Rambøll Danmark, Århus

:
maj 2011

Den nye fløj til venstre lægger sig uden på den eksisterende kamstruktur, der har flere forskellige overflader. Arkitektonisk er der opnået en flot helhed.

Facadeløsningen, som A.E. Stålmontage A/S har stået for, er utrolig spændende fordi materialet understreger den skulpturelle dynamik mellem den rene flade og de springende vinduesrammer.

Der opstår et arkitektonisk sjældent – og smukt – rum mellem den eksisterende kamstruktur og den nye fløj.

Gulvet fungerer som en samlende flade for det store atrium, der flyder mellem tidligere gårdrum og eksisterende fløje. Gulvet er grå polyurethan leveret af BASF Construction Chemicals Denmark A/S. Amfitrappen kan bookes som et møde-/undervisningslokale og fungerer rigtig godt.

Ved ankomsten til Rambøll, går man igennem den eksisterende fløj, der er åbnet op til det store, samlende atrium med store armaturer på kryds og tværs. Kunstner Maria Dubin har udført maleriet med tusch direkte på væggen.

Gangbroernes værn er meget fint detaljeret i kombinationen af stål, glas og træ. Bagved ser man den eksisterende bygningsfacade i glas.

Den nye fløj er indrettet med en variation i dagslys og åbenhed. El:Con El-Service A/S har sammen med Rambøll Danmark udfordret armaturleverandørerne på markedet, så den mest energibesparende vandt udbuddet. Det kom der også en god belysning ud af.

previous next

Rambøll i ny opsætning

Sider

Byggefakta

Rambøll Danmark A/S
Oluf Palmes Allé 22
8200 Århus N
Danmark

Bygherre:
Danica Ejendomsselskab ApS
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
3XN A/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
AE Stålmontage A/S, Ambercon A/S, WindowMaster A/S, Saint-Gobain Ecophon A/S, Schneider Electric Buildings Denmark A/S
Areal:
5800 kvm.
Byggesum: 
80 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2009 - Februar 2011

Levende, sort skulptur

Den egentlige tilbygning, en ny fløj, fungerer som en selvstændig bygning, der ikke er åben på atriumniveau. Den er koblet til de tre mellembygninger – fingrene – med gangbroer, hvorved det er tydeligt, hvad der er eksisterende og nyt. Selvom den nye fløj er meget funktionelt indrettet og meget regulær i sin form, har den et skulpturelt udtryk med sine springende vindueshuller og homogene overflader.

Facaden har et helt andet udtryk end bygningens 12 år ældre fløje i granit og glas. Perforerede, sorte indstikskassetter i 2 mm pulverlakeret aluminium giver et mere nutidigt udtryk. Det er A.E. Stålmontage A/S, der har stået for facadebeklædningen. Indstikskassetterne er monteret på Allface underlag fra Barsmark. A.E. Stålmontage A/S har også leveret en ‘indhegning’ til ventilationsanlægget på det flade tag, med beklædning af aluminiumstrapezplader og Eternit plan-plade.

Det helt særlige ved facaden er dens evne til at ændre udtryk. Den kan opleves meget sort og lukket, men skinner solen direkte på den, bliver den blank og reflekterende. Perforeringen kan tilsvarende opleves som en lukket flade eller som en nærmest vibrerende tynd hud på huset. Det helt ensartede facademateriale giver bygningen en homogenitet og monolitisk karakter, der modsvares af de springende vinduesplaceringer.

Funktionalitet i højsæde

Udvidelsen af Rambøll på Oluf Palmes Allé har betydet, at alle medarbejdere midlertidigt har siddet andre steder. For hurtigt at lukke den nye fløj valgte totalentreprenøren A. Enggaard A/S at opføre bygningen i sandwichbetonelementer leveret af Ambercon A/S. Derudover har Ambercon A/S leveret indvendige betonvægge og etagedæk. Brdr. Mann A/S har udført al jord- og kloakarbejde, og til foråret også belægningsarbejdet omkring bygningen. Arbejdet blev lidt kompliceret af etapernes rækkefølge, men det var ikke en uvant udfordring for firmaet.

Den nye fløj er organiseret i en kælderetage og tre etager med en næsten parallel indretning. Overordnet er kontorerne placeret på begge sider af en gangzone, der dog ændrer karakter undervejs med skift i åbne og lukkede kontorområder. Den side af bygningen, der orienterer sig ind mod atriet (det meste af den sydlige facade), har samlet toiletter, kopirum, trapper og elevatorer i nogle kerneområder omkring overgangen til det man nu kan kalde de tre mellembygninger. Kontorerne er indrettet med tæpper i en varm tone og en kombination af åbne kontorområder og ‘lukkede’ med glas ud til gangzonen. Lofterne er hvide flader fra Saint-Gobain Ecophon A/S af typen Ecophon Focus E.

Sparer kW hver dag

Projektchef Aage Lykke fra El:Con Århus A/S fandt sammen med Rambølls el-ingeniør (chefkonsulent) Morten Rosenstedt en utraditionel udbudsløsning i forhold til belysningsarmaturerne i den nye fløj. Normalvis konkurrerer leverandørerne om pris, der bliver specificeret i kroner og ører, men da El:Con som installatør på opgaven på forhånd havde afsat et beløb til belysningsleverancen, var det oplagt at lade belysningsleverandørerne konkurrere på energiforbruget i stedet. Det var altså firmaet, der kunne levere armaturer med mindst energiforbrug, kW, der vandt.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 1

Sport

Arena Holstebro

Kompakt og robust arena

Offentlige kontorer

Assens Rådhus

Rådhuset i sukkerfabrikken

Offentlige kontorer

Ballerup Rådhus

Ballerup Rådhus v. 2011

Butik

Bauhaus Odense

Bauhaus version mega II

Domicil

Dansk Plade Team

Med maskinerne i centrum

Sport

DGI Huset Herning

Vandkultur i farver

Domicil

Geodis Wilson

Logistikcenter i patchwork

Plejecenter og genoptræning

Lindehøj Centret

Ældreboliger i Horsens så lyset

Offentlige kontorer

Planlægning & Byggeri

Skulpturel energiarkitektur

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Ceres Allé

Moderne ældreboliger i syv etager

Domicil

Rambøll Danmark, Århus

Rambøll i ny opsætning

Skole

Silkeborg Gymnasium

Gymnasium udvider med lys og luft

Kirke

Thyborøn Kirke

Kirke i kvadrat