Korsløkkeparken

:
maj 2017
Korsløkkeparken - Projektet

De førhen meget ensartede facader har nu fået stor variation.

Korsløkkeparken - Udendørsarealerne

De fem boligblokke med tilhørende udendørsarealer har fået et markant funktionelt og visuelt kvalitetsløft.

Korsløkkeparken - Opgangene

Alle opgange er nu tilgængelige via elevator.

previous next

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Sider

Byggefakta

Korsløkkeparken
Korsløkkevej
5220 Odense
Danmark

Bygherre:
Fyns Almennyttige Boligselskab
Totalrådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
C & W Arkitekter A/S, Archidea Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Helge Frandsen A/S
Areal:
30000 kvm.
Byggesum: 
400 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2014 - december 2016

– Vi sørgede for, at der hele tiden var en fri opgang mellem beboere og vores renoveringsarbejde, således at beboerne blev skånet for støj- og støvgener i størst muligt omfang. Støv blev fjernet løbende, og materialer blev sendt til knusning for genanvend­else. Nedbrydnings- og understøtningsarbejdet i projektet krævede, ligesom beboerhensynet, miljøhåndteringen og den øvrige koordinering på Fyns største renoveringssag, meget nøje planlægning, som er en af 5E Bygs spidskompetencer, fortæller Jesper Kidholm endvidere. 

Lejlighederne er forbedret med nye parketgulve, skillevægge, gips­lofter, forbedret tilgang af dagslys samt forbedret ventilation, lyd- og varmeisolering, og udendørsareal­erne har fået nye stier samt plads­er til leg, bål og grill.

Firmaet Helge Frandsen stod for leveringen af murerstilladser med traller til renoveringsarbejdet.

– Vi oplevede god styring og planlægning og et fortrinligt samarbejde med hovedentreprenøren, og vi var involveret over stort set hele projektperioden, siger konduktør Sten Bank fra Helge Frandsen, som fremhæver, at denne type stillads gerne anvendes, hvor der er behov for stor fleksibilitet og ergonomisk rigtige arbejdsstillinger samt ubesværet transport af materiel.

Intelligente affaldscontainere

Ifølge Mads Jensen fra firmaet Joca A/S er Fyns Almennyttige Boligselskab en af meget få fremsynede boligforeninger, som etablerer intelligente affaldsstationer. 

– Vi blev involveret i hver enkelt etape med delleveringer over en længere periode, hvor god koordinering og løbende samarbejde med f.eks. de rådgivende ingeniører spillede en stor rolle. De nye, nedgravede affaldscontainere er etableret med god fremtidssikring til sortering og indsamling af genbrugsmaterialer. Beholderne har indbygget elektronisk niveaumåling, der er konfigureret i forhold til det lokale renovationsvæsens responstid. Dette giver fuld udnyttelse af containerne, og man undgår overfyldning, ligesom man både får bedre miljø og økonomi i affaldshåndteringen.

Affaldsstationer

De intelligente affaldsstationer i Korsløkkeparken omfatter en beholder til papir og en til dag­reno­vation og er klargjort til yderligere en-to beholdere. Der er en undergrundsbetonkasse med stålplatform og indkast til affald­et, der lander i en 5 kbm stor inderbeholder.
Containerne er nedgravede og har elektronisk niveaumåling. Synligt er et 1 m højt ståltårn med frontpanel til sorteringsvejledning. I Odense bliver containerne tømt ved sug eller med kran.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København