Brandforskning af komposit er i gang

Teknologioverførsel fra søfarten kan levere et udviklingsspring til byggeriet. DTU og DBI samarbejder om forsøgsrække

Kompositmaterialer vurderes til at være et vækstområde i fremtidens byggeri. Det gør de, fordi de er stærkere end traditionelle materialer, fylder mindre og med stigende volumen bliver billigere at fremstille.

Men samtidig er kompositmaterialerne en brandteknisk udfordring. Det skal en række forsøg i et samarbejde mellem DBI, Dansk Brand – og Sikringsteknisk Institut og DTU, Danmarks Tekniske Universitet, rette op på.

Et kompositmateriale er sammensat af et eller flere materialer med glasfiberkomposit som det mest kendte: En blanding af tynde, pultruderede glasfibre med plast. Materialet har høj styrke og lav vægt og har fine egenskaber til termisk isolering, hvad man kan forvisse sig om i de byggerier, der allerede er opført med glasfiberkomposit, f.eks. Fiberlines hovedsæde i Middelfart eller sognekirken i Jyllinge, begge af arkitekt MAA, professor og partner i KHR Arkitekter, Jan Søndergaard.

Kompositmaterialer anses for at præsentere særlige problemstillinger, blandt andet pga. afsmeltningen af plastmaterialerne i blandingen. Samarbejdet mellem DTU og DBI, der foregår under navnet COMPASS (COMposites for PASSenger Ferries), retter sig i første omgang mod søfarten med henblik på at udvikle færgetyper, der er er lettere og dermed bruger mindre brændstof med reduceret miljømæssig effekt (læs: CO2 udledning).

Registrering

Forskningskonsulent Carsten Møller, DBI: – Vi forventer, at forsøgene vil falde heldigt ud. Det drejer sig i bund og grund om at identificere de sikre materialekompositioner blandt de mange, som findes.

DTU satser også på registrering og dokumentation: – Optimalt vil det kunne lade sig gøre ved, at vi får opbygget en database med kompositkomponenter, der er prækvalificerede rent brandsikkerhedsmæssigt, siger Christian Berggreen, der er lektor ved DTU, Institut for Mekanisk Teknologi.

Når forsøgsrækken er bragt til ende, forventer man, at teknologioverførsel kan skabe afsmitning på byggeriet Allerede i dag har man draget sine erfaringer, bl.a. fra bygningen til Fiberline Composites A/S.

Foto:Glasfiber er et af de kompositmaterialer, man venter sig meget af. Men brandegenskaberne er mindre kendte: Jyllinge Kirke af arkitekt MAA, professor Jan Søndergaard.

Læs mere om brandsikkerhed og brandsikring her: