Rambøll Danmark, Århus

:
maj 2011

Den nye fløj til venstre lægger sig uden på den eksisterende kamstruktur, der har flere forskellige overflader. Arkitektonisk er der opnået en flot helhed.

Facadeløsningen, som A.E. Stålmontage A/S har stået for, er utrolig spændende fordi materialet understreger den skulpturelle dynamik mellem den rene flade og de springende vinduesrammer.

Der opstår et arkitektonisk sjældent – og smukt – rum mellem den eksisterende kamstruktur og den nye fløj.

Gulvet fungerer som en samlende flade for det store atrium, der flyder mellem tidligere gårdrum og eksisterende fløje. Gulvet er grå polyurethan leveret af BASF Construction Chemicals Denmark A/S. Amfitrappen kan bookes som et møde-/undervisningslokale og fungerer rigtig godt.

Ved ankomsten til Rambøll, går man igennem den eksisterende fløj, der er åbnet op til det store, samlende atrium med store armaturer på kryds og tværs. Kunstner Maria Dubin har udført maleriet med tusch direkte på væggen.

Gangbroernes værn er meget fint detaljeret i kombinationen af stål, glas og træ. Bagved ser man den eksisterende bygningsfacade i glas.

Den nye fløj er indrettet med en variation i dagslys og åbenhed. El:Con El-Service A/S har sammen med Rambøll Danmark udfordret armaturleverandørerne på markedet, så den mest energibesparende vandt udbuddet. Det kom der også en god belysning ud af.

previous next

Rambøll i ny opsætning

Rambøll har samlet sine århusianske aktiviteter i Skejby og opnået fantastiske rum ved at overdække mellemrummene i den eksisterende kamstruktur

Byggefakta

Rambøll Danmark A/S
Oluf Palmes Allé 22
8200 Århus N
Danmark

Bygherre:
Danica Ejendomsselskab ApS
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
3XN A/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
AE Stålmontage A/S, Ambercon A/S, WindowMaster A/S, Saint-Gobain Ecophon A/S, Schneider Electric Buildings Denmark A/S
Areal:
5800 kvm.
Byggesum: 
80 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2009 - Februar 2011

Siden Rambøll fik tegnet sit Århus-kontor i 1997 af arkitektfirmaet 3XN A/S, er der sket en stor udvikling inden for rådgivningsbranchen. Rambøll ønsker nu at samle sine aktiviteter i Århus under et tag, og dermed samle viden og mennesker. Det er i høj grad lykkedes ved at bygge en ny fløj og samtidigt binde hele Rambøll sammen med en smuk overdækning af tidligere gårdrum.

Den markante udvidelse af bygningen i Skejby er i tråd med hele bydelens udvikling og vækst, hvor særligt viden og teknologi er i centrum. Det særlige ved dette byggeprojekt er hvordan en eksisterende bygning får en tilbygning og noget helt tredje opstår – det ultimative mødested.

Kamstruktur åbnes op

Rambøll udvider ikke blot sit areal, men har også ændret sin struktur radikalt med en langt større åbenhed og et anderledes rumligt flow. Det transparente og kontinuerlige udtryk er dominerende i husets nye arkitektur og selvforståelse. Bygningen rummer nu Rambøll Danmark, Rambøll Management og kursusvirksomheden Attractor, der er en del af Rambøll Management. Som noget helt nyt, er der dagligt nye kursister i huset, hvilket naturligvis har en stor betydning for funktioner, logistik og menneskelig færden i huset.

Den eksisterende bygning er struktureret som en kamstruktur med indgang centralt i den længste, fordelende bygningskrop, der her er splittet op i to parallelle fløje. Materialevalget er granit i to varianter på den lange bygningskrop, mens de tre korte fingre er beklædt med glas. Det giver et indtryk af en sammensat bygning og det princip har inspireret til at addere endnu en fløj – i sit eget materiale.

Overdækning samler atrium

Grebet er meget enkelt, men med store konsekvenser for hele huset. En 64 meter lang, slank, bygningskrop fanger de tre fingre og samler dermed det store sammenhængende atrium, der er opstået ved at overdække gårdrum og åbne underetagerne op på to af fingerbygningerne. Hele atriet er indrettet til kantine, møderum, lounge og undervisningsfaciliteter i åbne og lukkede rum. Den nye fløj er ind mod atriet holdt i hvidt med en kunstnerisk udsmykning, der giver den et helt andet levende udtryk. I de åbne atrier er der tilføjet mødebokse og undervisningsrum, som betyder, at atriet er konstant i brug, og arkitektonisk giver det en artikulering af de to åbne atrier, og mindre nicherum opstår i rummet.

Kantinen er blevet udvidet betragteligt og gjort mere fleksibel med mulighed for at lukke et større rum eller for at en mindre gruppe kan gå et par trin ned i et lidt mere eksklusiv indrettet afsnit. Selve køkkenet er udvidet og bedre indrettet og kan nu fremstille mad til langt flere medarbejdere, kursister og gæster. Køkkenet er meget åbent og også synligt fra bygningens ankomstside, hvorved det signaleres at frokosten er højt prioriteret hos Rambøll. For at få nok plads til kantinen er der bygget et lille anneks i glas (kaldt orangeriet), der på en måde indtager det sidste mellemrum i kamstrukturen.

Den eksisterende kontorbygning, hvor primært Rambøll Danmark sidder, er blevet moderniseret med nye gulvtæpper, ny maling, sprinklere og brandalarmeringer. Huset er således blevet opdateret til nutidens krav til brandsikkerhed. I forbindelse med udvidelsen af Rambøll har Schneider Electric Buildings Denmark A/S leveret indbrudsalarmanlæg og adgangskontrolanlæg til styring af medarbejdernes adgang til forskellige afsnit i bygningen. Adgangskontrollen ved dørene er på det eksisterende INET-system.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 1

Sport

Arena Holstebro

Kompakt og robust arena

Offentlige kontorer

Assens Rådhus

Rådhuset i sukkerfabrikken

Offentlige kontorer

Ballerup Rådhus

Ballerup Rådhus v. 2011

Butik

Bauhaus Odense

Bauhaus version mega II

Domicil

Dansk Plade Team

Med maskinerne i centrum

Sport

DGI Huset Herning

Vandkultur i farver

Domicil

Geodis Wilson

Logistikcenter i patchwork

Plejecenter og genoptræning

Lindehøj Centret

Ældreboliger i Horsens så lyset

Offentlige kontorer

Planlægning & Byggeri

Skulpturel energiarkitektur

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Ceres Allé

Moderne ældreboliger i syv etager

Domicil

Rambøll Danmark, Århus

Rambøll i ny opsætning

Skole

Silkeborg Gymnasium

Gymnasium udvider med lys og luft

Kirke

Thyborøn Kirke

Kirke i kvadrat