved-neuro, der har til huse i N2 med neurokirurgi og neurologi og derudover afdelinger for tand/mund/kæbe og øre/næse/hals.

På de overliggende niveauer fem til syv er sengeafdelingerne ligesom på N1 med op til 28 sengepladser på hver etage. Alle stuer er enestuer med eget badeværelse og udtræksseng til pårørende. I andet kvartal 2016 flytter forskellige afdelinger midlertidigt ind i bygningen.

Skræddersyet mørklægning

For at sikre de bedste arbejdsforhold for alle medarbejdere og studerende er indvendig mørklægning etableret i en stribe rum. I auditoriet på niveau et er det naturligvis oplagt at kunne mørklægge rummet, men også en række andre rum, der bliver indrettet til mødefaciliteter, operationsstuer eller andet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 5

Uddannelsescenter

Aalborg Universitet, Esbjerg

Robust byggeri i organisk indpakning

Bolig

Artillerihaven

Kartoffelrækker à la mode

Børneinstitution

Bulderby

En by i børneskala

Ungdomsbolig

Campus Kollegiet

Kollegium med råt beton-look

Hospital

DNU / N2

Dagslyset vigtig del af moderne hospital

Ungdomsbolig

Finlandkaj

Ungdomsboliger på grundlag af gammelt pakhus

Forskningscenter

Force Technology

Ny fortolkning af en eksisterende bygning

Plejecenter og genoptræning

Kjellerup Friplejehjem

Plejehjem med eget uderum til alle

Uddannelsescenter

København Nord

Lyngby, London og den røde løber

Lufthavn

Lufthavn Finger C

Det bedste udgangspunkt for en lang flyvetur

Bolig

Musikhuskvarteret, etape 1

Luksuslejligheder på kajkanten

Hospital

Psykiatrisk Sygehus Aabenraa

Med lyset som ledetråd

Bolig

Strandkanten

Have til byboere

Bolig

Sønderparken, Fredericia

Omfattende sanering med tegl som face-lift