Planlægning & Byggeri

:
april 2011

Kontorbygningen til Århus Kommunes afdeling for Planlægning & Byggeri er i sjælden grad en bygning, der træder ud af mængden og viser et skulpturelt bud på moderne energiarkitektur.

Solceller, naturskifer og solafskærmningen fra Jyllands Markisefabrik A/S giver tilsammen en dynamisk facade, der ændrer karakter efter lyset og behovet for solafskærmning.

Kontorerne ligger ud til facaden, mens mindre møderum er placeret midt i etagernes åbne planer. Kontorerne har meget dagslys fra flere sider og tilmed en flot udsigt over byen og havnen.

previous next

Skulpturel energiarkitektur

På en ganske lille grund er det lykkedes Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S at skabe en udtryks­fuld bygning, der med sin synlige energiarkitektur står som et vartegn for byen

Byggefakta

Planlægning & Byggeri, Århus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Århus C
Danmark

Bygherre:
Århus Kommune
Arkitekt:
Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
Hovedentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Alectia A/S
Areal:
1800 kvm.
Byggesum:
Ønskes ikke oplyst
Byggeperiode:
januar 2010 - december 2010

Det nye kontorbyggeri på Kalkværksvej 10 i Århus’ spændende havnebydel er opført i seks etager på en smal grund. Forskellige typer solceller udgør en stor del af den skulpturelle facade på bygningen, der i det hele taget står som et stærkt stykke nyt arkitektur i bydelen og tiltrækker opmærksomhed.

Det gode eksempel

Århus Kommune har ønsket, at kontorbyggeriet til afdelingen for Planlægning & Byggeri, skulle være et foregangsbyggeri for fremtidige energirigtige byggerier i byen. Huset er i Energiklasse 2015 med elementer fra den tyske passivstandard.

Den nye bygning på Kalkværksvej er bygget sammen med kommunens bygning, der huser Bygningsinspektoratet og Grund & Ejendomsafdelingen og Byggemodningsafdelingen. Det er en klar fordel, og det har længe været et ønske, at medarbejderne inden for Planlægning & Byggeri skulle være tættere på hinanden.

Fra de seks etager er der en rigtig spændende udsigt over byen og havnen og den del af havnefronten, der endnu ikke er omdannet. Bag huset ligger den tidligere turbinehal fra Midtkraft, der i dag er centrum for store arrangementer og en række kreative virksomheder. Lige foran bygningen løber et nyetableret, hævet godstogsspor til Sydhavnen, som fastholder et industrielt præg på bydelen.

Et klart billede på energiarkitektur

Hovedfacadens orientering mod syd betyder, at solcelleenergi er et oplagt supplement til husets energibehov. Solcelledelene er placeret, så de er med til at forme bygningen og give den en identitet, sammen med naturskifer og solafskærmning.

Facaden mod syd er opdelt i et lukket trappetårn, et gangforløb med glaspartier og selve kontorfløjene, der afsluttes med en 170 kvm solvæg, der går om hjørnet mod øst. Fra øst oplever man tydeligt bygningens skulpturelle form, som bl.a. hænger sammen med en variation i bygningshøjden. En tekniketage ligger ovenpå bygningen mod syd.

Den store solcellevæg på 200 kvm står lidt skråstillet foran gangzonen i næsten bygningens højde. På bygningens hjørne står en 170 kvm vertikal solvæg, der har den særlige funktion at samle energi. Om vinteren opvarmer den indblæsningsluften, mens den om sommeren køler luft til kontorerne. Solcellerne er også anvendt over hvert vinduesparti og ved teknik­etagen. Derved er solcellerne fuldstændig integreret i facaden og giver tilmed skygge til kontorerne.

Vinduerne er naturligvis 3-lags og vakuumisolerede og bidrager derved meget positivt til bygningens energiregnskab, hvor konstruktionerne er beregnet til at være dobbelt så tæt, som dansk bygningsreglement kræver. Kontorhuset bruger maks. 50 kWh/kvm pr. år.

Individuel solafskærmning

Udover solcellerne er den markante facade præget af den flotte og levende naturskifer, som på mange måder er et miljøvenligt materiale. Når solen skinner, ændres facaden på ny med solafskærmningen, der er nødvendig for at undgå overophedning i særligt de østlige og sydlige kontorrum.

Jyllands Markisefabrik A/S har leveret en udvendig solafskærmning, der er med til at reducere energiforbruget i bygningen. Solafskærmningen af typen CTB udmærker sig særligt ved, at den kan modstå den kraftige blæst, der kan opstå omkring en seks­etagersbygning på havnefronten. Afskærmningen består af 9 × 9 mm alu-lameller i sidestyr med en vindstabilitet på op til 30 m/sek. Lamellerne tillader dagslys at trænge ind og et vist udsyn. Solafskærmningen styres automatisk af LON-styring, med sol- og vindautomatik og tidsindstilling. Hver enkelt medarbejder kan betjene afskærmningen fra sin PC.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 1

Sport

Arena Holstebro

Kompakt og robust arena

Offentlige kontorer

Assens Rådhus

Rådhuset i sukkerfabrikken

Offentlige kontorer

Ballerup Rådhus

Ballerup Rådhus v. 2011

Butik

Bauhaus Odense

Bauhaus version mega II

Domicil

Dansk Plade Team

Med maskinerne i centrum

Sport

DGI Huset Herning

Vandkultur i farver

Domicil

Geodis Wilson

Logistikcenter i patchwork

Plejecenter og genoptræning

Lindehøj Centret

Ældreboliger i Horsens så lyset

Offentlige kontorer

Planlægning & Byggeri

Skulpturel energiarkitektur

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Ceres Allé

Moderne ældreboliger i syv etager

Domicil

Rambøll Danmark, Århus

Rambøll i ny opsætning

Skole

Silkeborg Gymnasium

Gymnasium udvider med lys og luft

Kirke

Thyborøn Kirke

Kirke i kvadrat