Rambøll Danmark, Århus

:
maj 2011

Den nye fløj til venstre lægger sig uden på den eksisterende kamstruktur, der har flere forskellige overflader. Arkitektonisk er der opnået en flot helhed.

Facadeløsningen, som A.E. Stålmontage A/S har stået for, er utrolig spændende fordi materialet understreger den skulpturelle dynamik mellem den rene flade og de springende vinduesrammer.

Der opstår et arkitektonisk sjældent – og smukt – rum mellem den eksisterende kamstruktur og den nye fløj.

Gulvet fungerer som en samlende flade for det store atrium, der flyder mellem tidligere gårdrum og eksisterende fløje. Gulvet er grå polyurethan leveret af BASF Construction Chemicals Denmark A/S. Amfitrappen kan bookes som et møde-/undervisningslokale og fungerer rigtig godt.

Ved ankomsten til Rambøll, går man igennem den eksisterende fløj, der er åbnet op til det store, samlende atrium med store armaturer på kryds og tværs. Kunstner Maria Dubin har udført maleriet med tusch direkte på væggen.

Gangbroernes værn er meget fint detaljeret i kombinationen af stål, glas og træ. Bagved ser man den eksisterende bygningsfacade i glas.

Den nye fløj er indrettet med en variation i dagslys og åbenhed. El:Con El-Service A/S har sammen med Rambøll Danmark udfordret armaturleverandørerne på markedet, så den mest energibesparende vandt udbuddet. Det kom der også en god belysning ud af.

previous next

Rambøll i ny opsætning

Sider

Byggefakta

Rambøll Danmark A/S
Oluf Palmes Allé 22
8200 Århus N
Danmark

Bygherre:
Danica Ejendomsselskab ApS
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
3XN A/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
AE Stålmontage A/S, Ambercon A/S, WindowMaster A/S, Saint-Gobain Ecophon A/S, Schneider Electric Buildings Denmark A/S
Areal:
5800 kvm.
Byggesum: 
80 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2009 - Februar 2011

Der viste sig at være en ikke uvæsentlig forskel i de indbudtes kW-forbrug, og det blev Philips belysningsarmaturer, der vandt det ‘omvendte’ udbud. Løsningen er armaturer indbygget i loftet i kontorområderne og et cirkulært armatur til gangzonen. Udover de energirigtige armaturer, har det også vist sig at være et meget velfungerende belysningsanlæg for medarbejderne. El:Con har også stået for styringen af belysningen, som naturligt også hænger sammen med energiforbruget.

Der er valgt et system, hvor hele huset er én bruger. Der er monteret DALI-spoler i alle armaturer, hvilket gør det muligt at ‘overvåge’ hvert enkelt armatur og ændre deres funktion, hvis der f.eks. ændres i kontorets indretning. Overalt er der placeret tilstedeværelsescensorer (PIR). Aage Lykke fra El:Con er glad for, at løsningen er blevet så velfungerende og energibesparende, når udgangspunktet er velkendte og traditionelle systemer, der er blevet opgraderet til at kunne præstere noget ekstra. Morten Rosenstedt udtaler, at de hos Rambøll er yderst tilfredse med den løsning som El:Con har kunnet levere, specielt set i lyset af, at der var tale om et traditionel totalentrepriseudbud, uden de store forkromede tekniske løsninger.

Indrammet transparens

Der er anvendt ganske store vinduespartier til den nye kontorfløj, men med en orientering mod omtrent nord, er det sjældent, solen kommer direkte ind i rummene. Dagslyset er mere indirekte og jævnt. Vinduerne er placeret i en rytme, men kan ved første øjekast opleves som mere kaotisk placeret. Vinduerne er 3-lags glas og i sorte rammer, hvorved de udefra falder sammen med den sorte aluminiumsfacade.

De enkle vinduespartier giver en stor transparens, og glasset nærmest ‘forsvinder’, når man betragter facaden. Indenfor er rammerne også sorte og bliver her til markante indramninger af udsigten, forstærket af vinduernes springende placering. Ud til atriet er der også vinduer, og her får de en flot og skulpturel effekt på den lange, indre facade, hvor de geometrisk varierede vinduesrammer stikker ud. Hvor solen kan komme ind, er der suppleret med indbyggede persienner.

Det store glastag

Overdækningen af atrierne er en vigtig del af bygningen og er meget smuk i sin enkelhed. Den lader meget lys komme ned i atrierne og de kontorer, der kun har vinduer ud til atriet. De hvidmalede stålspær er leveret af Richard Thomsen A/S fra Brabrand. Overdækningerne går lidt ind over de eksisterende mellembygninger og giver dermed en fornemmelse af at være ét stort glastag. Hvor glas­overdækningerne er fæstnet på tagene er der placeret nogle oplukkelige vinduer, der sikrer brandventilation, men også, at der særligt i sommermånederne bliver en effektiv, naturlig ventilation.
Motorer og styringer til de oplukkelige vinduer er leveret af WindowMaster A/S. Firmaet har leveret motoren til vinduesautomatikken via Dansk Facade Entreprise. WindowMaster A/S leverede også en forsyningscentral til komfortventilationen. Gangbroerne mellem bygningerne er meget fint detaljeret i forhold til hvordan stål, glas og træ møder hinanden. Stål er leveret af Richard Thomsen A/S, der også har leveret stål til trappeværn, møderumsbokse og den nye kantinebygning.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 1

Sport

Arena Holstebro

Kompakt og robust arena

Offentlige kontorer

Assens Rådhus

Rådhuset i sukkerfabrikken

Offentlige kontorer

Ballerup Rådhus

Ballerup Rådhus v. 2011

Butik

Bauhaus Odense

Bauhaus version mega II

Domicil

Dansk Plade Team

Med maskinerne i centrum

Sport

DGI Huset Herning

Vandkultur i farver

Domicil

Geodis Wilson

Logistikcenter i patchwork

Plejecenter og genoptræning

Lindehøj Centret

Ældreboliger i Horsens så lyset

Offentlige kontorer

Planlægning & Byggeri

Skulpturel energiarkitektur

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Ceres Allé

Moderne ældreboliger i syv etager

Domicil

Rambøll Danmark, Århus

Rambøll i ny opsætning

Skole

Silkeborg Gymnasium

Gymnasium udvider med lys og luft

Kirke

Thyborøn Kirke

Kirke i kvadrat