Brandklassen har betydning, når det gælder

Det er truslen om brand, der udgør en af de største risici for mennesker i det byggede miljø. Ifølge Beredskabsstyrelsen har vi i Danmark ca. 15.000 brande om året, og hvert år dør ca. 50 personer, som følge af brand. Derfor, er vi også nødt til at tænke brandsikring ind i byggeriet.

Samfundet stiller en række brandtekniske krav til bygningskonstruktioner, der først og fremmest skal være med til at redde liv, men selvfølgelig også forhindre skader på ejendom og miljø. Derfor er det også vigtigt at de valgte byggematerialer lever op til bygningsreglements krav. Selv små brande uden skader for mennesker, kan forårsage betydelige skader, hvis der anvendes forkerte produkter. I Saint-Gobain udvikler vi produkter og systemer, der har lav brændbarhed og forsinker spredning af brand og varme. Vi kan ikke forhindre brand i at opstå, men vi kan sørge for at der er mere tid, når uheldet er ude.

De brandtekniske krav til bygningskonstruktioner kan findes i Bygningsreglement, men kravene har først og fremmest til formål at sikre, at de anvendte materialer er brandmæssigt egnede, at de har tilstrækkelig bæreevne, at de mindsker spredning, og selvfølgelig at de sikrer at personer kan evakueres sikkert og at rednings- og slukningsarbejdet kan gennemføres forsvarligt.

Saint-Gobain tilbyder en lang række løsninger som maksimerer brandsikkerheden i bygninger. Hos Gyproc tilbyder vi flere brandtekniske løsninger baseret på gips. Gips klassificeres som et ubrændbart materiale, og har gode funktionelle egenskaber. En gipsplade indeholder for eksempel ca. 2 l vand per m2. Vand der fordamper ud af gipspladen ved brand, og derfor kan man nærmest sige at gipspladen har et indbygget sprinkleranlæg.

På gyproc.dk/brandsikring kan du læse mere om brandsikring, samt se nogle af vores brandsikre løsninger.

Læs mere om brandsikring

Denne artikel er publiceret af Saint-Gobain Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Saint-Gobain Danmark A/S

Tjekliste til bæredygtigt byggeri

For at opnå bæredygtighed skal en række væsentlige aspekter – ud over energi – indgå i beregningen. F.eks. økonomi, bygningens...

Sådan løses problemet med dårlig akustik i boligen

God lydkomfort er enormt vigtigt i privat byggeri. Eksperter påpeger, at konstant påvirkning af støj kan være årsag til hovedpine, stress...

Lækkert design fixer akustikken

Husk at tænke lydkomfort ind i din bolig!God lydkomfort er enormt vigtigt i privat byggeri. Eksperter påpeger, at konstant påvirkning af...

De skjulte omkostninger ved fibergips

Der er mange omkostninger forbundet med et byggeri, men vi taler oftest kun om dem vi kan se. Men hvad med de skjulte omkostninger. Kunne...

Hvad har Rigshospitalet, Odense Musikhus og Pandora til fælles?

De har alle valgt en optimeret løsning, og inkluderet den nye Habito™ gipsplade i projektet. Habito er nemlig et rigtig godt...

Kom hurtigere om hjørnerne – uanset vinkel

Nu er det muligt at få flotte udadgående og indadgående hjørner på gipsvæggen uanset vinkel. AquaBead Flex PRO er den seneste generation af...