Brandklassen har betydning, når det gælder

Det er truslen om brand, der udgør en af de største risici for mennesker i det byggede miljø. Ifølge Beredskabsstyrelsen har vi i Danmark ca. 15.000 brande om året, og hvert år dør ca. 50 personer, som følge af brand. Derfor, er vi også nødt til at tænke brandsikring ind i byggeriet.

Samfundet stiller en række brandtekniske krav til bygningskonstruktioner, der først og fremmest skal være med til at redde liv, men selvfølgelig også forhindre skader på ejendom og miljø. Derfor er det også vigtigt at de valgte byggematerialer lever op til bygningsreglements krav. Selv små brande uden skader for mennesker, kan forårsage betydelige skader, hvis der anvendes forkerte produkter. I Saint-Gobain udvikler vi produkter og systemer, der har lav brændbarhed og forsinker spredning af brand og varme. Vi kan ikke forhindre brand i at opstå, men vi kan sørge for at der er mere tid, når uheldet er ude.

De brandtekniske krav til bygningskonstruktioner kan findes i Bygningsreglement, men kravene har først og fremmest til formål at sikre, at de anvendte materialer er brandmæssigt egnede, at de har tilstrækkelig bæreevne, at de mindsker spredning, og selvfølgelig at de sikrer at personer kan evakueres sikkert og at rednings- og slukningsarbejdet kan gennemføres forsvarligt.

Saint-Gobain tilbyder en lang række løsninger som maksimerer brandsikkerheden i bygninger. Hos Gyproc tilbyder vi flere brandtekniske løsninger baseret på gips. Gips klassificeres som et ubrændbart materiale, og har gode funktionelle egenskaber. En gipsplade indeholder for eksempel ca. 2 l vand per m2. Vand der fordamper ud af gipspladen ved brand, og derfor kan man nærmest sige at gipspladen har et indbygget sprinkleranlæg.

På gyproc.dk/brandsikring kan du læse mere om brandsikring, samt se nogle af vores brandsikre løsninger.

Læs mere om brandsikring

Denne artikel er publiceret af Saint-Gobain Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Saint-Gobain Danmark A/S

Brandklassen har betydning, når det gælder

Det er truslen om brand, der udgør en af de største risici for mennesker i det byggede miljø. Ifølge Beredskabsstyrelsen har vi i Danmark...

Kofi Annan, Al Gore og nu også Kalundborg Symbiosen

Kalundborg Symbiose, som Gyproc har været en aktiv del af siden 1972, er netop blevet tildelt den internationale og prestigefyldte...

Gyproc har altid tænkt cirkulært – og det fortsætter vi med

Den cirkulære økonomi, hvor alt genbruges og genanvendes er en nødvendig i en verden af knappe ressourcer. Gyproc har tænkt cirkulært i...

ODEON vinder Grand Prix pris i Lissabon

Det 11. Saint-Gobain Gypsum International Trophy Awards blev for nylig afholdt i Lissabon, hvor 87 projekter fra 37 lande konkurrerede om...

Ny akustikplade sikrer endnu bedre lydkomfort

Med den nye akustiske plade Gyptone Acoustic Sealed kan akustikken yderligere forbedres i rum med perforerede akustiklofter.Nu kan...

Vores nye DGNB-konsulenter er klar til at hjælpe

Hos Saint-Gobain Gyproc arbejder vi dagligt med rådgivning til byggebranchen, herunder bæredygtige løsninger ift. DGNB certificerede...