Brandsikring

Der mangler retningslinjer for brandsikring ved renovering og ombygning

Efter den voldsomme brand på Børsen anbefaler Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, at der udarbejdes retningslinjer for brandsikring i bygge- og ombygningsfaser

Brandklassen har betydning, når det gælder

Det er truslen om brand, der udgør en af de største risici for mennesker i det byggede miljø. Ifølge Beredskabsstyrelsen har vi i Danmark ca. 15.000 brande om året, og hvert år dør ca.

Første foldevægge med officiel brandsikkerhed

Den nye DEKO FV Fire foldevæg er den første på det danske marked med EI-bevis på, at den kan modstå brand i mindst 30 minutter.

Arkitektonisk brand-sikring i 2015-udgave

Design, funktion og bæredygtighed er de tre parametre, der oftest ses i overskrifterne på nutidens arkitekturprojekter. Også når det gælder brandsikring.

Brandforskning af komposit er i gang

Teknologioverførsel fra søfarten kan levere et udviklingsspring til byggeriet. DTU og DBI samarbejder om forsøgsrække

Brandisolering af stål med gips og stenuld

I fremtidens slankede bygningskonstruktioner vil brandsikring blive en særlig udfordring. Den imødekommer flere producenter dog gerne

Nye og skrappere EU-krav til brandglas

I takt med at de nye europæiske normer for brand er trådt i kraft, skal moderne brandglaskonstruktioner kunne stille med en samlet funktionstest

Skræddersyede brandporte og døre

Der kan være mange forskellige hensyn at tage i forhold til brandporte og døre i byggerier

Ineffektiv kontrol af tagpap øger risiko for brandfare

En svag kontrol og lemfældig omgang med ikke-godkendte tagpapmaterialer vækker bekymring blandt byggeriets aktører, der nu efterspørger mere kontrol

Vigtigt med passiv brandsikring af stålkonstruktioner

For at sikre bygningens integritet og bæreevne er passiv brandsikring af stålkonstruktionen et vigtigt redskab, fremhæver virksomheden Promat